Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-191; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-71; Благоевград-3;

Oбщо 276 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2019 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Калоян Татаров(№109) 592 (13294) 6 (140) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 141.627 (3247.882)
2 Галина Николова Чотова(№123) 597 (10739) 6 (118) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 125.51 (2360.706)
3 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 691 (14023) 7 (153) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 99.899 (2511.788)
4 Ангел Цанков Бояджиев(№452) 586 (586) 6 (6) 99.511 (99.511)
5 Валентин Къдринов(№446) 200 (700) 2 (7) 68.17 (205.386)
6 Йордан Андреев(№68) 386 (15028) 4 (167) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 66.579 (3017.406)
7 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 381 (8934) 4 (92) Жълта фланелка Черна фланелка 63.012 (2223.061)
8 Юрия Петрова(№64) 298 (7215) 3 (79) Жълта фланелка Черна фланелка 62.761 (1564.433)
9 Петър Стоянчев(№90281) 385 (385) 4 (4) 58.725 (58.725)
10 Деян Атанасов Димов(№459) 382 (382) 4 (4) 57.63 (57.63)
11 Георги Петков Кравайков(№222) 585 (5106) 6 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 57.035 (656.938)
12 Боян Димитров Боянов(№154) 689 (8977) 7 (95) Жълта фланелка Черна фланелка 51.821 (663.002)
13 Бо Камп Дудек(№56) 100 (2470) 1 (25) 42.918 (893.65)
14 Иван Станишев(№90268) 286 (848) 3 (9) 40.926 (152.797)
15 Юлиян Савов(№90267) 198 (298) 2 (3) 40.102 (59.362)
16 Тодор Петров Даков(№326) 196 (5935) 2 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 36.054 (1447.998)
17 Димитър Маринов Маринов(№269) 99 (5017) 1 (52) Жълта фланелка Черна фланелка 35.935 (1521.625)
18 Иван Желязков Стоянов(№273) 192 (4596) 2 (49) Жълта фланелка 31.022 (1274.664)
19 Николай Георгиев Христов(№165) 99 (5202) 1 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 30.957 (1470.814)
20 Илиян Почилеев(№433) 280 (660) 3 (7) 29.33 (88.843)
21 Красимира Николаева Стоилова(№379) 271 (3796) 3 (42) Жълта фланелка 29.268 (388.696)
22 Красимир Стоянов Чотов(№262) 100 (2432) 1 (25) 23.629 (868.321)
23 Стоян Стаматев(№90272) 100 (294) 1 (3) 22.163 (62.236)
24 Десислав Веселинов Димитров(№297) 190 (7004) 2 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 21.141 (1039.951)
25 Гено Димитров Увардов(№150) 190 (4333) 2 (44) Жълта фланелка 20.747 (1209.515)
26 Георги Борисов Томов(№201) 100 (2989) 1 (33) Жълта фланелка 20.08 (708.604)
27 Руско Кадиев(№90251) 98 (98) 1 (1) 19.742 (19.742)
28 Величко Манолов(№213) 99 (874) 1 (9) 19.643 (280.834)
29 Георги Борисов Велков(№283) 100 (4121) 1 (42) Жълта фланелка 18.155 (1011.379)
30 Александър Камп Дудек(№55) 99 (1419) 1 (16) 17.442 (215.382)
31 Делчо Тошев Делчев(№163) 97 (371) 1 (4) 17.359 (59.166)
32 Момчил Александров Найденов(№218) 98 (7311) 1 (77) Жълта фланелка Черна фланелка 17.073 (1671.618)
33 Лилия Заирова(№90283) 99 (99) 1 (1) 17.045 (17.045)
34 Александър Момчилов Найденов(№294) 97 (4163) 1 (44) Жълта фланелка 16.887 (915.765)
35 Тодор Иванов Русков(№257) 97 (97) 1 (1) 16.441 (16.441)
36 Рая Спасова Попова(№445) 95 (190) 1 (2) 15.95 (30.813)
37 Иван Загорски(№90266) 95 (373) 1 (4) 15.781 (61.421)
38 Любен Николов Чавдаров(№436) 94 (94) 1 (1) 15.349 (15.349)
39 Красимир Иванов Ангелов(№447) 94 (188) 1 (2) 14.4 (28.799)
40 Атанас Веселинов Дизов(№69) 94 (6469) 1 (68) Жълта фланелка Черна фланелка 14.312 (1524.79)
41 Николас Камп Дудек(№58) 93 (1116) 1 (12) 14.091 (185.027)
42 Паолина Димитрова Грозева(№414) 91 (91) 1 (1) 13.367 (13.367)
43 Иван Генев Костурски(№242) 92 (820) 1 (9) 13.333 (172.298)
44 Петър Петров Маринов(№160) 97 (4802) 1 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 13.266 (612.101)
45 Николай Павлов Личев(№336) 90 (456) 1 (5) 13.212 (79.332)
46 Мирослав Манахилов(№90282) 91 (182) 1 (2) 13.181 (26.362)
47 Георги Атанасов Воденичаров(№440) 89 (89) 1 (1) 12.416 (12.416)
48 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 88 (8435) 1 (98) Жълта фланелка Черна фланелка 10.978 (1485.076)
49 Мария Стоянова Стоилова(№362) 98 (2567) 1 (27) 7.313 (308.481)
50 Таня Димитрова Димитрова(№270) 96 (7043) 1 (72) Жълта фланелка Черна фланелка 6.057 (1868.582)
51 Линда Камп Дудек(№57) 98 (1208) 1 (14) 3.87 (148.54)
52 (№90264) 0 (272) 0 (3) 0 (38.236)
53 (№90270) 0 (199) 0 (2) 0 (46.218)
54 (№90241) 0 (94) 0 (1) 0 (12.44)
55 (№90081) 0 (99) 0 (1) 0 (30.812)
56 (№90279) 0 (96) 0 (1) 0 (15.365)
57 (№90262) 0 (89) 0 (1) 0 (10.595)
58 (№90239) 0 (97) 0 (1) 0 (14.6)
59 (№90280) 0 (98) 0 (1) 0 (16.204)
60 (№90027) 0 (100) 0 (1) 0 (31.133)
61 (№90263) 0 (276) 0 (3) 0 (38.075)
62 (№90240) 0 (95) 0 (1) 0 (12.579)
63 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
64 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
65 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
66 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
67 Maya Taneva(№90088) 0 (92) 0 (1) 0 (39.205)
68 Mira Rutter(№90254) 0 (89) 0 (1) 0 (11.661)
69 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 0 (487) 0 (5) 0 (89.636)
70 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
71 Simon Rutter(№90253) 0 (199) 0 (2) 0 (69.829)
72 Veni Dimpari Greece(№90080) 0 (189) 0 (2) 0 (75.877)
73 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
74 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
75 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
76 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
77 Алекс Сьоренсен(№90257) 0 (97) 0 (1) 0 (16.341)
78 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
79 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
80 Александър Ваканов(№90217) 0 (86) 0 (1) 0 (26.522)
81 Александър Златков Костадинов(№408) 0 (366) 0 (4) 0 (52.437)
82 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
83 Александър Михайлов(№8) 0 (99) 0 (1) 0 (16.176)
84 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
85 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
86 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
87 Алис Джонев(№90274) 0 (95) 0 (1) 0 (18.425)
88 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
89 Анастасия Шокова(№90224) 0 (192) 0 (2) 0 (14.907)
90 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 0 (98) 0 (1) 0 (16.543)
91 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
92 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
93 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
94 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
95 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
96 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
97 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
98 Ангелина Руменова Маркова(№209) 0 (1282) 0 (15) 0 (196.471)
99 Андон Господинов Желев(№219) 0 (1065) 0 (11) 0 (201.279)
100 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
101 Андрей Трифонов(№90269) 0 (195) 0 (2) 0 (51.567)
102 Андрей Шанов(№90103) 0 (99) 0 (1) 0 (14.021)
103 Анелия Ненкова(№90180) 0 (338) 0 (4) 0 (50.973)
104 Анелия Христева Николова(№272) 0 (723) 0 (9) 0 (118.216)
105 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
106 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
107 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
108 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
109 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
110 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
111 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
112 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
113 Антония Рангелова(№90191) 0 (86) 0 (1) 0 (10.56)
114 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
115 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
116 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
117 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
118 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
119 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
120 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
121 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
122 Атанас Чакъров(№60) 0 (10517) 0 (110) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (2264.756)
123 Ахмед Мельов(№90216) 0 (87) 0 (1) 0 (27.59)
124 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
125 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
126 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
127 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
128 Божидар Найденов Стойчев(№380) 0 (299) 0 (3) 0 (29.75)
129 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
130 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
131 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
132 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
133 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
134 Борислав Димитров Увардов(№152) 0 (902) 0 (10) 0 (95.57)
135 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
136 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
137 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
138 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
139 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
140 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
141 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
142 Валентин Къдринов(№90271) 0 (99) 0 (1) 0 (21.355)
143 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
144 Валентин Петков(№90204) 0 (80) 0 (1) 0 (9.183)
145 Валентина Стоянова Тонева(№120) 0 (4855) 0 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (524.112)
146 Валъри Макалпин(№399) 0 (97) 0 (1) 0 (13.802)
147 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
148 Вари Бельов(№90125) 0 (173) 0 (2) 0 (49.542)
149 Васил Григоров Димитров(№390) 0 (100) 0 (1) 0 (21.422)
150 Васил Даков(№90228) 0 (182) 0 (2) 0 (29.317)
151 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
152 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
153 Велизар Канарини(№18) 0 (197) 0 (2) 0 (62.517)
154 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
155 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
156 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
157 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
158 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
159 Вера Делева(№90182) 0 (147) 0 (2) 0 (18.725)
160 Веселин Розенов Маринов(№382) 0 (95) 0 (1) 0 (13.1)
161 Веселина Георгиева(№90208) 0 (100) 0 (1) 0 (23.901)
162 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
163 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
164 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
165 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
166 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
167 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
168 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
169 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
170 Владимир Клявков(№10) 0 (497) 0 (5) 0 (121.29)
171 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
172 Габриела Велева(№90164) 0 (89) 0 (1) 0 (10.944)
173 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
174 Габриела Койрушка(№90179) 0 (163) 0 (2) 0 (23.132)
175 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
176 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
177 Гени Видолов Семковски(№367) 0 (1711) 0 (18) 0 (357.705)
178 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
179 Генчо Стоицов(№48) 0 (6609) 0 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (618.977)
180 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
181 Георги Василев(№90062) 0 (280) 0 (3) 0 (77.194)
182 Георги Видолов Семковски(№374) 0 (665) 0 (7) 0 (37.334)
183 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
184 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
185 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
186 Георги Илиев София(№90134) 0 (95) 0 (1) 0 (32.313)
187 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
188 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
189 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
190 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
191 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
192 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
193 Георги Спасов(№90193) 0 (85) 0 (1) 0 (10.153)
194 Георги Събков(№73) 0 (1177) 0 (15) 0 (120.303)
195 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
196 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
197 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
198 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
199 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
200 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
201 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
202 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
203 Гергана Кузманова(№90232) 0 (172) 0 (2) 0 (26.825)
204 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
205 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
206 Гошо Воденичаров(№90276) 0 (85) 0 (1) 0 (11.925)
207 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
208 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
209 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
210 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
211 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 0 (366) 0 (4) 0 (54.362)
212 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
213 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
214 Даниел Десиславов Димитров(№439) 0 (494) 0 (5) 0 (23.425)
215 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
216 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
217 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
218 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
219 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
220 Дарчо Чипев(№90220) 0 (77) 0 (1) 0 (19.546)
221 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
222 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
223 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
224 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
225 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
226 Десислава Господинова Ангелова(№260) 0 (1776) 0 (21) 0 (208.017)
227 Десислава Демирева(№90203) 0 (82) 0 (1) 0 (9.553)
228 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
229 Деян Георгиев Дешков(№197) 0 (5712) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (937.097)
230 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
231 Джорджиа Андреасен(№90256) 0 (291) 0 (3) 0 (51.336)
232 Дилян Иванов(№406) 0 (190) 0 (2) 0 (35.196)
233 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
234 Димитър Аргиров(№90252) 0 (97) 0 (1) 0 (21.479)
235 Димитър Валентинов Димитров(№364) 0 (365) 0 (4) 0 (43.175)
236 Димитър Генов(№80) 0 (1213) 0 (13) 0 (293.348)
237 Димитър Грозев(№90245) 0 (285) 0 (3) 0 (45.797)
238 Димитър Димитров(№90238) 0 (97) 0 (1) 0 (14.932)
239 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
240 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
241 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
242 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
243 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 0 (1648) 0 (17) 0 (303.136)
244 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
245 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
246 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
247 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
248 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
249 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
250 Димитър Терзиев(№90214) 0 (92) 0 (1) 0 (34.333)
251 Димитър Тодоров Грозев(№413) 0 (95) 0 (1) 0 (14.299)
252 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
253 Димитър Цанков Димитров(№90260) 0 (677) 0 (7) 0 (142.039)
254 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
255 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
256 Добрин Веселинов Добрев(№437) 0 (94) 0 (1) 0 (28.459)
257 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
258 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
259 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
260 Евгени Койряков(№90265) 0 (94) 0 (1) 0 (14.286)
261 Евгени Петков Бахчевански(№377) 0 (80) 0 (1) 0 (11.73)
262 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
263 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
264 Екатерина Борукова(№90168) 0 (299) 0 (4) 0 (37.391)
265 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
266 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
267 Елена Апостолова(№90200) 0 (83) 0 (1) 0 (9.674)
268 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
269 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
270 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
271 Елица Павлова Събкова(№142) 0 (5347) 0 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (578.25)
272 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
273 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
274 Емил Кешкинов(№90005) 0 (285) 0 (3) 0 (23.065)
275 Емилия Минкова(№90223) 0 (194) 0 (2) 0 (15.407)
276 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
277 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
278 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
279 Захари Бойчев(№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
280 Захарий Христов Мандевски(№128) 0 (5745) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (882.763)
281 Звезделина Аврамова(№90236) 0 (164) 0 (2) 0 (25.577)
282 Звезделина Аврамова(№90249) 0 (99) 0 (1) 0 (4.829)
283 Здравко Герчев(№62) 0 (1289) 0 (16) 0 (146.348)
284 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
285 Златина Шокова(№90226) 0 (186) 0 (2) 0 (25.805)
286 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
287 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
288 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
289 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (451) 0 (5) 0 (70.923)
290 Ивайло Грудев(№90124) 0 (354) 0 (4) 0 (48.395)
291 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
292 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
293 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
294 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
295 Иван Георгиев Гергов(№171) 0 (5832) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1198.505)
296 Иван Дамянов Стара Загора(№90247) 0 (84) 0 (1) 0 (11.224)
297 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
298 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
299 Иван Иванов(№90221) 0 (98) 0 (1) 0 (32.152)
300 Иван Иванов(№12) 0 (156) 0 (2) 0 (31.797)
301 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
302 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
303 Иван Караколев(№90225) 0 (188) 0 (2) 0 (29.32)
304 Иван Костов Иванов(№403) 0 (282) 0 (3) 0 (38.116)
305 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
306 Иван Минков(№90222) 0 (196) 0 (2) 0 (17.903)
307 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
308 Иван Панев(№90278) 0 (94) 0 (1) 0 (14.845)
309 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
310 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
311 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
312 Иван Стефанов Станчев(№404) 0 (99) 0 (1) 0 (39.027)
313 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
314 Иван Стоянов Стойчев(№155) 0 (590) 0 (7) 0 (72.916)
315 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
316 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
317 Иво военен(№90259) 0 (97) 0 (1) 0 (26.33)
318 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
319 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
320 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
321 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
322 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
323 Илия Гинчев Кътев(№366) 0 (474) 0 (5) 0 (73.41)
324 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
325 Илиян Николов Тодоров(№401) 0 (99) 0 (1) 0 (15.947)
326 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
327 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
328 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
329 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
330 Ирена Чехова(№90210) 0 (98) 0 (1) 0 (13.222)
331 Исуф Пъстромарски(№90213) 0 (93) 0 (1) 0 (36.567)
332 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
333 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
334 Йонко Красимиров Стара Загора(№90250) 0 (99) 0 (1) 0 (19.216)
335 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
336 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
337 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
338 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
339 Йордан Стоилов Генев(№342) 0 (180) 0 (2) 0 (52.201)
340 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 0 (296) 0 (3) 0 (55.541)
341 Йордан Христов Мандевски(№127) 0 (6089) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (853.103)
342 Йордана Минкова(№90231) 0 (174) 0 (2) 0 (28.028)
343 Йорданка Йончева(№90229) 0 (178) 0 (2) 0 (24.695)
344 Кай Стошич(№90255) 0 (193) 0 (2) 0 (33.479)
345 Калоян Чанев(№90242) 0 (93) 0 (1) 0 (12.561)
346 Карина Манолова(№90219) 0 (78) 0 (1) 0 (20.397)
347 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
348 Катето Канада(№90207) 0 (94) 0 (1) 0 (10.775)
349 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
350 Кирил Димов Димов(№212) 0 (1933) 0 (21) 0 (299.087)
351 Кирил Живков Николов(№420) 0 (199) 0 (2) 0 (46.774)
352 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
353 Кирил Николов(№90258) 0 (276) 0 (3) 0 (69.378)
354 Клаудия Тодорова(№90173) 0 (284) 0 (3) 0 (49.125)
355 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
356 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
357 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
358 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
359 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
360 Красимира Муташова(№90189) 0 (87) 0 (1) 0 (10.688)
361 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
362 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
363 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
364 Кристиан Василев(№90146) 0 (93) 0 (1) 0 (12.276)
365 Кристиан Янков(№90148) 0 (92) 0 (1) 0 (12.01)
366 Кристина Видолова Борукова(№121) 0 (2013) 0 (22) 0 (352.92)
367 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
368 Кристина Лазарова Топалова(№328) 0 (253) 0 (3) 0 (29.378)
369 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
370 Леон Бенямин Анави(№261) 0 (6193) 0 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (973.674)
371 Лидия Заирова(№90273) 0 (96) 0 (1) 0 (19.048)
372 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
373 Лиляна Георгиева(№90142) 0 (289) 0 (3) 0 (63.704)
374 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
375 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
376 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
377 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
378 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
379 Лъчезар Христов(№90212) 0 (96) 0 (1) 0 (39.969)
380 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
381 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
382 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
383 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
384 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
385 Малина Маринова Вацкичева(№331) 0 (186) 0 (2) 0 (67.706)
386 Мариета Николова Костадинова(№327) 0 (349) 0 (4) 0 (27.923)
387 Марина Русенова(№220) 0 (1575) 0 (20) 0 (180.708)
388 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
389 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
390 Мария Ангелова Анчева(№259) 0 (3364) 0 (39) Жълта фланелка 0 (721.813)
391 Мария Величкова Влашева(№129) 0 (2465) 0 (29) 0 (346.424)
392 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
393 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
394 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
395 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
396 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
397 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
398 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
399 Мартин Йорданов Славов(№132) 0 (2190) 0 (25) 0 (398.84)
400 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
401 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
402 Мартин Светлинов Проданов(№275) 0 (2180) 0 (23) 0 (575.042)
403 Мартина Георгиева Иванова(№191) 0 (1113) 0 (12) 0 (285.689)
404 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
405 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
406 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
407 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
408 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 0 (3201) 0 (38) Жълта фланелка 0 (376.109)
409 Минчо Давидов(№90184) 0 (154) 0 (2) 0 (26.202)
410 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
411 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
412 Мирослав Пенков(№90073) 0 (340) 0 (4) 0 (64.464)
413 Мирослав Пенков Стара Загора(№90246) 0 (90) 0 (1) 0 (14.61)
414 Михаела Стайкова Стайкова(№147) 0 (96) 0 (1) 0 (19.656)
415 Моника Чиликова(№90235) 0 (166) 0 (2) 0 (26.74)
416 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
417 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
418 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
419 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4131) 0 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (567.479)
420 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
421 Надка Начова(№90095) 0 (281) 0 (3) 0 (46.536)
422 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
423 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
424 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
425 Недялко Келепов(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
426 Недялко Христев Боруков(№343) 0 (3208) 0 (34) Жълта фланелка 0 (596.655)
427 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
428 Нелина Стойчева(№90277) 0 (173) 0 (2) 0 (24.457)
429 Нелина Тодорова Дакова(№353) 0 (528) 0 (6) 0 (70.374)
430 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
431 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
432 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
433 Никола Василев(№90093) 0 (87) 0 (1) 0 (12.233)
434 Никола Кирилов Петков(№398) 0 (284) 0 (3) 0 (53.353)
435 Никола Стойчев(№90205) 0 (79) 0 (1) 0 (9.064)
436 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
437 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
438 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
439 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
440 Николай Райчев(№417) 0 (263) 0 (3) 0 (38.574)
441 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
442 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
443 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
444 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
445 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
446 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
447 Нонка Стефанова Манолова(№375) 0 (2992) 0 (36) Жълта фланелка 0 (339.989)
448 Нягол Иванов Няголов(№205) 0 (3479) 0 (38) Жълта фланелка 0 (565.505)
449 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
450 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
451 Павката Канада(№90206) 0 (97) 0 (1) 0 (13.332)
452 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
453 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
454 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
455 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
456 Паулина Грозева(№90116) 0 (851) 0 (9) 0 (140.73)
457 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
458 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 0 (1504) 0 (17) 0 (209.504)
459 Пенка Николова Станева(№407) 0 (92) 0 (1) 0 (12.686)
460 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
461 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
462 Петко Петров Стойчев(№410) 0 (177) 0 (2) 0 (21.67)
463 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
464 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
465 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
466 Петър Йончев(№90275) 0 (88) 0 (1) 0 (12.835)
467 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
468 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
469 Петър Кънев Порязов(№279) 0 (263) 0 (3) 0 (31.882)
470 Петър Кърчев(№90261) 0 (100) 0 (1) 0 (16.171)
471 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
472 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
473 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
474 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
475 Пламен Момчилов(№90244) 0 (95) 0 (1) 0 (15.205)
476 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
477 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
478 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
479 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
480 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
481 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
482 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
483 Розали Минкова(№90234) 0 (168) 0 (2) 0 (23.014)
484 Розалия Велъова Кюртева(№207) 0 (880) 0 (10) 0 (87.746)
485 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
486 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
487 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
488 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
489 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
490 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
491 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
492 Савина Антонова(№90243) 0 (197) 0 (2) 0 (35.675)
493 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
494 Самиос Филипос(№90041) 0 (456) 0 (5) 0 (103.287)
495 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
496 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
497 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
498 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
499 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
500 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
501 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
502 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
503 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
504 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
505 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
506 Станимир Илчев(№90230) 0 (176) 0 (2) 0 (24.11)
507 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
508 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 0 (8673) 0 (104) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 0 (756.366)
509 Станислав Грудев(№90133) 0 (93) 0 (1) 0 (16.692)
510 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
511 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
512 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
513 Стефан Ангелов(№286) 0 (1500) 0 (16) 0 (333.92)
514 Стефан Тодоров(№76) 0 (1403) 0 (15) 0 (231.613)
515 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
516 Стефания Сотирова(№90167) 0 (88) 0 (1) 0 (10.816)
517 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
518 Стефчо Тонев(№134) 0 (6104) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (941.79)
519 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
520 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
521 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
522 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
523 Стоян Минев(№90196) 0 (84) 0 (1) 0 (10.029)
524 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 0 (2116) 0 (23) 0 (429.541)
525 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
526 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
527 Таня Петрова Петкова(№411) 0 (99) 0 (1) 0 (16.999)
528 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
529 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
530 Татяна Георгиева(№90248) 0 (100) 0 (1) 0 (4.938)
531 Татяна Георгиева(№90237) 0 (162) 0 (2) 0 (22.475)
532 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
533 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
534 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
535 Теодора Владева(№90227) 0 (184) 0 (2) 0 (25.205)
536 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
537 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
538 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
539 Тодор Василев(№90218) 0 (80) 0 (1) 0 (22.324)
540 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
541 Тома Георгиев Томов(№409) 0 (641) 0 (7) 0 (97.321)
542 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
543 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
544 Тони - Прослав(№90211) 0 (95) 0 (1) 0 (11.145)
545 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
546 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
547 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
548 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
549 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
550 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
551 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
552 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
553 Християна Събева(№90209) 0 (99) 0 (1) 0 (23.639)
554 Христо Василев Мандевски(№124) 0 (6181) 0 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1677.459)
555 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
556 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
557 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
558 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
559 Цветан Банков(№90215) 0 (91) 0 (1) 0 (33.757)
560 Цветелина Терзийска(№90233) 0 (170) 0 (2) 0 (23.585)
561 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
562 Цветко Гогов(№45) 0 (97) 0 (1) 0 (15.147)
563 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
564 Юлиан Цветанов Петков(№296) 0 (287) 0 (3) 0 (46.12)
565 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
566 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)