Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-131; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-68; Благоевград-3;

Oбщо 213 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2017 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Калоян Татаров(№109) 1243 (10021) 13 (106) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 349.696 (2510.803)
2 Таня Димитрова Димитрова(№270) 1589 (4710) 16 (48) Жълта фланелка 309.306 (1405.792)
3 Йордан Андреев(№68) 1805 (10795) 19 (122) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 299.574 (2243.21)
4 Тодор Петров Даков(№326) 1077 (3060) 11 (32) Жълта фланелка 278.991 (841.863)
5 Галина Николова Чотова(№123) 1218 (8644) 13 (96) Жълта фланелка Черна фланелка 278.077 (1926.74)
6 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 1599 (9110) 17 (102) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 262.115 (1717.512)
7 Десислав Веселинов Димитров(№297) 1709 (3828) 18 (42) Жълта фланелка 251.141 (579.326)
8 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 872 (6405) 9 (66) Жълта фланелка Черна фланелка 216.802 (1679.313)
9 Леон Бенямин Анави(№261) 1147 (4865) 12 (53) Жълта фланелка Черна фланелка 198.333 (767.625)
10 Стефчо Тонев(№134) 1021 (5752) 11 (66) Жълта фланелка Черна фланелка 187.28 (891.449)
11 Димитър Маринов Маринов(№269) 1078 (3608) 11 (37) Жълта фланелка 177.393 (1083.476)
12 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 777 (5957) 8 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 175.583 (1135.489)
13 Елица Павлова Събкова(№142) 1658 (3803) 19 (45) Жълта фланелка 173.244 (389.378)
14 Гени Видолов Семковски(№367) 771 (1359) 8 (14) 173.064 (300.715)
15 Христо Василев Мандевски(№124) 490 (4726) 5 (49) Жълта фланелка 166.17 (1386.346)
16 Атанас Чакъров(№60) 689 (8605) 7 (90) Жълта фланелка Черна фланелка 146.636 (1944.345)
17 Момчил Александров Найденов(№218) 674 (4383) 7 (47) Жълта фланелка 132.774 (1154.537)
18 Йордан Христов Мандевски(№127) 889 (5132) 10 (59) Жълта фланелка Черна фланелка 129.814 (738.175)
19 Атанас Веселинов Дизов(№69) 582 (6089) 6 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 123.947 (1462.728)
20 Деян Георгиев Дешков(№197) 653 (4814) 7 (54) Жълта фланелка Черна фланелка 123.243 (800.598)
21 Николай Георгиев Христов(№165) 393 (4427) 4 (48) Жълта фланелка 119.865 (1303.763)
22 Захарий Христов Мандевски(№128) 657 (4999) 7 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 116.852 (768.01)
23 Иван Желязков Стоянов(№273) 386 (3812) 4 (41) Жълта фланелка 106.55 (1105.721)
24 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 825 (7531) 10 (91) Жълта фланелка Черна фланелка 94.338 (619.436)
25 Георги Борисов Велков(№283) 491 (3626) 5 (37) Жълта фланелка 88.801 (879.95)
26 Красимира Николаева Стоилова(№379) 613 (1590) 7 (18) 85.167 (177.399)
27 Мартин Светлинов Проданов(№275) 377 (1991) 4 (21) 80.042 (533.797)
28 Мария Ангелова Анчева(№259) 362 (3364) 4 (39) Жълта фланелка 77.395 (721.813)
29 Величко Манолов(№213) 200 (675) 2 (7) 77.041 (242.049)
30 Валентина Стоянова Тонева(№120) 620 (4686) 7 (55) Жълта фланелка Черна фланелка 74.892 (502.44)
31 Мартина Георгиева Иванова(№191) 293 (1113) 3 (12) 70.237 (285.689)
32 Недялко Христев Боруков(№343) 382 (2565) 4 (27) 63.76 (480.51)
33 Боян Димитров Боянов(№154) 867 (4684) 9 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 61.726 (373.952)
34 Иван Георгиев Гергов(№171) 568 (4252) 6 (47) Жълта фланелка 60.043 (886.494)
35 Генчо Стоицов(№48) 518 (6516) 6 (80) Жълта фланелка Черна фланелка 57.19 (606.702)
36 Анелия Христева Николова(№272) 296 (723) 4 (9) 55.948 (108.892)
37 Мария Стоянова Стоилова(№362) 552 (827) 6 (9) 52.925 (82.003)
38 Георги Събков(№73) 428 (1095) 5 (14) 51.112 (110.601)
39 Александър Момчилов Найденов(№294) 291 (2043) 3 (22) 50.574 (545.721)
40 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 276 (1129) 3 (13) 48.926 (167.806)
41 Ивайло Грудев(№90124) 354 (354) 4 (4) 48.395 (48.395)
42 Нонка Стефанова Манолова(№375) 417 (2631) 5 (32) Жълта фланелка 46.923 (296.516)
43 Георги Борисов Томов(№201) 279 (2058) 3 (23) 45.198 (565.123)
44 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 197 (197) 2 (2) 43.777 (43.777)
45 Никола Кирилов Петков(№398) 194 (194) 2 (2) 40.712 (40.712)
46 Maya Taneva(№90088) 92 (92) 1 (1) 39.205 (39.205)
47 Иван Стефанов Станчев(№404) 99 (99) 1 (1) 39.027 (39.027)
48 Георги Илиев София(№90134) 95 (95) 1 (1) 32.313 (32.313)
49 Иван Иванов(№90221) 98 (98) 1 (1) 32.152 (32.152)
50 Нелина Тодорова Дакова(№353) 279 (429) 3 (5) 31.911 (54.886)
51 (№90027) 100 (100) 1 (1) 31.133 (31.133)
52 (№90081) 99 (99) 1 (1) 30.812 (30.812)
53 Десислава Господинова Ангелова(№260) 260 (1697) 3 (20) 30.788 (200.314)
54 Божидар Найденов Стойчев(№380) 299 (299) 3 (3) 29.75 (29.75)
55 Веселина Георгиева(№90208) 100 (100) 1 (1) 23.901 (23.901)
56 Християна Събева(№90209) 99 (99) 1 (1) 23.639 (23.639)
57 Нягол Иванов Няголов(№205) 100 (2815) 1 (31) Жълта фланелка 22.664 (465.71)
58 Васил Григоров Димитров(№390) 100 (100) 1 (1) 21.422 (21.422)
59 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 99 (1648) 1 (17) 21.361 (303.136)
60 Петър Петров Маринов(№160) 95 (3702) 1 (45) Жълта фланелка 20.643 (469.213)
61 Мария Величкова Влашева(№129) 98 (2465) 1 (29) 20.176 (346.424)
62 Юрия Петрова(№64) 97 (5024) 1 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 19.929 (1139.534)
63 Георги Видолов Семковски(№374) 269 (665) 3 (7) 18.843 (37.334)
64 Кристина Видолова Борукова(№121) 108 (1627) 2 (18) 18.016 (287.042)
65 Ангелина Руменова Маркова(№209) 92 (1106) 1 (13) 17.352 (174.491)
66 Дилян Иванов(№90238) 91 (91) 1 (1) 17.157 (17.157)
67 Андон Господинов Желев(№219) 99 (1065) 1 (11) 17.152 (201.279)
68 Станислав Грудев(№90133) 93 (93) 1 (1) 16.692 (16.692)
69 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 98 (98) 1 (1) 16.543 (16.543)
70 Здравко Герчев(№62) 173 (1289) 2 (16) 16.44 (146.348)
71 Александър Михайлов(№8) 99 (99) 1 (1) 16.176 (16.176)
72 Илиян Николов Тодоров(№401) 99 (99) 1 (1) 15.947 (15.947)
73 Кирил Димов Димов(№212) 98 (1933) 1 (21) 15.457 (299.087)
74 Мартин Йорданов Славов(№132) 99 (2190) 1 (25) 15.278 (398.84)
75 Цветко Гогов(№45) 97 (97) 1 (1) 15.147 (15.147)
76 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 96 (296) 1 (3) 14.981 (55.541)
77 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 90 (366) 1 (4) 14.526 (54.362)
78 Валъри Макалпин(№399) 97 (97) 1 (1) 13.802 (13.802)
79 Павката Канада(№90206) 97 (97) 1 (1) 13.332 (13.332)
80 Ирена Чехова(№90210) 98 (98) 1 (1) 13.222 (13.222)
81 Веселин Розенов Маринов(№382) 95 (95) 1 (1) 13.1 (13.1)
82 Самиос Филипос(№90041) 83 (362) 1 (4) 12.977 (88.125)
83 Кристиан Василев(№90146) 93 (93) 1 (1) 12.276 (12.276)
84 Никола Василев(№90093) 87 (87) 1 (1) 12.233 (12.233)
85 Розалия Велъова Кюртева(№207) 90 (880) 1 (10) 12.071 (87.746)
86 Кристиан Янков(№90148) 92 (92) 1 (1) 12.01 (12.01)
87 Евгени Петков Бахчевански(№377) 80 (80) 1 (1) 11.73 (11.73)
88 Тони - Прослав(№90211) 95 (95) 1 (1) 11.145 (11.145)
89 Габриела Велева(№90164) 89 (89) 1 (1) 10.944 (10.944)
90 Стефания Сотирова(№90167) 88 (88) 1 (1) 10.816 (10.816)
91 Катето Канада(№90207) 94 (94) 1 (1) 10.775 (10.775)
92 Красимира Муташова(№90189) 87 (87) 1 (1) 10.688 (10.688)
93 Антония Рангелова(№90191) 86 (86) 1 (1) 10.56 (10.56)
94 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 94 (3201) 1 (38) Жълта фланелка 10.505 (376.109)
95 Георги Спасов(№90193) 85 (85) 1 (1) 10.153 (10.153)
96 Стоян Минев(№90196) 84 (84) 1 (1) 10.029 (10.029)
97 Елена Апостолова(№90200) 83 (83) 1 (1) 9.674 (9.674)
98 Димитър Валентинов Димитров(№364) 95 (365) 1 (4) 9.639 (43.175)
99 Иван Костов Иванов(№403) 95 (95) 1 (1) 9.639 (9.639)
100 Десислава Демирева(№90203) 82 (82) 1 (1) 9.553 (9.553)
101 Валентин Петков(№90204) 80 (80) 1 (1) 9.183 (9.183)
102 Никола Стойчев(№90205) 79 (79) 1 (1) 9.064 (9.064)
103 Мариета Николова Костадинова(№327) 91 (349) 1 (4) 8.624 (27.923)
104 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
105 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
106 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
107 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
108 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
109 Veni Dimpari Greece(№90080) 0 (100) 0 (1) 0 (61.475)
110 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
111 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
112 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
113 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
114 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
115 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
116 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
117 Александър Камп Дудек(№55) 0 (764) 0 (9) 0 (107.369)
118 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
119 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
120 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
121 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
122 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
123 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
124 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
125 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
126 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
127 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
128 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
129 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
130 Анелия Ненкова(№90180) 0 (69) 0 (1) 0 (7.929)
131 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
132 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
133 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
134 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
135 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
136 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
137 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
138 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
139 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
140 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
141 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
142 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
143 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
144 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
145 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
146 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
147 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
148 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
149 Бо Камп Дудек(№56) 0 (1173) 0 (12) 0 (378.588)
150 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
151 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
152 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
153 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
154 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
155 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
156 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
157 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
158 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
159 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
160 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
161 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
162 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
163 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
164 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
165 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
166 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
167 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
168 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
169 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
170 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
171 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
172 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
173 Вера Делева(№90182) 0 (60) 0 (1) 0 (6.145)
174 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
175 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
176 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
177 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
178 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
179 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
180 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
181 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
182 Владимир Клявков(№10) 0 (398) 0 (4) 0 (97.941)
183 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
184 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
185 Габриела Койрушка(№90179) 0 (71) 0 (1) 0 (8.283)
186 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
187 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
188 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
189 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
190 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
191 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
192 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
193 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
194 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
195 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
196 Георги Петков Кравайков(№222) 0 (3731) 0 (42) Жълта фланелка 0 (549.362)
197 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
198 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
199 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
200 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
201 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
202 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
203 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
204 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
205 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
206 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
207 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
208 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
209 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
210 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
211 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
212 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
213 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
214 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
215 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
216 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
217 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
218 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
219 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
220 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
221 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
222 Делчо Тошев Делчев(№163) 0 (274) 0 (3) 0 (41.807)
223 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
224 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
225 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
226 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
227 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
228 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
229 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
230 Димитър Генов(№80) 0 (1128) 0 (12) 0 (281.824)
231 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
232 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
233 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
234 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
235 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
236 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
237 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
238 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
239 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
240 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
241 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
242 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
243 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
244 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
245 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
246 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
247 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
248 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
249 Екатерина Борукова(№90168) 0 (131) 0 (2) 0 (14.671)
250 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
251 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
252 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
253 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
254 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
255 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
256 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
257 Емил Кешкинов(№90005) 0 (92) 0 (1) 0 (4.617)
258 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
259 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
260 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
261 Захари Бойчев (№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
262 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
263 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
264 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
265 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
266 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (361) 0 (4) 0 (58.204)
267 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
268 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
269 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
270 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
271 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
272 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
273 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
274 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
275 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
276 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
277 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
278 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
279 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
280 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
281 Иван Стоянов Стойчев(№155) 0 (405) 0 (5) 0 (50.813)
282 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
283 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
284 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
285 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
286 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
287 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
288 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
289 Илия Гинчев Кътев(№366) 0 (96) 0 (1) 0 (4.481)
290 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
291 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
292 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
293 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
294 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
295 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
296 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
297 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
298 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
299 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
300 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
301 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
302 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
303 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
304 Клаудия Тодорова(№90173) 0 (92) 0 (1) 0 (13.644)
305 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
306 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
307 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
308 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
309 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
310 Красимир Стоянов Чотов(№262) 0 (2332) 0 (24) 0 (844.692)
311 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
312 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
313 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
314 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
315 Кристина Лазарова Топалова(№328) 0 (154) 0 (2) 0 (13.812)
316 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
317 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
318 Лиляна Георгиева(№90142) 0 (97) 0 (1) 0 (15.332)
319 Линда Камп Дудек(№57) 0 (414) 0 (5) 0 (69.184)
320 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
321 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
322 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
323 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
324 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
325 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
326 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
327 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
328 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
329 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
330 Марина Русенова(№220) 0 (1395) 0 (18) 0 (160.325)
331 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
332 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
333 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
334 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
335 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
336 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
337 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
338 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
339 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
340 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
341 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
342 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
343 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
344 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
345 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
346 Минчо Давидов(№90184) 0 (56) 0 (1) 0 (5.081)
347 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
348 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
349 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
350 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
351 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
352 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4043) 0 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (557.299)
353 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
354 Надка Начова(№90095) 0 (197) 0 (2) 0 (35.903)
355 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
356 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
357 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
358 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
359 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
360 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
361 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
362 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
363 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
364 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
365 Николай Павлов Личев(№336) 0 (366) 0 (4) 0 (66.12)
366 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
367 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
368 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
369 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
370 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
371 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
372 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
373 Николас Камп Дудек(№58) 0 (181) 0 (2) 0 (21.278)
374 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
375 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
376 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
377 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
378 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
379 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
380 Паулина Грозева(№90116) 0 (281) 0 (3) 0 (61.585)
381 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
382 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
383 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
384 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
385 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
386 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
387 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
388 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
389 Петър Кънев Порязов(№279) 0 (164) 0 (2) 0 (25.864)
390 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
391 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
392 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
393 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
394 Пламена Чотова(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
395 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
396 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
397 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
398 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
399 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
400 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
401 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
402 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
403 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
404 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
405 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
406 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
407 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
408 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
409 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
410 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
411 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
412 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
413 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
414 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
415 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
416 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
417 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
418 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
419 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
420 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
421 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
422 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
423 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
424 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
425 Стефан Ангелов(№286) 0 (628) 0 (7) 0 (178.262)
426 Стефан Тодоров(№76) 0 (1212) 0 (13) 0 (211.453)
427 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
428 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
429 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
430 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
431 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
432 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
433 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 0 (2019) 0 (22) 0 (414.572)
434 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
435 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
436 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
437 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
438 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
439 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
440 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
441 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
442 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
443 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
444 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
445 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
446 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
447 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
448 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
449 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
450 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
451 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
452 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
453 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
454 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
455 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
456 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
457 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
458 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
459 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
460 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
461 Юлиан Цветанов Петков(№296) 0 (95) 0 (1) 0 (16.201)
462 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
463 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)
464 Александър Ваканов(№90217) 86 (86) 1 (1) 0 (0)
465 Андрей Шанов(№90103) 99 (99) 1 (1) 0 (0)
466 Ахмед Мельов(№90216) 87 (87) 1 (1) 0 (0)
467 Борислав Димитров Увардов(№152) 97 (902) 1 (10) 0 (82.601)
468 Вари Бельов(№90125) 84 (173) 1 (2) 0 (25.935)
469 Велизар Канарини(№18) 97 (197) 1 (2) 0 (21.796)
470 Георги Василев(№90062) 94 (280) 1 (3) 0 (39.924)
471 Дарчо Чипев(№90220) 77 (77) 1 (1) 0 (0)
472 Димитър Терзиев(№90214) 92 (92) 1 (1) 0 (0)
473 Иван Иванов(№12) 81 (156) 1 (2) 0 (9.115)
474 Исуф Пъстромарски(№90213) 93 (93) 1 (1) 0 (0)
475 Йордан Стоилов Генев(№342) 89 (180) 1 (2) 0 (20.52)
476 Карина Манолова(№90219) 78 (78) 1 (1) 0 (0)
477 Лъчезар Христов(№90212) 96 (96) 1 (1) 0 (0)
478 Малина Маринова Вацкичева(№331) 90 (186) 1 (2) 0 (34.647)
479 Тодор Василев(№90218) 80 (80) 1 (1) 0 (0)
480 Цветан Банков(№90215) 91 (91) 1 (1) 0 (0)
481 Анастасия Шокова(№90224) 192 (192) 2 (2) 0 (0)
482 Васил Даков(№90228) 182 (182) 2 (2) 0 (0)
483 Гергана Кузманова(№90232) 172 (172) 2 (2) 0 (0)
484 Емилия Минкова(№90223) 194 (194) 2 (2) 0 (0)
485 Звезделина Аврамова(№90236) 164 (164) 2 (2) 0 (0)
486 Златина Шокова(№90226) 186 (186) 2 (2) 0 (0)
487 Иван Генев Костурски(№242) 180 (636) 2 (7) 0 (108.843)
488 Иван Караколев(№90225) 188 (188) 2 (2) 0 (0)
489 Иван Минков(№90222) 196 (196) 2 (2) 0 (0)
490 Йордана Минкова(№90231) 174 (174) 2 (2) 0 (0)
491 Йорданка Йончева(№90229) 178 (178) 2 (2) 0 (0)
492 Моника Чиликова(№90235) 166 (166) 2 (2) 0 (0)
493 Розали Минкова(№90234) 168 (168) 2 (2) 0 (0)
494 Станимир Илчев(№90230) 176 (176) 2 (2) 0 (0)
495 Татяна Георгиева(№90237) 162 (162) 2 (2) 0 (0)
496 Теодора Владева(№90227) 184 (184) 2 (2) 0 (0)
497 Цветелина Терзийска(№90233) 170 (170) 2 (2) 0 (0)
498 Мирослав Пенков(№90073) 269 (340) 3 (4) 0 (12.335)
499 Гено Димитров Увардов(№150) 400 (3955) 4 (40) Жълта фланелка 0 (1032.998)