Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-185; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-71; Благоевград-3;

Oбщо 270 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2019 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Бо Камп Дудек(№56) 100 (2470) 1 (25) 42.918 (893.65)
2 Калоян Татаров(№109) 198 (12900) 2 (136) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 42.681 (3148.935)
3 Галина Николова Чотова(№123) 198 (10340) 2 (114) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 41.903 (2277.099)
4 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 200 (13532) 2 (148) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 36.424 (2448.313)
5 Димитър Маринов Маринов(№269) 99 (5017) 1 (52) Жълта фланелка Черна фланелка 35.935 (1521.625)
6 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 188 (8741) 2 (90) Жълта фланелка Черна фланелка 31.228 (2191.278)
7 Николай Георгиев Христов(№165) 99 (5202) 1 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 30.957 (1470.814)
8 Илиян Почилеев(№433) 280 (660) 3 (7) 29.33 (88.843)
9 Красимира Николаева Стоилова(№379) 177 (3702) 2 (41) Жълта фланелка 24.334 (383.762)
10 Красимир Стоянов Чотов(№262) 100 (2432) 1 (25) 23.629 (868.321)
11 Юрия Петрова(№64) 100 (7017) 1 (77) Жълта фланелка Черна фланелка 21.877 (1523.548)
12 Йордан Андреев(№68) 97 (14739) 1 (164) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 20.427 (2971.255)
13 Величко Манолов(№213) 99 (874) 1 (9) 19.643 (280.834)
14 Тодор Петров Даков(№326) 98 (5837) 1 (61) Жълта фланелка Черна фланелка 18.861 (1430.805)
15 Георги Борисов Велков(№283) 100 (4121) 1 (42) Жълта фланелка 18.155 (1011.379)
16 Александър Камп Дудек(№55) 99 (1419) 1 (16) 17.442 (215.382)
17 Момчил Александров Найденов(№218) 98 (7311) 1 (77) Жълта фланелка Черна фланелка 17.073 (1671.618)
18 Александър Момчилов Найденов(№294) 97 (4163) 1 (44) Жълта фланелка 16.887 (915.765)
19 Тодор Иванов Русков(№257) 97 (97) 1 (1) 16.441 (16.441)
20 Петър Стоянчев(№90281) 96 (96) 1 (1) 16.205 (16.205)
21 Рая Спасова Попова(№445) 95 (190) 1 (2) 15.95 (30.813)
22 Любен Николов Чавдаров(№436) 94 (94) 1 (1) 15.349 (15.349)
23 Десислав Веселинов Димитров(№297) 93 (6907) 1 (75) Жълта фланелка Черна фланелка 14.781 (1033.59)
24 Красимир Иванов Ангелов(№447) 94 (188) 1 (2) 14.4 (28.799)
25 Николас Камп Дудек(№58) 93 (1116) 1 (12) 14.091 (185.027)
26 Паолина Димитрова Грозева(№414) 91 (91) 1 (1) 13.367 (13.367)
27 Иван Генев Костурски(№242) 92 (820) 1 (9) 13.333 (172.298)
28 Николай Павлов Личев(№336) 90 (456) 1 (5) 13.212 (79.332)
29 Мирослав Манахилов(№90282) 91 (182) 1 (2) 13.181 (26.362)
30 Гено Димитров Увардов(№150) 90 (4233) 1 (43) Жълта фланелка 12.633 (1201.402)
31 Георги Атанасов Воденичаров(№440) 89 (89) 1 (1) 12.416 (12.416)
32 Боян Димитров Боянов(№154) 199 (8487) 2 (90) Жълта фланелка Черна фланелка 12.009 (623.19)
33 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 88 (8435) 1 (98) Жълта фланелка Черна фланелка 10.978 (1485.076)
34 Георги Петков Кравайков(№222) 87 (4608) 1 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 10.323 (610.226)
35 Линда Камп Дудек(№57) 98 (1208) 1 (14) 3.87 (148.54)
36 (№90264) 0 (272) 0 (3) 0 (38.236)
37 (№90270) 0 (199) 0 (2) 0 (46.218)
38 (№90240) 0 (95) 0 (1) 0 (12.579)
39 (№90279) 0 (96) 0 (1) 0 (15.365)
40 (№90262) 0 (89) 0 (1) 0 (10.595)
41 (№90241) 0 (94) 0 (1) 0 (12.44)
42 (№90081) 0 (99) 0 (1) 0 (30.812)
43 (№90280) 0 (98) 0 (1) 0 (16.204)
44 (№90263) 0 (276) 0 (3) 0 (38.075)
45 (№90239) 0 (97) 0 (1) 0 (14.6)
46 (№90027) 0 (100) 0 (1) 0 (31.133)
47 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
48 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
49 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
50 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
51 Maya Taneva(№90088) 0 (92) 0 (1) 0 (39.205)
52 Mira Rutter(№90254) 0 (89) 0 (1) 0 (11.661)
53 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 0 (487) 0 (5) 0 (89.636)
54 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
55 Simon Rutter(№90253) 0 (199) 0 (2) 0 (69.829)
56 Veni Dimpari Greece(№90080) 0 (189) 0 (2) 0 (75.877)
57 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
58 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
59 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
60 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
61 Алекс Сьоренсен(№90257) 0 (97) 0 (1) 0 (16.341)
62 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
63 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
64 Александър Ваканов(№90217) 0 (86) 0 (1) 0 (26.522)
65 Александър Златков Костадинов(№408) 0 (366) 0 (4) 0 (52.437)
66 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
67 Александър Михайлов(№8) 0 (99) 0 (1) 0 (16.176)
68 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
69 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
70 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
71 Алис Джонев(№90274) 0 (95) 0 (1) 0 (18.425)
72 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
73 Анастасия Шокова(№90224) 0 (192) 0 (2) 0 (14.907)
74 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 0 (98) 0 (1) 0 (16.543)
75 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
76 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
77 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
78 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
79 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
80 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
81 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
82 Ангелина Руменова Маркова(№209) 0 (1282) 0 (15) 0 (196.471)
83 Андон Господинов Желев(№219) 0 (1065) 0 (11) 0 (201.279)
84 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
85 Андрей Трифонов(№90269) 0 (195) 0 (2) 0 (51.567)
86 Андрей Шанов(№90103) 0 (99) 0 (1) 0 (14.021)
87 Анелия Ненкова(№90180) 0 (338) 0 (4) 0 (50.973)
88 Анелия Христева Николова(№272) 0 (723) 0 (9) 0 (118.216)
89 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
90 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
91 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
92 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
93 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
94 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
95 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
96 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
97 Антония Рангелова(№90191) 0 (86) 0 (1) 0 (10.56)
98 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
99 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
100 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
101 Атанас Веселинов Дизов(№69) 0 (6375) 0 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1510.479)
102 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
103 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
104 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
105 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
106 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
107 Атанас Чакъров(№60) 0 (10517) 0 (110) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (2264.756)
108 Ахмед Мельов(№90216) 0 (87) 0 (1) 0 (27.59)
109 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
110 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
111 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
112 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
113 Божидар Найденов Стойчев(№380) 0 (299) 0 (3) 0 (29.75)
114 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
115 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
116 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
117 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
118 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
119 Борислав Димитров Увардов(№152) 0 (902) 0 (10) 0 (95.57)
120 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
121 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
122 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
123 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
124 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
125 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
126 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
127 Валентин Къдринов(№90271) 0 (99) 0 (1) 0 (21.355)
128 Валентин Къдринов(№446) 0 (500) 0 (5) 0 (137.216)
129 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
130 Валентин Петков(№90204) 0 (80) 0 (1) 0 (9.183)
131 Валентина Стоянова Тонева(№120) 0 (4855) 0 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (524.112)
132 Валъри Макалпин(№399) 0 (97) 0 (1) 0 (13.802)
133 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
134 Вари Бельов(№90125) 0 (173) 0 (2) 0 (49.542)
135 Васил Григоров Димитров(№390) 0 (100) 0 (1) 0 (21.422)
136 Васил Даков(№90228) 0 (182) 0 (2) 0 (29.317)
137 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
138 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
139 Велизар Канарини(№18) 0 (197) 0 (2) 0 (62.517)
140 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
141 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
142 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
143 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
144 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
145 Вера Делева(№90182) 0 (147) 0 (2) 0 (18.725)
146 Веселин Розенов Маринов(№382) 0 (95) 0 (1) 0 (13.1)
147 Веселина Георгиева(№90208) 0 (100) 0 (1) 0 (23.901)
148 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
149 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
150 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
151 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
152 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
153 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
154 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
155 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
156 Владимир Клявков(№10) 0 (497) 0 (5) 0 (121.29)
157 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
158 Габриела Велева(№90164) 0 (89) 0 (1) 0 (10.944)
159 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
160 Габриела Койрушка(№90179) 0 (163) 0 (2) 0 (23.132)
161 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
162 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
163 Гени Видолов Семковски(№367) 0 (1711) 0 (18) 0 (357.705)
164 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
165 Генчо Стоицов(№48) 0 (6609) 0 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (618.977)
166 Георги Борисов Томов(№201) 0 (2889) 0 (32) Жълта фланелка 0 (688.524)
167 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
168 Георги Василев(№90062) 0 (280) 0 (3) 0 (77.194)
169 Георги Видолов Семковски(№374) 0 (665) 0 (7) 0 (37.334)
170 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
171 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
172 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
173 Георги Илиев София(№90134) 0 (95) 0 (1) 0 (32.313)
174 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
175 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
176 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
177 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
178 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
179 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
180 Георги Спасов(№90193) 0 (85) 0 (1) 0 (10.153)
181 Георги Събков(№73) 0 (1177) 0 (15) 0 (120.303)
182 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
183 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
184 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
185 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
186 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
187 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
188 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
189 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
190 Гергана Кузманова(№90232) 0 (172) 0 (2) 0 (26.825)
191 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
192 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
193 Гошо Воденичаров(№90276) 0 (85) 0 (1) 0 (11.925)
194 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
195 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
196 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
197 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
198 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 0 (366) 0 (4) 0 (54.362)
199 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
200 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
201 Даниел Десиславов Димитров(№439) 0 (494) 0 (5) 0 (23.425)
202 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
203 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
204 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
205 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
206 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
207 Дарчо Чипев(№90220) 0 (77) 0 (1) 0 (19.546)
208 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
209 Делчо Тошев Делчев(№163) 0 (274) 0 (3) 0 (41.807)
210 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
211 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
212 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
213 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
214 Десислава Господинова Ангелова(№260) 0 (1776) 0 (21) 0 (208.017)
215 Десислава Демирева(№90203) 0 (82) 0 (1) 0 (9.553)
216 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
217 Деян Георгиев Дешков(№197) 0 (5712) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (937.097)
218 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
219 Джорджиа Андреасен(№90256) 0 (291) 0 (3) 0 (51.336)
220 Дилян Иванов(№406) 0 (190) 0 (2) 0 (35.196)
221 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
222 Димитър Аргиров(№90252) 0 (97) 0 (1) 0 (21.479)
223 Димитър Валентинов Димитров(№364) 0 (365) 0 (4) 0 (43.175)
224 Димитър Генов(№80) 0 (1213) 0 (13) 0 (293.348)
225 Димитър Грозев(№90245) 0 (285) 0 (3) 0 (45.797)
226 Димитър Димитров(№90238) 0 (97) 0 (1) 0 (14.932)
227 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
228 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
229 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
230 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
231 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 0 (1648) 0 (17) 0 (303.136)
232 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
233 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
234 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
235 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
236 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
237 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
238 Димитър Терзиев(№90214) 0 (92) 0 (1) 0 (34.333)
239 Димитър Тодоров Грозев(№413) 0 (95) 0 (1) 0 (14.299)
240 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
241 Димитър Цанков Димитров(№90260) 0 (677) 0 (7) 0 (142.039)
242 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
243 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
244 Добрин Веселинов Добрев(№437) 0 (94) 0 (1) 0 (28.459)
245 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
246 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
247 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
248 Евгени Койряков(№90265) 0 (94) 0 (1) 0 (14.286)
249 Евгени Петков Бахчевански(№377) 0 (80) 0 (1) 0 (11.73)
250 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
251 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
252 Екатерина Борукова(№90168) 0 (299) 0 (4) 0 (37.391)
253 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
254 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
255 Елена Апостолова(№90200) 0 (83) 0 (1) 0 (9.674)
256 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
257 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
258 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
259 Елица Павлова Събкова(№142) 0 (5347) 0 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (578.25)
260 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
261 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
262 Емил Кешкинов(№90005) 0 (285) 0 (3) 0 (23.065)
263 Емилия Минкова(№90223) 0 (194) 0 (2) 0 (15.407)
264 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
265 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
266 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
267 Захари Бойчев(№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
268 Захарий Христов Мандевски(№128) 0 (5745) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (882.763)
269 Звезделина Аврамова(№90249) 0 (99) 0 (1) 0 (4.829)
270 Звезделина Аврамова(№90236) 0 (164) 0 (2) 0 (25.577)
271 Здравко Герчев(№62) 0 (1289) 0 (16) 0 (146.348)
272 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
273 Златина Шокова(№90226) 0 (186) 0 (2) 0 (25.805)
274 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
275 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
276 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
277 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (451) 0 (5) 0 (70.923)
278 Ивайло Грудев(№90124) 0 (354) 0 (4) 0 (48.395)
279 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
280 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
281 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
282 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
283 Иван Георгиев Гергов(№171) 0 (5832) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1198.505)
284 Иван Дамянов Стара Загора(№90247) 0 (84) 0 (1) 0 (11.224)
285 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
286 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
287 Иван Желязков Стоянов(№273) 0 (4404) 0 (47) Жълта фланелка 0 (1243.642)
288 Иван Загорски(№90266) 0 (278) 0 (3) 0 (45.641)
289 Иван Иванов(№90221) 0 (98) 0 (1) 0 (32.152)
290 Иван Иванов(№12) 0 (156) 0 (2) 0 (31.797)
291 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
292 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
293 Иван Караколев(№90225) 0 (188) 0 (2) 0 (29.32)
294 Иван Костов Иванов(№403) 0 (282) 0 (3) 0 (38.116)
295 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
296 Иван Минков(№90222) 0 (196) 0 (2) 0 (17.903)
297 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
298 Иван Панев(№90278) 0 (94) 0 (1) 0 (14.845)
299 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
300 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
301 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
302 Иван Станишев(№90268) 0 (562) 0 (6) 0 (111.871)
303 Иван Стефанов Станчев(№404) 0 (99) 0 (1) 0 (39.027)
304 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
305 Иван Стоянов Стойчев(№155) 0 (590) 0 (7) 0 (72.916)
306 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
307 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
308 Иво военен(№90259) 0 (97) 0 (1) 0 (26.33)
309 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
310 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
311 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
312 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
313 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
314 Илия Гинчев Кътев(№366) 0 (474) 0 (5) 0 (73.41)
315 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
316 Илиян Николов Тодоров(№401) 0 (99) 0 (1) 0 (15.947)
317 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
318 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
319 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
320 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
321 Ирена Чехова(№90210) 0 (98) 0 (1) 0 (13.222)
322 Исуф Пъстромарски(№90213) 0 (93) 0 (1) 0 (36.567)
323 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
324 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
325 Йонко Красимиров Стара Загора(№90250) 0 (99) 0 (1) 0 (19.216)
326 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
327 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
328 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
329 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
330 Йордан Стоилов Генев(№342) 0 (180) 0 (2) 0 (52.201)
331 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 0 (296) 0 (3) 0 (55.541)
332 Йордан Христов Мандевски(№127) 0 (6089) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (853.103)
333 Йордана Минкова(№90231) 0 (174) 0 (2) 0 (28.028)
334 Йорданка Йончева(№90229) 0 (178) 0 (2) 0 (24.695)
335 Кай Стошич(№90255) 0 (193) 0 (2) 0 (33.479)
336 Калоян Чанев(№90242) 0 (93) 0 (1) 0 (12.561)
337 Карина Манолова(№90219) 0 (78) 0 (1) 0 (20.397)
338 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
339 Катето Канада(№90207) 0 (94) 0 (1) 0 (10.775)
340 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
341 Кирил Димов Димов(№212) 0 (1933) 0 (21) 0 (299.087)
342 Кирил Живков Николов(№420) 0 (199) 0 (2) 0 (46.774)
343 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
344 Кирил Николов(№90258) 0 (276) 0 (3) 0 (69.378)
345 Клаудия Тодорова(№90173) 0 (284) 0 (3) 0 (49.125)
346 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
347 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
348 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
349 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
350 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
351 Красимира Муташова(№90189) 0 (87) 0 (1) 0 (10.688)
352 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
353 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
354 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
355 Кристиан Василев(№90146) 0 (93) 0 (1) 0 (12.276)
356 Кристиан Янков(№90148) 0 (92) 0 (1) 0 (12.01)
357 Кристина Видолова Борукова(№121) 0 (2013) 0 (22) 0 (352.92)
358 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
359 Кристина Лазарова Топалова(№328) 0 (253) 0 (3) 0 (29.378)
360 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
361 Леон Бенямин Анави(№261) 0 (6193) 0 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (973.674)
362 Лидия Заирова(№90273) 0 (96) 0 (1) 0 (19.048)
363 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
364 Лиляна Георгиева(№90142) 0 (289) 0 (3) 0 (63.704)
365 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
366 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
367 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
368 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
369 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
370 Лъчезар Христов(№90212) 0 (96) 0 (1) 0 (39.969)
371 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
372 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
373 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
374 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
375 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
376 Малина Маринова Вацкичева(№331) 0 (186) 0 (2) 0 (67.706)
377 Мариета Николова Костадинова(№327) 0 (349) 0 (4) 0 (27.923)
378 Марина Русенова(№220) 0 (1575) 0 (20) 0 (180.708)
379 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
380 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
381 Мария Ангелова Анчева(№259) 0 (3364) 0 (39) Жълта фланелка 0 (721.813)
382 Мария Величкова Влашева(№129) 0 (2465) 0 (29) 0 (346.424)
383 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
384 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
385 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
386 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
387 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
388 Мария Стоянова Стоилова(№362) 0 (2469) 0 (26) 0 (301.168)
389 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
390 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
391 Мартин Йорданов Славов(№132) 0 (2190) 0 (25) 0 (398.84)
392 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
393 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
394 Мартин Светлинов Проданов(№275) 0 (2180) 0 (23) 0 (575.042)
395 Мартина Георгиева Иванова(№191) 0 (1113) 0 (12) 0 (285.689)
396 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
397 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
398 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
399 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
400 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 0 (3201) 0 (38) Жълта фланелка 0 (376.109)
401 Минчо Давидов(№90184) 0 (154) 0 (2) 0 (26.202)
402 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
403 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
404 Мирослав Пенков(№90073) 0 (340) 0 (4) 0 (64.464)
405 Мирослав Пенков Стара Загора(№90246) 0 (90) 0 (1) 0 (14.61)
406 Михаела Стайкова Стайкова(№147) 0 (96) 0 (1) 0 (19.656)
407 Моника Чиликова(№90235) 0 (166) 0 (2) 0 (26.74)
408 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
409 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
410 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
411 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4131) 0 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (567.479)
412 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
413 Надка Начова(№90095) 0 (281) 0 (3) 0 (46.536)
414 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
415 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
416 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
417 Недялко Келепов(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
418 Недялко Христев Боруков(№343) 0 (3208) 0 (34) Жълта фланелка 0 (596.655)
419 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
420 Нелина Стойчева(№90277) 0 (173) 0 (2) 0 (24.457)
421 Нелина Тодорова Дакова(№353) 0 (528) 0 (6) 0 (70.374)
422 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
423 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
424 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
425 Никола Василев(№90093) 0 (87) 0 (1) 0 (12.233)
426 Никола Кирилов Петков(№398) 0 (284) 0 (3) 0 (53.353)
427 Никола Стойчев(№90205) 0 (79) 0 (1) 0 (9.064)
428 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
429 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
430 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
431 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
432 Николай Райчев(№417) 0 (263) 0 (3) 0 (38.574)
433 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
434 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
435 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
436 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
437 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
438 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
439 Нонка Стефанова Манолова(№375) 0 (2992) 0 (36) Жълта фланелка 0 (339.989)
440 Нягол Иванов Няголов(№205) 0 (3479) 0 (38) Жълта фланелка 0 (565.505)
441 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
442 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
443 Павката Канада(№90206) 0 (97) 0 (1) 0 (13.332)
444 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
445 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
446 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
447 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
448 Паулина Грозева(№90116) 0 (851) 0 (9) 0 (140.73)
449 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
450 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 0 (1504) 0 (17) 0 (209.504)
451 Пенка Николова Станева(№407) 0 (92) 0 (1) 0 (12.686)
452 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
453 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
454 Петко Петров Стойчев(№410) 0 (177) 0 (2) 0 (21.67)
455 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
456 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
457 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
458 Петър Йончев(№90275) 0 (88) 0 (1) 0 (12.835)
459 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
460 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
461 Петър Кънев Порязов(№279) 0 (263) 0 (3) 0 (31.882)
462 Петър Кърчев(№90261) 0 (100) 0 (1) 0 (16.171)
463 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
464 Петър Петров Маринов(№160) 0 (4705) 0 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (598.835)
465 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
466 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
467 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
468 Пламен Момчилов(№90244) 0 (95) 0 (1) 0 (15.205)
469 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
470 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
471 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
472 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
473 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
474 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
475 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
476 Розали Минкова(№90234) 0 (168) 0 (2) 0 (23.014)
477 Розалия Велъова Кюртева(№207) 0 (880) 0 (10) 0 (87.746)
478 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
479 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
480 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
481 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
482 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
483 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
484 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
485 Савина Антонова(№90243) 0 (197) 0 (2) 0 (35.675)
486 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
487 Самиос Филипос(№90041) 0 (456) 0 (5) 0 (103.287)
488 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
489 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
490 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
491 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
492 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
493 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
494 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
495 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
496 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
497 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
498 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
499 Станимир Илчев(№90230) 0 (176) 0 (2) 0 (24.11)
500 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
501 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 0 (8673) 0 (104) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (756.366)
502 Станислав Грудев(№90133) 0 (93) 0 (1) 0 (16.692)
503 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
504 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
505 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
506 Стефан Ангелов(№286) 0 (1500) 0 (16) 0 (333.92)
507 Стефан Тодоров(№76) 0 (1403) 0 (15) 0 (231.613)
508 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
509 Стефания Сотирова(№90167) 0 (88) 0 (1) 0 (10.816)
510 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
511 Стефчо Тонев(№134) 0 (6104) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (941.79)
512 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
513 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
514 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
515 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
516 Стоян Минев(№90196) 0 (84) 0 (1) 0 (10.029)
517 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 0 (2116) 0 (23) 0 (429.541)
518 Стоян Стаматев(№90272) 0 (194) 0 (2) 0 (40.073)
519 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
520 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
521 Таня Димитрова Димитрова(№270) 0 (6947) 0 (71) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1862.526)
522 Таня Петрова Петкова(№411) 0 (99) 0 (1) 0 (16.999)
523 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
524 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
525 Татяна Георгиева(№90237) 0 (162) 0 (2) 0 (22.475)
526 Татяна Георгиева(№90248) 0 (100) 0 (1) 0 (4.938)
527 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
528 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
529 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
530 Теодора Владева(№90227) 0 (184) 0 (2) 0 (25.205)
531 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
532 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
533 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
534 Тодор Василев(№90218) 0 (80) 0 (1) 0 (22.324)
535 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
536 Тома Георгиев Томов(№409) 0 (641) 0 (7) 0 (97.321)
537 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
538 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
539 Тони - Прослав(№90211) 0 (95) 0 (1) 0 (11.145)
540 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
541 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
542 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
543 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
544 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
545 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
546 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
547 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
548 Християна Събева(№90209) 0 (99) 0 (1) 0 (23.639)
549 Христо Василев Мандевски(№124) 0 (6181) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1677.459)
550 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
551 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
552 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
553 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
554 Цветан Банков(№90215) 0 (91) 0 (1) 0 (33.757)
555 Цветелина Терзийска(№90233) 0 (170) 0 (2) 0 (23.585)
556 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
557 Цветко Гогов(№45) 0 (97) 0 (1) 0 (15.147)
558 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
559 Юлиан Цветанов Петков(№296) 0 (287) 0 (3) 0 (46.12)
560 Юлиян Савов(№90267) 0 (100) 0 (1) 0 (19.26)
561 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
562 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)