Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-167; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-71; Благоевград-3;

Oбщо 252 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2018 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Тодор Петров Даков(№326) 958 (5543) 10 (58) Жълта фланелка Черна фланелка 173.521 (1379.346)
2 Юрия Петрова(№64) 848 (6244) 9 (69) Жълта фланелка Черна фланелка 138.669 (1326.371)
3 Йордан Андреев(№68) 846 (13631) 9 (152) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 129.911 (2804.783)
4 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 963 (11970) 10 (132) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 121.003 (2190.508)
5 Нягол Иванов Няголов(№205) 664 (3479) 7 (38) Жълта фланелка 99.795 (565.505)
6 Боян Димитров Боянов(№154) 945 (7109) 10 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 91.215 (547.424)
7 Христо Василев Мандевски(№124) 489 (5982) 5 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 84.438 (1620.72)
8 Момчил Александров Найденов(№218) 482 (6433) 5 (68) Жълта фланелка Черна фланелка 82.193 (1511.853)
9 Александър Момчилов Найденов(№294) 477 (3587) 5 (38) Жълта фланелка 80.752 (814.84)
10 Десислав Веселинов Димитров(№297) 568 (5961) 6 (65) Жълта фланелка Черна фланелка 75.74 (893.759)
11 Стефан Ангелов(№286) 390 (1500) 4 (16) 74.03 (333.92)
12 Елица Павлова Събкова(№142) 533 (5347) 6 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 70.404 (578.25)
13 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 539 (8497) 6 (102) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 64.818 (731.051)
14 Леон Бенямин Анави(№261) 383 (6095) 4 (66) Жълта фланелка Черна фланелка 59.985 (958.475)
15 Йордан Христов Мандевски(№127) 443 (6005) 5 (69) Жълта фланелка Черна фланелка 55.43 (839.928)
16 Атанас Чакъров(№60) 291 (10035) 3 (105) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 53.436 (2184.288)
17 Калоян Татаров(№109) 289 (11558) 3 (122) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 48.885 (2856.572)
18 Лиляна Георгиева(№90142) 192 (289) 2 (3) 48.372 (63.704)
19 Николас Камп Дудек(№58) 282 (930) 3 (10) 47.871 (156.845)
20 Димитър Цанков Димитров(№90260) 290 (290) 3 (3) 45.961 (45.961)
21 Димитър Маринов Маринов(№269) 275 (4620) 3 (48) Жълта фланелка 44.433 (1386.593)
22 Захарий Христов Мандевски(№128) 281 (5745) 3 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 44.359 (882.763)
23 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 100 (7778) 1 (80) Жълта фланелка Черна фланелка 42.699 (1947.996)
24 Бо Камп Дудек(№56) 200 (2071) 2 (21) 39.297 (702.909)
25 Мартин Светлинов Проданов(№275) 99 (2180) 1 (23) 34.411 (575.042)
26 Таня Димитрова Димитрова(№270) 288 (6373) 3 (65) Жълта фланелка Черна фланелка 33.827 (1791.643)
27 Александър Камп Дудек(№55) 180 (1221) 2 (14) 29.285 (180.498)
28 Кирил Живков Николов(№420) 100 (199) 1 (2) 28.249 (46.774)
29 Тома Георгиев Томов(№409) 181 (641) 2 (7) 28.036 (97.321)
30 Иван Георгиев Гергов(№171) 181 (5832) 2 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 28.033 (1198.505)
31 Недялко Христев Боруков(№343) 179 (3208) 2 (34) Жълта фланелка 26.942 (596.655)
32 Иво военен(№90259) 97 (97) 1 (1) 26.33 (26.33)
33 Линда Камп Дудек(№57) 163 (925) 2 (11) 20.71 (130.444)
34 Иван Желязков Стоянов(№273) 99 (4206) 1 (45) Жълта фланелка 19.427 (1194.095)
35 Георги Борисов Велков(№283) 98 (3822) 1 (39) Жълта фланелка 18.66 (954.798)
36 Кристина Видолова Борукова(№121) 100 (2013) 1 (22) 18.369 (352.92)
37 Савина Антонова(№90243) 99 (197) 1 (2) 17.87 (35.675)
38 Николай Георгиев Христов(№165) 96 (4715) 1 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 17.765 (1353.625)
39 Мария Стоянова Стоилова(№362) 99 (1877) 1 (20) 17.641 (233.441)
40 Петър Петров Маринов(№160) 94 (4705) 1 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 16.503 (598.835)
41 Петър Кърчев(№90261) 100 (100) 1 (1) 16.171 (16.171)
42 Нелина Тодорова Дакова(№353) 99 (528) 1 (6) 15.488 (70.374)
43 Пламен Момчилов(№90244) 95 (95) 1 (1) 15.205 (15.205)
44 Димитър Димитров(№90238) 97 (97) 1 (1) 14.932 (14.932)
45 Veni Dimpari Greece(№90080) 89 (189) 1 (2) 14.401 (75.877)
46 Стефан Тодоров(№76) 92 (1403) 1 (15) 14.059 (231.613)
47 Деян Георгиев Дешков(№197) 89 (5712) 1 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 13.811 (937.097)
48 Георги Борисов Томов(№201) 100 (2793) 1 (31) Жълта фланелка 13.089 (673.728)
49 Екатерина Борукова(№90168) 87 (299) 1 (4) 12.946 (37.391)
50 Нонка Стефанова Манолова(№375) 95 (2808) 1 (34) Жълта фланелка 12.001 (318.767)
51 Николай Райчев(№417) 82 (263) 1 (3) 11.459 (38.574)
52 Иван Стоянов Стойчев(№155) 91 (496) 1 (6) 11.455 (62.268)
53 Красимира Николаева Стоилова(№379) 189 (2776) 2 (31) Жълта фланелка 10.895 (285.608)
54 Георги Събков(№73) 82 (1177) 1 (15) 9.702 (120.303)
55 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 80 (7444) 1 (87) Жълта фланелка Черна фланелка 9.648 (1349.22)
56 Георги Петков Кравайков(№222) 99 (3830) 1 (43) Жълта фланелка 5.477 (554.839)
57 (№90239) 0 (97) 0 (1) 0 (14.6)
58 (№90027) 0 (100) 0 (1) 0 (31.133)
59 (№90240) 0 (95) 0 (1) 0 (12.579)
60 (№90241) 0 (94) 0 (1) 0 (12.44)
61 (№90081) 0 (99) 0 (1) 0 (30.812)
62 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
63 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
64 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
65 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
66 Maya Taneva(№90088) 0 (92) 0 (1) 0 (39.205)
67 Mira Rutter(№90254) 0 (89) 0 (1) 0 (11.661)
68 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 0 (487) 0 (5) 0 (89.636)
69 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
70 Simon Rutter(№90253) 0 (100) 0 (1) 0 (37.893)
71 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
72 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
73 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
74 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
75 Алекс Сьоренсен(№90257) 0 (97) 0 (1) 0 (16.341)
76 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
77 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
78 Александър Ваканов(№90217) 0 (86) 0 (1) 0 (26.522)
79 Александър Златков Костадинов(№408) 0 (366) 0 (4) 0 (52.437)
80 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
81 Александър Михайлов(№8) 0 (99) 0 (1) 0 (16.176)
82 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
83 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
84 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
85 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
86 Анастасия Шокова(№90224) 0 (192) 0 (2) 0 (14.907)
87 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 0 (98) 0 (1) 0 (16.543)
88 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
89 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
90 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
91 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
92 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
93 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
94 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
95 Ангелина Руменова Маркова(№209) 0 (1186) 0 (14) 0 (182.295)
96 Андон Господинов Желев(№219) 0 (1065) 0 (11) 0 (201.279)
97 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
98 Андрей Шанов(№90103) 0 (99) 0 (1) 0 (14.021)
99 Анелия Ненкова(№90180) 0 (69) 0 (1) 0 (7.929)
100 Анелия Христева Николова(№272) 0 (723) 0 (9) 0 (118.216)
101 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
102 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
103 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
104 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
105 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
106 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
107 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
108 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
109 Антония Рангелова(№90191) 0 (86) 0 (1) 0 (10.56)
110 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
111 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
112 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
113 Атанас Веселинов Дизов(№69) 0 (6375) 0 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1510.479)
114 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
115 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
116 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
117 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
118 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
119 Ахмед Мельов(№90216) 0 (87) 0 (1) 0 (27.59)
120 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
121 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
122 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
123 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
124 Божидар Найденов Стойчев(№380) 0 (299) 0 (3) 0 (29.75)
125 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
126 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
127 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
128 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
129 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
130 Борислав Димитров Увардов(№152) 0 (902) 0 (10) 0 (95.57)
131 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
132 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
133 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
134 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
135 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
136 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
137 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
138 Валентин Къдринов(№90251) 0 (100) 0 (1) 0 (24.201)
139 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
140 Валентин Петков(№90204) 0 (80) 0 (1) 0 (9.183)
141 Валентина Стоянова Тонева(№120) 0 (4855) 0 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (524.112)
142 Валъри Макалпин(№399) 0 (97) 0 (1) 0 (13.802)
143 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
144 Вари Бельов(№90125) 0 (173) 0 (2) 0 (49.542)
145 Васил Григоров Димитров(№390) 0 (100) 0 (1) 0 (21.422)
146 Васил Даков(№90228) 0 (182) 0 (2) 0 (29.317)
147 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
148 Велизар Канарини(№18) 0 (197) 0 (2) 0 (62.517)
149 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
150 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
151 Величко Манолов(№213) 0 (775) 0 (8) 0 (261.191)
152 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
153 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
154 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
155 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
156 Вера Делева(№90182) 0 (60) 0 (1) 0 (6.145)
157 Веселин Розенов Маринов(№382) 0 (95) 0 (1) 0 (13.1)
158 Веселина Георгиева(№90208) 0 (100) 0 (1) 0 (23.901)
159 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
160 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
161 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
162 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
163 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
164 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
165 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
166 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
167 Владимир Клявков(№10) 0 (497) 0 (5) 0 (121.29)
168 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
169 Габриела Велева(№90164) 0 (89) 0 (1) 0 (10.944)
170 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
171 Габриела Койрушка(№90179) 0 (163) 0 (2) 0 (23.132)
172 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
173 Галина Николова Чотова(№123) 0 (8922) 0 (99) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (2046.302)
174 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
175 Гени Видолов Семковски(№367) 0 (1711) 0 (18) 0 (357.705)
176 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
177 Гено Димитров Увардов(№150) 0 (3955) 0 (40) Жълта фланелка 0 (1154.978)
178 Генчо Стоицов(№48) 0 (6609) 0 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (618.977)
179 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
180 Георги Василев(№90062) 0 (280) 0 (3) 0 (77.194)
181 Георги Видолов Семковски(№374) 0 (665) 0 (7) 0 (37.334)
182 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
183 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
184 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
185 Георги Илиев София(№90134) 0 (95) 0 (1) 0 (32.313)
186 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
187 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
188 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
189 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
190 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
191 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
192 Георги Спасов(№90193) 0 (85) 0 (1) 0 (10.153)
193 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
194 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
195 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
196 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
197 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
198 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
199 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
200 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
201 Гергана Кузманова(№90232) 0 (172) 0 (2) 0 (26.825)
202 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
203 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
204 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
205 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
206 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
207 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
208 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 0 (366) 0 (4) 0 (54.362)
209 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
210 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
211 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
212 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
213 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
214 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
215 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
216 Дарчо Чипев(№90220) 0 (77) 0 (1) 0 (19.546)
217 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
218 Делчо Тошев Делчев(№163) 0 (274) 0 (3) 0 (41.807)
219 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
220 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
221 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
222 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
223 Десислава Господинова Ангелова(№260) 0 (1776) 0 (21) 0 (208.017)
224 Десислава Демирева(№90203) 0 (82) 0 (1) 0 (9.553)
225 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
226 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
227 Джорджиа Андреасен(№90256) 0 (291) 0 (3) 0 (51.336)
228 Дилян Иванов(№406) 0 (190) 0 (2) 0 (35.196)
229 Димитър Аргиров(№90252) 0 (97) 0 (1) 0 (21.479)
230 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
231 Димитър Валентинов Димитров(№364) 0 (365) 0 (4) 0 (43.175)
232 Димитър Генов(№80) 0 (1213) 0 (13) 0 (293.348)
233 Димитър Грозев(№90245) 0 (185) 0 (2) 0 (30.073)
234 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
235 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
236 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
237 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
238 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 0 (1648) 0 (17) 0 (303.136)
239 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
240 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
241 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
242 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
243 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
244 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
245 Димитър Терзиев(№90214) 0 (92) 0 (1) 0 (34.333)
246 Димитър Тодоров Грозев(№413) 0 (95) 0 (1) 0 (14.299)
247 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
248 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
249 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
250 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
251 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
252 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
253 Евгени Петков Бахчевански(№377) 0 (80) 0 (1) 0 (11.73)
254 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
255 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
256 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
257 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
258 Елена Апостолова(№90200) 0 (83) 0 (1) 0 (9.674)
259 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
260 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
261 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
262 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
263 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
264 Емил Кешкинов(№90005) 0 (92) 0 (1) 0 (4.617)
265 Емилия Минкова(№90223) 0 (194) 0 (2) 0 (15.407)
266 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
267 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
268 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
269 Захари Бойчев (№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
270 Звезделина Аврамова(№90236) 0 (164) 0 (2) 0 (25.577)
271 Звезделина Аврамова(№90249) 0 (99) 0 (1) 0 (4.829)
272 Здравко Герчев(№62) 0 (1289) 0 (16) 0 (146.348)
273 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
274 Златина Шокова(№90226) 0 (186) 0 (2) 0 (25.805)
275 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
276 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
277 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
278 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (451) 0 (5) 0 (70.923)
279 Ивайло Грудев(№90124) 0 (354) 0 (4) 0 (48.395)
280 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
281 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
282 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
283 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
284 Иван Генев Костурски(№242) 0 (636) 0 (7) 0 (145.631)
285 Иван Дамянов Стара Загора(№90247) 0 (84) 0 (1) 0 (11.224)
286 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
287 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
288 Иван Иванов(№90221) 0 (98) 0 (1) 0 (32.152)
289 Иван Иванов(№12) 0 (156) 0 (2) 0 (31.797)
290 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
291 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
292 Иван Караколев(№90225) 0 (188) 0 (2) 0 (29.32)
293 Иван Костов Иванов(№403) 0 (282) 0 (3) 0 (38.116)
294 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
295 Иван Минков(№90222) 0 (196) 0 (2) 0 (17.903)
296 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
297 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
298 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
299 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
300 Иван Стефанов Станчев(№404) 0 (99) 0 (1) 0 (39.027)
301 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
302 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
303 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
304 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
305 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
306 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
307 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
308 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
309 Илия Гинчев Кътев(№366) 0 (281) 0 (3) 0 (35.941)
310 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
311 Илиян Николов Тодоров(№401) 0 (99) 0 (1) 0 (15.947)
312 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
313 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
314 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
315 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
316 Ирена Чехова(№90210) 0 (98) 0 (1) 0 (13.222)
317 Исуф Пъстромарски(№90213) 0 (93) 0 (1) 0 (36.567)
318 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
319 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
320 Йонко Красимиров Стара Загора(№90250) 0 (99) 0 (1) 0 (19.216)
321 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
322 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
323 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
324 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
325 Йордан Стоилов Генев(№342) 0 (180) 0 (2) 0 (52.201)
326 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 0 (296) 0 (3) 0 (55.541)
327 Йордана Минкова(№90231) 0 (174) 0 (2) 0 (28.028)
328 Йорданка Йончева(№90229) 0 (178) 0 (2) 0 (24.695)
329 Кай Стошич(№90255) 0 (193) 0 (2) 0 (33.479)
330 Калоян Чанев(№90242) 0 (93) 0 (1) 0 (12.561)
331 Карина Манолова(№90219) 0 (78) 0 (1) 0 (20.397)
332 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
333 Катето Канада(№90207) 0 (94) 0 (1) 0 (10.775)
334 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
335 Кирил Димов Димов(№212) 0 (1933) 0 (21) 0 (299.087)
336 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
337 Кирил Николов(№90258) 0 (276) 0 (3) 0 (69.378)
338 Клаудия Тодорова(№90173) 0 (92) 0 (1) 0 (13.644)
339 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
340 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
341 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
342 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
343 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
344 Красимир Стоянов Чотов(№262) 0 (2332) 0 (24) 0 (844.692)
345 Красимира Муташова(№90189) 0 (87) 0 (1) 0 (10.688)
346 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
347 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
348 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
349 Кристиан Василев(№90146) 0 (93) 0 (1) 0 (12.276)
350 Кристиан Янков(№90148) 0 (92) 0 (1) 0 (12.01)
351 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
352 Кристина Лазарова Топалова(№328) 0 (253) 0 (3) 0 (29.378)
353 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
354 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
355 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
356 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
357 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
358 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
359 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
360 Лъчезар Христов(№90212) 0 (96) 0 (1) 0 (39.969)
361 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
362 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
363 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
364 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
365 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
366 Малина Маринова Вацкичева(№331) 0 (186) 0 (2) 0 (67.706)
367 Мариета Николова Костадинова(№327) 0 (349) 0 (4) 0 (27.923)
368 Марина Русенова(№220) 0 (1484) 0 (19) 0 (168.317)
369 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
370 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
371 Мария Ангелова Анчева(№259) 0 (3364) 0 (39) Жълта фланелка 0 (721.813)
372 Мария Величкова Влашева(№129) 0 (2465) 0 (29) 0 (346.424)
373 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
374 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
375 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
376 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
377 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
378 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
379 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
380 Мартин Йорданов Славов(№132) 0 (2190) 0 (25) 0 (398.84)
381 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
382 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
383 Мартина Георгиева Иванова(№191) 0 (1113) 0 (12) 0 (285.689)
384 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
385 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
386 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
387 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
388 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 0 (3201) 0 (38) Жълта фланелка 0 (376.109)
389 Минчо Давидов(№90184) 0 (56) 0 (1) 0 (5.081)
390 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
391 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
392 Мирослав Пенков(№90073) 0 (340) 0 (4) 0 (64.464)
393 Мирослав Пенков Стара Загора(№90246) 0 (90) 0 (1) 0 (14.61)
394 Моника Чиликова(№90235) 0 (166) 0 (2) 0 (26.74)
395 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
396 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
397 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
398 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4131) 0 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (567.479)
399 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
400 Надка Начова(№90095) 0 (281) 0 (3) 0 (46.536)
401 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
402 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
403 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
404 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
405 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
406 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
407 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
408 Никола Василев(№90093) 0 (87) 0 (1) 0 (12.233)
409 Никола Кирилов Петков(№398) 0 (284) 0 (3) 0 (53.353)
410 Никола Стойчев(№90205) 0 (79) 0 (1) 0 (9.064)
411 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
412 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
413 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
414 Николай Павлов Личев(№336) 0 (366) 0 (4) 0 (66.12)
415 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
416 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
417 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
418 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
419 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
420 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
421 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
422 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
423 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
424 Павката Канада(№90206) 0 (97) 0 (1) 0 (13.332)
425 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
426 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
427 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
428 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
429 Паулина Грозева(№90116) 0 (752) 0 (8) 0 (125.174)
430 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
431 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 0 (1504) 0 (17) 0 (209.504)
432 Пенка Николова Станева(№407) 0 (92) 0 (1) 0 (12.686)
433 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
434 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
435 Петко Петров Стойчев(№410) 0 (177) 0 (2) 0 (21.67)
436 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
437 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
438 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
439 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
440 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
441 Петър Кънев Порязов(№279) 0 (263) 0 (3) 0 (31.882)
442 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
443 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
444 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
445 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
446 Пламена Чотова(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
447 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
448 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
449 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
450 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
451 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
452 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
453 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
454 Розали Минкова(№90234) 0 (168) 0 (2) 0 (23.014)
455 Розалия Велъова Кюртева(№207) 0 (880) 0 (10) 0 (87.746)
456 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
457 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
458 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
459 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
460 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
461 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
462 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
463 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
464 Самиос Филипос(№90041) 0 (456) 0 (5) 0 (103.287)
465 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
466 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
467 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
468 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
469 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
470 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
471 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
472 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
473 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
474 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
475 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
476 Станимир Илчев(№90230) 0 (176) 0 (2) 0 (24.11)
477 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
478 Станислав Грудев(№90133) 0 (93) 0 (1) 0 (16.692)
479 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
480 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
481 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
482 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
483 Стефания Сотирова(№90167) 0 (88) 0 (1) 0 (10.816)
484 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
485 Стефчо Тонев(№134) 0 (6104) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (941.79)
486 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
487 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
488 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
489 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
490 Стоян Минев(№90196) 0 (84) 0 (1) 0 (10.029)
491 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 0 (2019) 0 (22) 0 (414.572)
492 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
493 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
494 Таня Петрова Петкова(№411) 0 (99) 0 (1) 0 (16.999)
495 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
496 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
497 Татяна Георгиева(№90248) 0 (100) 0 (1) 0 (4.938)
498 Татяна Георгиева(№90237) 0 (162) 0 (2) 0 (22.475)
499 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
500 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
501 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
502 Теодора Владева(№90227) 0 (184) 0 (2) 0 (25.205)
503 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
504 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
505 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
506 Тодор Василев(№90218) 0 (80) 0 (1) 0 (22.324)
507 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
508 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
509 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
510 Тони - Прослав(№90211) 0 (95) 0 (1) 0 (11.145)
511 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
512 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
513 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
514 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
515 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
516 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
517 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
518 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
519 Християна Събева(№90209) 0 (99) 0 (1) 0 (23.639)
520 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
521 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
522 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
523 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
524 Цветан Банков(№90215) 0 (91) 0 (1) 0 (33.757)
525 Цветелина Терзийска(№90233) 0 (170) 0 (2) 0 (23.585)
526 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
527 Цветко Гогов(№45) 0 (97) 0 (1) 0 (15.147)
528 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
529 Юлиан Цветанов Петков(№296) 0 (95) 0 (1) 0 (16.201)
530 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
531 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)