Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-139; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-70; Благоевград-3;

Oбщо 223 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2017 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Калоян Татаров(№109) 1537 (10315) 16 (109) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 429.753 (2590.86)
2 Йордан Андреев(№68) 2474 (11464) 26 (129) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 415.535 (2359.172)
3 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 2188 (9699) 23 (108) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 391.243 (1846.64)
4 Таня Димитрова Димитрова(№270) 1880 (5001) 19 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 368.516 (1465.002)
5 Тодор Петров Даков(№326) 1547 (3530) 16 (37) Жълта фланелка 358.275 (921.147)
6 Галина Николова Чотова(№123) 1496 (8922) 16 (99) Жълта фланелка Черна фланелка 332.382 (1981.044)
7 Десислав Веселинов Димитров(№297) 2094 (4213) 22 (46) Жълта фланелка 309.602 (637.787)
8 Леон Бенямин Анави(№261) 1533 (5251) 16 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 254.972 (824.264)
9 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 1053 (6233) 11 (73) Жълта фланелка Черна фланелка 221.633 (1181.54)
10 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 872 (6405) 9 (66) Жълта фланелка Черна фланелка 216.802 (1679.313)
11 Елица Павлова Събкова(№142) 2123 (4268) 24 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 216.772 (432.905)
12 Димитър Маринов Маринов(№269) 1353 (3883) 14 (40) Жълта фланелка 214.407 (1120.49)
13 Атанас Чакъров(№60) 980 (8896) 10 (93) Жълта фланелка Черна фланелка 192.803 (1990.512)
14 Стефчо Тонев(№134) 1021 (5752) 11 (66) Жълта фланелка Черна фланелка 187.28 (891.449)
15 Христо Василев Мандевски(№124) 590 (4826) 6 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 183.825 (1404.002)
16 Гени Видолов Семковски(№367) 862 (1450) 9 (15) 180.816 (308.466)
17 Момчил Александров Найденов(№218) 874 (4583) 9 (49) Жълта фланелка 169.166 (1190.929)
18 Иван Георгиев Гергов(№171) 1145 (4829) 12 (53) Жълта фланелка Черна фланелка 162.302 (988.752)
19 Йордан Христов Мандевски(№127) 1070 (5313) 12 (61) Жълта фланелка Черна фланелка 146.691 (755.051)
20 Захарий Христов Мандевски(№128) 753 (5095) 8 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 130.797 (781.955)
21 Атанас Веселинов Дизов(№69) 582 (6089) 6 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 123.947 (1462.728)
22 Деян Георгиев Дешков(№197) 653 (4814) 7 (54) Жълта фланелка Черна фланелка 123.243 (800.598)
23 Николай Георгиев Христов(№165) 393 (4427) 4 (48) Жълта фланелка 119.865 (1303.763)
24 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 1005 (7711) 12 (93) Жълта фланелка Черна фланелка 113.016 (638.114)
25 Георги Борисов Велков(№283) 589 (3724) 6 (38) Жълта фланелка 106.645 (897.794)
26 Иван Желязков Стоянов(№273) 386 (3812) 4 (41) Жълта фланелка 106.55 (1105.721)
27 Петър Петров Маринов(№160) 663 (4270) 7 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 89.606 (538.176)
28 Мартин Светлинов Проданов(№275) 467 (2081) 5 (22) 86.876 (540.631)
29 Красимира Николаева Стоилова(№379) 613 (1590) 7 (18) 85.167 (177.399)
30 Боян Димитров Боянов(№154) 1151 (4968) 12 (54) Жълта фланелка Черна фланелка 81.738 (393.964)
31 Недялко Христев Боруков(№343) 476 (2659) 5 (28) 77.624 (494.374)
32 Мария Ангелова Анчева(№259) 362 (3364) 4 (39) Жълта фланелка 77.395 (721.813)
33 Величко Манолов(№213) 200 (675) 2 (7) 77.041 (242.049)
34 Валентина Стоянова Тонева(№120) 620 (4686) 7 (55) Жълта фланелка Черна фланелка 74.892 (502.44)
35 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 466 (1319) 5 (15) 73.107 (191.987)
36 Мартина Георгиева Иванова(№191) 293 (1113) 3 (12) 70.237 (285.689)
37 Генчо Стоицов(№48) 611 (6609) 7 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 69.465 (618.977)
38 Александър Момчилов Найденов(№294) 390 (2142) 4 (23) 69.253 (564.4)
39 Бо Камп Дудек(№56) 100 (1273) 1 (13) 62.431 (441.019)
40 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 297 (297) 3 (3) 60.053 (60.053)
41 Георги Борисов Томов(№201) 370 (2149) 4 (24) 57.286 (577.211)
42 Анелия Христева Николова(№272) 296 (723) 4 (9) 55.948 (108.892)
43 Никола Кирилов Петков(№398) 284 (284) 3 (3) 53.353 (53.353)
44 Мария Стоянова Стоилова(№362) 552 (827) 6 (9) 52.925 (82.003)
45 Георги Събков(№73) 428 (1095) 5 (14) 51.112 (110.601)
46 Ивайло Грудев(№90124) 354 (354) 4 (4) 48.395 (48.395)
47 Нонка Стефанова Манолова(№375) 417 (2631) 5 (32) Жълта фланелка 46.923 (296.516)
48 Maya Taneva(№90088) 92 (92) 1 (1) 39.205 (39.205)
49 Иван Стефанов Станчев(№404) 99 (99) 1 (1) 39.027 (39.027)
50 Кристина Видолова Борукова(№121) 207 (1726) 3 (19) 36.377 (305.403)
51 Дилян Иванов(№90238) 190 (190) 2 (2) 35.196 (35.196)
52 Георги Илиев София(№90134) 95 (95) 1 (1) 32.313 (32.313)
53 Иван Иванов(№90221) 98 (98) 1 (1) 32.152 (32.152)
54 Нелина Тодорова Дакова(№353) 279 (429) 3 (5) 31.911 (54.886)
55 (№90027) 100 (100) 1 (1) 31.133 (31.133)
56 (№90081) 99 (99) 1 (1) 30.812 (30.812)
57 Десислава Господинова Ангелова(№260) 260 (1697) 3 (20) 30.788 (200.314)
58 Божидар Найденов Стойчев(№380) 299 (299) 3 (3) 29.75 (29.75)
59 Александър Златков Костадинов(№408) 195 (195) 2 (2) 28.837 (28.837)
60 Веселина Георгиева(№90208) 100 (100) 1 (1) 23.901 (23.901)
61 Християна Събева(№90209) 99 (99) 1 (1) 23.639 (23.639)
62 Нягол Иванов Няголов(№205) 100 (2815) 1 (31) Жълта фланелка 22.664 (465.71)
63 Иван Костов Иванов(№403) 188 (188) 2 (2) 22.47 (22.47)
64 Васил Григоров Димитров(№390) 100 (100) 1 (1) 21.422 (21.422)
65 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 99 (1648) 1 (17) 21.361 (303.136)
66 Мария Величкова Влашева(№129) 98 (2465) 1 (29) 20.176 (346.424)
67 Юрия Петрова(№64) 97 (5024) 1 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 19.929 (1139.534)
68 Александър Камп Дудек(№55) 100 (864) 1 (10) 19.38 (126.749)
69 Георги Видолов Семковски(№374) 269 (665) 3 (7) 18.843 (37.334)
70 Паулина Грозева(№90116) 190 (471) 2 (5) 18.34 (79.925)
71 Савина Антонова(№90243) 98 (98) 1 (1) 17.805 (17.805)
72 Ангелина Руменова Маркова(№209) 92 (1106) 1 (13) 17.352 (174.491)
73 Андон Господинов Желев(№219) 99 (1065) 1 (11) 17.152 (201.279)
74 Таня Петкова(№90244) 99 (99) 1 (1) 16.999 (16.999)
75 Станислав Грудев(№90133) 93 (93) 1 (1) 16.692 (16.692)
76 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 98 (98) 1 (1) 16.543 (16.543)
77 Здравко Герчев(№62) 173 (1289) 2 (16) 16.44 (146.348)
78 Александър Михайлов(№8) 99 (99) 1 (1) 16.176 (16.176)
79 Илиян Николов Тодоров(№401) 99 (99) 1 (1) 15.947 (15.947)
80 Кристина Лазарова Топалова(№328) 99 (253) 1 (3) 15.566 (29.378)
81 Кирил Димов Димов(№212) 98 (1933) 1 (21) 15.457 (299.087)
82 Мартин Йорданов Славов(№132) 99 (2190) 1 (25) 15.278 (398.84)
83 Тома Георгиев Томов(№409) 98 (98) 1 (1) 15.255 (15.255)
84 Цветко Гогов(№45) 97 (97) 1 (1) 15.147 (15.147)
85 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 96 (296) 1 (3) 14.981 (55.541)
86 (№90239) 97 (97) 1 (1) 14.6 (14.6)
87 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 90 (366) 1 (4) 14.526 (54.362)
88 Валъри Макалпин(№399) 97 (97) 1 (1) 13.802 (13.802)
89 Павката Канада(№90206) 97 (97) 1 (1) 13.332 (13.332)
90 Ирена Чехова(№90210) 98 (98) 1 (1) 13.222 (13.222)
91 Веселин Розенов Маринов(№382) 95 (95) 1 (1) 13.1 (13.1)
92 Самиос Филипос(№90041) 83 (362) 1 (4) 12.977 (88.125)
93 Пенка Николова Станева(№407) 92 (92) 1 (1) 12.686 (12.686)
94 (№90240) 95 (95) 1 (1) 12.579 (12.579)
95 Калоян Чанев(№90242) 93 (93) 1 (1) 12.561 (12.561)
96 (№90241) 94 (94) 1 (1) 12.44 (12.44)
97 Стефан Ангелов(№286) 95 (723) 1 (8) 12.415 (190.677)
98 Кристиан Василев(№90146) 93 (93) 1 (1) 12.276 (12.276)
99 Никола Василев(№90093) 87 (87) 1 (1) 12.233 (12.233)
100 Розалия Велъова Кюртева(№207) 90 (880) 1 (10) 12.071 (87.746)
101 Кристиан Янков(№90148) 92 (92) 1 (1) 12.01 (12.01)
102 Евгени Петков Бахчевански(№377) 80 (80) 1 (1) 11.73 (11.73)
103 Линда Камп Дудек(№57) 93 (507) 1 (6) 11.516 (80.7)
104 Петко Петров Стойчев(№410) 94 (94) 1 (1) 11.201 (11.201)
105 Тони - Прослав(№90211) 95 (95) 1 (1) 11.145 (11.145)
106 Габриела Велева(№90164) 89 (89) 1 (1) 10.944 (10.944)
107 Стефания Сотирова(№90167) 88 (88) 1 (1) 10.816 (10.816)
108 Катето Канада(№90207) 94 (94) 1 (1) 10.775 (10.775)
109 Красимира Муташова(№90189) 87 (87) 1 (1) 10.688 (10.688)
110 Антония Рангелова(№90191) 86 (86) 1 (1) 10.56 (10.56)
111 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 94 (3201) 1 (38) Жълта фланелка 10.505 (376.109)
112 Георги Спасов(№90193) 85 (85) 1 (1) 10.153 (10.153)
113 Стоян Минев(№90196) 84 (84) 1 (1) 10.029 (10.029)
114 Елена Апостолова(№90200) 83 (83) 1 (1) 9.674 (9.674)
115 Димитър Валентинов Димитров(№364) 95 (365) 1 (4) 9.639 (43.175)
116 Десислава Демирева(№90203) 82 (82) 1 (1) 9.553 (9.553)
117 Валентин Петков(№90204) 80 (80) 1 (1) 9.183 (9.183)
118 Никола Стойчев(№90205) 79 (79) 1 (1) 9.064 (9.064)
119 Мариета Николова Костадинова(№327) 91 (349) 1 (4) 8.624 (27.923)
120 Марина Русенова(№220) 89 (1484) 1 (19) 7.992 (168.317)
121 Петър Кънев Порязов(№279) 99 (263) 1 (3) 6.018 (31.882)
122 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
123 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
124 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
125 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
126 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
127 Veni Dimpari Greece(№90080) 0 (100) 0 (1) 0 (61.475)
128 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
129 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
130 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
131 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
132 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
133 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
134 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
135 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
136 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
137 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
138 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
139 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
140 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
141 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
142 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
143 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
144 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
145 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
146 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
147 Анелия Ненкова(№90180) 0 (69) 0 (1) 0 (7.929)
148 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
149 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
150 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
151 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
152 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
153 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
154 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
155 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
156 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
157 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
158 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
159 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
160 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
161 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
162 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
163 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
164 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
165 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
166 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
167 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
168 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
169 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
170 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
171 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
172 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
173 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
174 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
175 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
176 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
177 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
178 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
179 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
180 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
181 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
182 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
183 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
184 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
185 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
186 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
187 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
188 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
189 Вера Делева(№90182) 0 (60) 0 (1) 0 (6.145)
190 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
191 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
192 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
193 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
194 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
195 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
196 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
197 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
198 Владимир Клявков(№10) 0 (398) 0 (4) 0 (97.941)
199 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
200 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
201 Габриела Койрушка(№90179) 0 (71) 0 (1) 0 (8.283)
202 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
203 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
204 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
205 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
206 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
207 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
208 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
209 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
210 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
211 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
212 Георги Петков Кравайков(№222) 0 (3731) 0 (42) Жълта фланелка 0 (549.362)
213 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
214 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
215 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
216 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
217 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
218 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
219 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
220 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
221 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
222 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
223 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
224 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
225 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
226 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
227 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
228 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
229 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
230 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
231 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
232 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
233 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
234 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
235 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
236 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
237 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
238 Делчо Тошев Делчев(№163) 0 (274) 0 (3) 0 (41.807)
239 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
240 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
241 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
242 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
243 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
244 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
245 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
246 Димитър Генов(№80) 0 (1128) 0 (12) 0 (281.824)
247 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
248 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
249 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
250 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
251 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
252 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
253 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
254 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
255 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
256 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
257 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
258 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
259 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
260 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
261 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
262 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
263 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
264 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
265 Екатерина Борукова(№90168) 0 (131) 0 (2) 0 (14.671)
266 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
267 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
268 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
269 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
270 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
271 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
272 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
273 Емил Кешкинов(№90005) 0 (92) 0 (1) 0 (4.617)
274 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
275 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
276 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
277 Захари Бойчев (№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
278 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
279 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
280 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
281 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
282 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (361) 0 (4) 0 (58.204)
283 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
284 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
285 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
286 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
287 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
288 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
289 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
290 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
291 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
292 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
293 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
294 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
295 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
296 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
297 Иван Стоянов Стойчев(№155) 0 (405) 0 (5) 0 (50.813)
298 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
299 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
300 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
301 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
302 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
303 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
304 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
305 Илия Гинчев Кътев(№366) 0 (96) 0 (1) 0 (4.481)
306 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
307 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
308 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
309 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
310 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
311 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
312 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
313 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
314 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
315 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
316 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
317 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
318 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
319 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
320 Клаудия Тодорова(№90173) 0 (92) 0 (1) 0 (13.644)
321 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
322 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
323 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
324 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
325 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
326 Красимир Стоянов Чотов(№262) 0 (2332) 0 (24) 0 (844.692)
327 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
328 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
329 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
330 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
331 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
332 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
333 Лиляна Георгиева(№90142) 0 (97) 0 (1) 0 (15.332)
334 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
335 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
336 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
337 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
338 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
339 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
340 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
341 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
342 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
343 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
344 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
345 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
346 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
347 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
348 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
349 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
350 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
351 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
352 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
353 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
354 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
355 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
356 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
357 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
358 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
359 Минчо Давидов(№90184) 0 (56) 0 (1) 0 (5.081)
360 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
361 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
362 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
363 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
364 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
365 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4043) 0 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (557.299)
366 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
367 Надка Начова(№90095) 0 (197) 0 (2) 0 (35.903)
368 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
369 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
370 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
371 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
372 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
373 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
374 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
375 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
376 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
377 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
378 Николай Павлов Личев(№336) 0 (366) 0 (4) 0 (66.12)
379 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
380 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
381 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
382 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
383 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
384 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
385 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
386 Николас Камп Дудек(№58) 0 (181) 0 (2) 0 (21.278)
387 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
388 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
389 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
390 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
391 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
392 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
393 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
394 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
395 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
396 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
397 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
398 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
399 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
400 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
401 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
402 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
403 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
404 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
405 Пламена Чотова(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
406 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
407 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
408 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
409 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
410 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
411 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
412 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
413 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
414 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
415 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
416 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
417 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
418 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
419 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
420 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
421 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
422 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
423 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
424 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
425 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
426 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
427 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
428 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
429 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
430 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
431 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
432 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
433 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
434 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
435 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
436 Стефан Тодоров(№76) 0 (1212) 0 (13) 0 (211.453)
437 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
438 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
439 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
440 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
441 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
442 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
443 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 0 (2019) 0 (22) 0 (414.572)
444 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
445 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
446 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
447 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
448 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
449 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
450 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
451 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
452 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
453 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
454 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
455 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
456 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
457 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
458 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
459 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
460 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
461 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
462 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
463 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
464 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
465 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
466 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
467 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
468 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
469 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
470 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
471 Юлиан Цветанов Петков(№296) 0 (95) 0 (1) 0 (16.201)
472 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
473 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)
474 Александър Ваканов(№90217) 86 (86) 1 (1) 0 (0)
475 Андрей Шанов(№90103) 99 (99) 1 (1) 0 (0)
476 Ахмед Мельов(№90216) 87 (87) 1 (1) 0 (0)
477 Борислав Димитров Увардов(№152) 97 (902) 1 (10) 0 (82.601)
478 Вари Бельов(№90125) 84 (173) 1 (2) 0 (25.935)
479 Велизар Канарини(№18) 97 (197) 1 (2) 0 (21.796)
480 Георги Василев(№90062) 94 (280) 1 (3) 0 (39.924)
481 Дарчо Чипев(№90220) 77 (77) 1 (1) 0 (0)
482 Димитър Терзиев(№90214) 92 (92) 1 (1) 0 (0)
483 Иван Иванов(№12) 81 (156) 1 (2) 0 (9.115)
484 Исуф Пъстромарски(№90213) 93 (93) 1 (1) 0 (0)
485 Йордан Стоилов Генев(№342) 89 (180) 1 (2) 0 (20.52)
486 Карина Манолова(№90219) 78 (78) 1 (1) 0 (0)
487 Лъчезар Христов(№90212) 96 (96) 1 (1) 0 (0)
488 Малина Маринова Вацкичева(№331) 90 (186) 1 (2) 0 (34.647)
489 Тодор Василев(№90218) 80 (80) 1 (1) 0 (0)
490 Цветан Банков(№90215) 91 (91) 1 (1) 0 (0)
491 Анастасия Шокова(№90224) 192 (192) 2 (2) 0 (0)
492 Васил Даков(№90228) 182 (182) 2 (2) 0 (0)
493 Гергана Кузманова(№90232) 172 (172) 2 (2) 0 (0)
494 Емилия Минкова(№90223) 194 (194) 2 (2) 0 (0)
495 Звезделина Аврамова(№90236) 164 (164) 2 (2) 0 (0)
496 Златина Шокова(№90226) 186 (186) 2 (2) 0 (0)
497 Иван Генев Костурски(№242) 180 (636) 2 (7) 0 (108.843)
498 Иван Караколев(№90225) 188 (188) 2 (2) 0 (0)
499 Иван Минков(№90222) 196 (196) 2 (2) 0 (0)
500 Йордана Минкова(№90231) 174 (174) 2 (2) 0 (0)
501 Йорданка Йончева(№90229) 178 (178) 2 (2) 0 (0)
502 Моника Чиликова(№90235) 166 (166) 2 (2) 0 (0)
503 Розали Минкова(№90234) 168 (168) 2 (2) 0 (0)
504 Станимир Илчев(№90230) 176 (176) 2 (2) 0 (0)
505 Татяна Георгиева(№90237) 162 (162) 2 (2) 0 (0)
506 Теодора Владева(№90227) 184 (184) 2 (2) 0 (0)
507 Цветелина Терзийска(№90233) 170 (170) 2 (2) 0 (0)
508 Мирослав Пенков(№90073) 269 (340) 3 (4) 0 (12.335)
509 Гено Димитров Увардов(№150) 400 (3955) 4 (40) Жълта фланелка 0 (1032.998)