Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-209; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-71; Благоевград-3;

Oбщо 294 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2022 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 (№90262) 0 (184) 0 (2) 0 (23.908)
2 (№90239) 0 (97) 0 (1) 0 (14.6)
3 (№90280) 0 (98) 0 (1) 0 (16.204)
4 (№90027) 0 (100) 0 (1) 0 (31.133)
5 (№90263) 0 (276) 0 (3) 0 (38.075)
6 (№90240) 0 (95) 0 (1) 0 (12.579)
7 (№90264) 0 (465) 0 (5) 0 (83.669)
8 (№90241) 0 (283) 0 (3) 0 (42.937)
9 (№90279) 0 (192) 0 (2) 0 (28.833)
10 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
11 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
12 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
13 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
14 Maya Taneva(№90088) 0 (92) 0 (1) 0 (39.205)
15 Mira Rutter(№90254) 0 (89) 0 (1) 0 (11.661)
16 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 0 (487) 0 (5) 0 (89.636)
17 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
18 Simon Rutter(№90253) 0 (299) 0 (3) 0 (90.837)
19 Veni Dimpari Greece(№90080) 0 (189) 0 (2) 0 (75.877)
20 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
21 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
22 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
23 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
24 Алекс Сьоренсен(№90257) 0 (97) 0 (1) 0 (16.341)
25 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
26 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
27 Александър Ваканов(№90217) 0 (86) 0 (1) 0 (26.522)
28 Александър Златков Костадинов(№408) 0 (366) 0 (4) 0 (52.437)
29 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
30 Александър Камп Дудек(№55) 0 (1419) 0 (16) 0 (215.382)
31 Александър Михайлов(№8) 0 (99) 0 (1) 0 (16.176)
32 Александър Момчилов Найденов(№294) 0 (4163) 0 (44) Жълта фланелка 0 (915.765)
33 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
34 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
35 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
36 Алис Джонев(№90274) 0 (95) 0 (1) 0 (18.425)
37 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
38 Анастасия Шокова(№90224) 0 (192) 0 (2) 0 (14.907)
39 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 0 (98) 0 (1) 0 (16.543)
40 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
41 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
42 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
43 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
44 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
45 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
46 Ангел Цанков Бояджиев(№452) 0 (973) 0 (10) 0 (155.421)
47 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
48 Ангелина Руменова Маркова(№209) 0 (1282) 0 (15) 0 (196.471)
49 Андон Господинов Желев(№219) 0 (1065) 0 (11) 0 (201.279)
50 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
51 Андрей Трифонов(№90269) 0 (195) 0 (2) 0 (51.567)
52 Андрей Шанов(№90103) 0 (99) 0 (1) 0 (14.021)
53 Анелия Ненкова(№90180) 0 (338) 0 (4) 0 (50.973)
54 Анелия Христева Николова(№272) 0 (723) 0 (9) 0 (118.216)
55 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
56 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
57 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
58 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
59 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
60 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
61 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
62 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
63 Антония Рангелова(№90191) 0 (86) 0 (1) 0 (10.56)
64 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
65 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
66 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
67 Атанас Веселинов Дизов(№69) 0 (6469) 0 (68) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1524.79)
68 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
69 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
70 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
71 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
72 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
73 Атанас Чакъров(№60) 0 (10517) 0 (110) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (2264.756)
74 Ахмед Мельов(№90216) 0 (87) 0 (1) 0 (27.59)
75 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
76 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
77 Бо Камп Дудек(№56) 0 (2470) 0 (25) 0 (893.65)
78 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
79 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
80 Божидар Найденов Стойчев(№380) 0 (299) 0 (3) 0 (29.75)
81 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
82 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
83 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
84 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
85 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
86 Борислав Димитров Увардов(№152) 0 (902) 0 (10) 0 (95.57)
87 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
88 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
89 Боян Димитров Боянов(№154) 0 (9175) 0 (97) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (673.109)
90 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
91 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 0 (15683) 0 (170) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (2880.458)
92 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
93 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
94 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
95 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
96 Валентин Къдринов(№90271) 0 (99) 0 (1) 0 (21.355)
97 Валентин Къдринов(№446) 0 (800) 0 (8) 0 (239.845)
98 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
99 Валентин Петков(№90204) 0 (80) 0 (1) 0 (9.183)
100 Валентина Стоянова Тонева(№120) 0 (4855) 0 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (524.112)
101 Валъри Макалпин(№399) 0 (97) 0 (1) 0 (13.802)
102 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
103 Вари Бельов(№90125) 0 (173) 0 (2) 0 (49.542)
104 Васил Григоров Димитров(№390) 0 (100) 0 (1) 0 (21.422)
105 Васил Даков(№90228) 0 (182) 0 (2) 0 (29.317)
106 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
107 Велизар Канарини(№18) 0 (197) 0 (2) 0 (62.517)
108 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
109 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
110 Величко Манолов(№213) 0 (874) 0 (9) 0 (280.834)
111 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
112 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
113 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
114 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
115 Вера Делева(№90182) 0 (147) 0 (2) 0 (18.725)
116 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 0 (10409) 0 (107) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (2574.149)
117 Веселин Розенов Маринов(№382) 0 (95) 0 (1) 0 (13.1)
118 Веселина Георгиева(№90208) 0 (100) 0 (1) 0 (23.901)
119 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
120 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
121 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
122 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
123 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
124 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
125 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
126 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
127 Владимир Клявков(№10) 0 (497) 0 (5) 0 (121.29)
128 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
129 Габриела Велева(№90164) 0 (89) 0 (1) 0 (10.944)
130 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
131 Габриела Койрушка(№90179) 0 (163) 0 (2) 0 (23.132)
132 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
133 Галина Николова Чотова(№123) 0 (12106) 0 (132) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (2669.184)
134 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
135 Гени Видолов Семковски(№367) 0 (1711) 0 (18) 0 (357.705)
136 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
137 Гено Димитров Увардов(№150) 0 (4333) 0 (44) Жълта фланелка 0 (1209.515)
138 Генчо Стоицов(№48) 0 (6609) 0 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (618.977)
139 Георги Атанасов Воденичаров(№440) 0 (89) 0 (1) 0 (12.416)
140 Георги Борисов Велков(№283) 0 (4121) 0 (42) Жълта фланелка 0 (1011.379)
141 Георги Борисов Томов(№201) 0 (2989) 0 (33) Жълта фланелка 0 (708.604)
142 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
143 Георги Василев(№90062) 0 (280) 0 (3) 0 (77.194)
144 Георги Видолов Семковски(№374) 0 (665) 0 (7) 0 (37.334)
145 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
146 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
147 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
148 Георги Илиев(№90081) 0 (668) 0 (7) 0 (110.26)
149 Георги Илиев София(№90134) 0 (95) 0 (1) 0 (32.313)
150 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
151 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
152 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
153 Георги Петков Кравайков(№222) 0 (6369) 0 (69) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (795.707)
154 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
155 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
156 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
157 Георги Спасов(№90193) 0 (85) 0 (1) 0 (10.153)
158 Георги Събков(№73) 0 (1177) 0 (15) 0 (120.303)
159 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
160 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
161 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
162 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
163 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
164 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
165 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
166 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
167 Гергана Кузманова(№90232) 0 (172) 0 (2) 0 (26.825)
168 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
169 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
170 Гошо Воденичаров(№90276) 0 (85) 0 (1) 0 (11.925)
171 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
172 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
173 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
174 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
175 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 0 (366) 0 (4) 0 (54.362)
176 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
177 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
178 Даниел Десиславов Димитров(№439) 0 (494) 0 (5) 0 (23.425)
179 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
180 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
181 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
182 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
183 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
184 Дарчо Чипев(№90220) 0 (77) 0 (1) 0 (19.546)
185 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
186 Делчо Тошев Делчев(№163) 0 (1444) 0 (15) 0 (226.927)
187 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
188 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
189 Десислав Веселинов Димитров(№297) 0 (7104) 0 (77) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1055.684)
190 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
191 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
192 Десислава Господинова Ангелова(№260) 0 (1776) 0 (21) 0 (208.017)
193 Десислава Демирева(№90203) 0 (82) 0 (1) 0 (9.553)
194 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
195 Деян Атанасов Димов(№459) 0 (772) 0 (8) 0 (116.767)
196 Деян Георгиев Дешков(№197) 0 (5712) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (937.097)
197 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
198 Джак Глийсън(№90284) 0 (387) 0 (4) 0 (60.247)
199 Джорджиа Андреасен(№90256) 0 (291) 0 (3) 0 (51.336)
200 Дилян Иванов(№406) 0 (190) 0 (2) 0 (35.196)
201 Димитър Аргиров(№90252) 0 (97) 0 (1) 0 (21.479)
202 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
203 Димитър Валентинов Димитров(№364) 0 (365) 0 (4) 0 (43.175)
204 Димитър Генов(№80) 0 (1213) 0 (13) 0 (293.348)
205 Димитър Грозев(№90245) 0 (470) 0 (5) 0 (73.361)
206 Димитър Димитров(№90238) 0 (97) 0 (1) 0 (14.932)
207 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
208 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
209 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
210 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
211 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 0 (1648) 0 (17) 0 (303.136)
212 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
213 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
214 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
215 Димитър Маринов Маринов(№269) 0 (5616) 0 (58) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1749.391)
216 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
217 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
218 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
219 Димитър Терзиев(№90214) 0 (92) 0 (1) 0 (34.333)
220 Димитър Тодоров Грозев(№413) 0 (193) 0 (2) 0 (29.707)
221 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
222 Димитър Цанков Димитров(№90260) 0 (776) 0 (8) 0 (165.855)
223 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
224 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
225 Добрин Веселинов Добрев(№437) 0 (94) 0 (1) 0 (28.459)
226 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
227 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
228 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
229 Евгени Койряков(№90265) 0 (94) 0 (1) 0 (14.286)
230 Евгени Петков Бахчевански(№377) 0 (80) 0 (1) 0 (11.73)
231 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
232 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
233 Екатерина Борукова(№90168) 0 (299) 0 (4) 0 (37.391)
234 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
235 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
236 Елена Апостолова(№90200) 0 (83) 0 (1) 0 (9.674)
237 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
238 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
239 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
240 Елица Павлова Събкова(№142) 0 (5347) 0 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (578.25)
241 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
242 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
243 Емил Кешкинов(№90005) 0 (382) 0 (4) 0 (25.683)
244 Емилия Минкова(№90223) 0 (194) 0 (2) 0 (15.407)
245 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
246 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
247 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
248 Захари Бойчев(№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
249 Захарий Христов Мандевски(№128) 0 (6136) 0 (68) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (957.15)
250 Звезделина Аврамова(№90236) 0 (164) 0 (2) 0 (25.577)
251 Звезделина Аврамова(№90249) 0 (99) 0 (1) 0 (4.829)
252 Здравко Герчев(№62) 0 (1289) 0 (16) 0 (146.348)
253 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
254 Златина Шокова(№90226) 0 (186) 0 (2) 0 (25.805)
255 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
256 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
257 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
258 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (451) 0 (5) 0 (70.923)
259 Ивайло Грудев(№90124) 0 (354) 0 (4) 0 (48.395)
260 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
261 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
262 Ивайло Снежанов Камишев(№465) 0 (196) 0 (2) 0 (24.782)
263 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
264 Ивалина Белева Стоянова(№463) 0 (99) 0 (1) 0 (19.612)
265 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
266 Иван Генев Костурски(№242) 0 (1107) 0 (12) 0 (230.955)
267 Иван Георгиев Гергов(№171) 0 (5832) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1198.505)
268 Иван Дамянов Стара Загора(№90247) 0 (84) 0 (1) 0 (11.224)
269 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
270 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
271 Иван Желязков Стоянов(№273) 0 (5177) 0 (55) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1383.504)
272 Иван Загорски(№90266) 0 (473) 0 (5) 0 (89.706)
273 Иван Иванов(№12) 0 (156) 0 (2) 0 (31.797)
274 Иван Иванов(№90221) 0 (98) 0 (1) 0 (32.152)
275 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
276 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
277 Иван Караколев(№90225) 0 (188) 0 (2) 0 (29.32)
278 Иван Костов Иванов(№403) 0 (282) 0 (3) 0 (38.116)
279 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
280 Иван Минков(№90222) 0 (196) 0 (2) 0 (17.903)
281 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
282 Иван Панев(№90278) 0 (94) 0 (1) 0 (14.845)
283 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
284 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
285 Иван Станишев(№90268) 0 (2375) 0 (25) 0 (360.077)
286 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
287 Иван Стефанов Станчев(№404) 0 (99) 0 (1) 0 (39.027)
288 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
289 Иван Стоянов Стойчев(№155) 0 (689) 0 (8) 0 (86.223)
290 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
291 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
292 Иво военен(№90259) 0 (97) 0 (1) 0 (26.33)
293 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
294 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
295 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
296 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
297 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
298 Илия Гинчев Кътев(№366) 0 (474) 0 (5) 0 (73.41)
299 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
300 Илиян Николов Тодоров(№401) 0 (99) 0 (1) 0 (15.947)
301 Илиян Почилеев(№433) 0 (660) 0 (7) 0 (88.843)
302 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
303 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
304 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
305 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
306 Ирена Чехова(№90210) 0 (98) 0 (1) 0 (13.222)
307 Исуф Пъстромарски(№90213) 0 (93) 0 (1) 0 (36.567)
308 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
309 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
310 Йонко Красимиров Стара Загора(№90250) 0 (99) 0 (1) 0 (19.216)
311 Йордан Андреев(№68) 0 (16381) 0 (181) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (3249.992)
312 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
313 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
314 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
315 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
316 Йордан Стоилов Генев(№342) 0 (180) 0 (2) 0 (52.201)
317 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 0 (296) 0 (3) 0 (55.541)
318 Йордан Христов Мандевски(№127) 0 (6385) 0 (73) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (919.957)
319 Йордана Минкова(№90231) 0 (174) 0 (2) 0 (28.028)
320 Йорданка Йончева(№90229) 0 (178) 0 (2) 0 (24.695)
321 Кай Стошич(№90255) 0 (193) 0 (2) 0 (33.479)
322 Калоян Татаров(№109) 0 (14660) 0 (154) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (3547.852)
323 Калоян Чанев(№90242) 0 (93) 0 (1) 0 (12.561)
324 Карина Манолова(№90219) 0 (78) 0 (1) 0 (20.397)
325 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
326 Катето Канада(№90207) 0 (94) 0 (1) 0 (10.775)
327 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
328 Кирил Димов Димов(№212) 0 (1933) 0 (21) 0 (299.087)
329 Кирил Живков Николов(№420) 0 (199) 0 (2) 0 (46.774)
330 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
331 Кирил Николов(№90258) 0 (276) 0 (3) 0 (69.378)
332 Клаудия Тодорова(№90173) 0 (284) 0 (3) 0 (49.125)
333 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
334 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
335 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
336 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
337 Красимир Иванов Ангелов(№447) 0 (188) 0 (2) 0 (28.799)
338 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
339 Красимир Стоянов Чотов(№262) 0 (2432) 0 (25) 0 (868.321)
340 Красимира Муташова(№90189) 0 (87) 0 (1) 0 (10.688)
341 Красимира Николаева Стоилова(№379) 0 (3995) 0 (44) Жълта фланелка 0 (398.94)
342 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
343 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
344 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
345 Кристиан Василев(№90146) 0 (93) 0 (1) 0 (12.276)
346 Кристиан Янков(№90148) 0 (92) 0 (1) 0 (12.01)
347 Кристина Видолова Борукова(№121) 0 (2013) 0 (22) 0 (352.92)
348 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
349 Кристина Лазарова Топалова(№328) 0 (253) 0 (3) 0 (29.378)
350 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
351 Леон Бенямин Анави(№261) 0 (6193) 0 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (973.674)
352 Лидия Заирова(№90273) 0 (96) 0 (1) 0 (19.048)
353 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
354 Лилия Заирова(№90283) 0 (197) 0 (2) 0 (49.177)
355 Лиляна Георгиева(№90142) 0 (289) 0 (3) 0 (63.704)
356 Линда Камп Дудек(№57) 0 (1208) 0 (14) 0 (148.54)
357 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
358 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
359 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
360 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
361 Лъчезар Николов(№78) 0 (1965) 0 (20) 0 (617.636)
362 Лъчезар Христов(№90212) 0 (96) 0 (1) 0 (39.969)
363 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
364 Любен Николов Чавдаров(№436) 0 (94) 0 (1) 0 (15.349)
365 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
366 Любена Чаушева(№90270) 0 (296) 0 (3) 0 (61.576)
367 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
368 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
369 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
370 Малина Маринова Вацкичева(№331) 0 (186) 0 (2) 0 (67.706)
371 Мариета Николова Костадинова(№327) 0 (349) 0 (4) 0 (27.923)
372 Марина Русенова(№220) 0 (1575) 0 (20) 0 (180.708)
373 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
374 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
375 Мария Ангелова Анчева(№259) 0 (3463) 0 (40) Жълта фланелка 0 (730.237)
376 Мария Величкова Влашева(№129) 0 (2465) 0 (29) 0 (346.424)
377 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
378 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
379 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
380 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
381 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
382 Мария Стоянова Стоилова(№362) 0 (2766) 0 (29) 0 (333.385)
383 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
384 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
385 Мартин Йорданов Славов(№132) 0 (2190) 0 (25) 0 (398.84)
386 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
387 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
388 Мартин Светлинов Проданов(№275) 0 (2180) 0 (23) 0 (575.042)
389 Мартина Георгиева Иванова(№191) 0 (1113) 0 (12) 0 (285.689)
390 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
391 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
392 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
393 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
394 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 0 (3201) 0 (38) Жълта фланелка 0 (376.109)
395 Минчо Давидов(№90184) 0 (154) 0 (2) 0 (26.202)
396 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
397 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
398 Мирослав Манахилов(№90282) 0 (182) 0 (2) 0 (26.362)
399 Мирослав Пенков(№90073) 0 (340) 0 (4) 0 (64.464)
400 Мирослав Пенков Стара Загора(№90246) 0 (90) 0 (1) 0 (14.61)
401 Михаела Стайкова Стайкова(№147) 0 (96) 0 (1) 0 (19.656)
402 Момчил Александров Найденов(№218) 0 (7311) 0 (77) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1671.618)
403 Моника Чиликова(№90235) 0 (166) 0 (2) 0 (26.74)
404 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
405 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
406 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
407 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4131) 0 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (567.479)
408 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
409 Надка Начова(№90095) 0 (281) 0 (3) 0 (46.536)
410 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
411 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
412 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
413 Недялко Келепов(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
414 Недялко Христев Боруков(№343) 0 (3208) 0 (34) Жълта фланелка 0 (596.655)
415 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
416 Нелина Стойчева(№90277) 0 (173) 0 (2) 0 (24.457)
417 Нелина Тодорова Дакова(№353) 0 (528) 0 (6) 0 (70.374)
418 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
419 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
420 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
421 Никола Василев(№90093) 0 (87) 0 (1) 0 (12.233)
422 Никола Кирилов Петков(№398) 0 (284) 0 (3) 0 (53.353)
423 Никола Стойчев(№90205) 0 (79) 0 (1) 0 (9.064)
424 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
425 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
426 Николай Георгиев Христов(№165) 0 (5202) 0 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1470.814)
427 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
428 Николай Павлов Личев(№336) 0 (754) 0 (8) 0 (185.419)
429 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
430 Николай Райчев(№417) 0 (263) 0 (3) 0 (38.574)
431 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
432 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
433 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
434 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
435 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
436 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
437 Николас Камп Дудек(№58) 0 (1116) 0 (12) 0 (185.027)
438 Нонка Стефанова Манолова(№375) 0 (2992) 0 (36) Жълта фланелка 0 (339.989)
439 Нягол Иванов Няголов(№205) 0 (3479) 0 (38) Жълта фланелка 0 (565.505)
440 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
441 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
442 Павката Канада(№90206) 0 (97) 0 (1) 0 (13.332)
443 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
444 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
445 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
446 Паолина Димитрова Грозева(№414) 0 (187) 0 (2) 0 (44.546)
447 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
448 Паулина Грозева(№90116) 0 (951) 0 (10) 0 (165.523)
449 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
450 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 0 (1504) 0 (17) 0 (209.504)
451 Пенка Николова Станева(№407) 0 (92) 0 (1) 0 (12.686)
452 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
453 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
454 Петко Петров Стойчев(№410) 0 (177) 0 (2) 0 (21.67)
455 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
456 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
457 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
458 Петър Йончев(№90275) 0 (188) 0 (2) 0 (30.041)
459 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
460 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
461 Петър Кънев Порязов(№279) 0 (263) 0 (3) 0 (31.882)
462 Петър Кърчев(№90261) 0 (100) 0 (1) 0 (16.171)
463 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
464 Петър Петров Маринов(№160) 0 (4802) 0 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (612.101)
465 Петър Стоянчев(№90281) 0 (1957) 0 (20) 0 (305.006)
466 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
467 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
468 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
469 Пламен Момчилов(№90244) 0 (95) 0 (1) 0 (15.205)
470 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
471 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
472 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
473 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
474 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
475 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
476 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
477 Рая Спасова Попова(№445) 0 (190) 0 (2) 0 (30.813)
478 Розали Минкова(№90234) 0 (168) 0 (2) 0 (23.014)
479 Розалия Велъова Кюртева(№207) 0 (880) 0 (10) 0 (87.746)
480 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
481 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
482 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
483 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
484 Руско Кадиев(№90251) 0 (98) 0 (1) 0 (19.742)
485 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
486 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
487 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
488 Савина Антонова(№90243) 0 (197) 0 (2) 0 (35.675)
489 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
490 Самиос Филипос(№90041) 0 (456) 0 (5) 0 (103.287)
491 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
492 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 0 (8616) 0 (100) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (1505.899)
493 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
494 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
495 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
496 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
497 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
498 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
499 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
500 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
501 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
502 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
503 Станимир Илчев(№90230) 0 (176) 0 (2) 0 (24.11)
504 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
505 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 0 (8673) 0 (104) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (756.366)
506 Станислав Грудев(№90133) 0 (93) 0 (1) 0 (16.692)
507 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
508 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
509 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
510 Стефан Ангелов(№286) 0 (1600) 0 (17) 0 (351.44)
511 Стефан Тодоров(№76) 0 (1403) 0 (15) 0 (231.613)
512 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
513 Стефания Сотирова(№90167) 0 (88) 0 (1) 0 (10.816)
514 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
515 Стефчо Тонев(№134) 0 (6104) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (941.79)
516 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
517 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
518 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
519 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
520 Стоян Минев(№90196) 0 (84) 0 (1) 0 (10.029)
521 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 0 (2116) 0 (23) 0 (429.541)
522 Стоян Стаматев(№90272) 0 (591) 0 (6) 0 (176.105)
523 Стоян Стоянов(№90067) 0 (278) 0 (3) 0 (18.528)
524 Таньо Панчов(№13) 0 (1863) 0 (20) 0 (387.602)
525 Таня Димитрова Димитрова(№270) 0 (7336) 0 (75) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1939.309)
526 Таня Петрова Петкова(№411) 0 (99) 0 (1) 0 (16.999)
527 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
528 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
529 Татяна Георгиева(№90248) 0 (100) 0 (1) 0 (4.938)
530 Татяна Георгиева(№90237) 0 (162) 0 (2) 0 (22.475)
531 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
532 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
533 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
534 Теодора Владева(№90227) 0 (184) 0 (2) 0 (25.205)
535 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
536 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
537 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
538 Тодор Василев(№90218) 0 (80) 0 (1) 0 (22.324)
539 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
540 Тодор Иванов Русков(№257) 0 (97) 0 (1) 0 (16.441)
541 Тодор Петров Даков(№326) 0 (5935) 0 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1447.998)
542 Тома Георгиев Томов(№409) 0 (641) 0 (7) 0 (97.321)
543 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
544 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
545 Тони - Прослав(№90211) 0 (95) 0 (1) 0 (11.145)
546 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
547 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
548 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
549 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
550 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
551 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
552 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
553 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
554 Християна Събева(№90209) 0 (99) 0 (1) 0 (23.639)
555 Христо Василев Мандевски(№124) 0 (6575) 0 (68) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1798.201)
556 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
557 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
558 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
559 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
560 Цветан Банков(№90215) 0 (91) 0 (1) 0 (33.757)
561 Цветелина Терзийска(№90233) 0 (170) 0 (2) 0 (23.585)
562 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
563 Цветко Гогов(№45) 0 (97) 0 (1) 0 (15.147)
564 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
565 Юлиан Цветанов Петков(№296) 0 (287) 0 (3) 0 (46.12)
566 Юлиян Савов(№90267) 0 (298) 0 (3) 0 (59.362)
567 Юрия Петрова(№64) 0 (7895) 0 (86) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1715.669)
568 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
569 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)