Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-152; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-71; Благоевград-3;

Oбщо 237 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2017 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Йордан Андреев(№68) 3699 (12689) 39 (142) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 714.887 (2658.523)
2 Таня Димитрова Димитрова(№270) 2864 (5985) 29 (61) Жълта фланелка Черна фланелка 654.421 (1750.907)
3 Калоян Татаров(№109) 2309 (11087) 24 (117) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 617.24 (2778.347)
4 Тодор Петров Даков(№326) 2403 (4386) 25 (46) Жълта фланелка 574.259 (1137.131)
5 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 3222 (10733) 34 (119) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 572.321 (2027.718)
6 Десислав Веселинов Димитров(№297) 3096 (5215) 33 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 463.833 (792.018)
7 Димитър Маринов Маринов(№269) 1726 (4256) 18 (44) Жълта фланелка 422.181 (1328.263)
8 Галина Николова Чотова(№123) 1496 (8922) 16 (99) Жълта фланелка Черна фланелка 397.64 (2046.302)
9 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1852 (7385) 19 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 372.737 (1835.248)
10 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 2015 (7195) 22 (84) Жълта фланелка Черна фланелка 359.186 (1319.092)
11 Момчил Александров Найденов(№218) 1953 (5662) 20 (60) Жълта фланелка Черна фланелка 357.812 (1379.575)
12 Иван Георгиев Гергов(№171) 1877 (5561) 20 (61) Жълта фланелка Черна фланелка 330.293 (1156.744)
13 Леон Бенямин Анави(№261) 1994 (5712) 21 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 329.198 (898.49)
14 Атанас Чакъров(№60) 1540 (9456) 16 (99) Жълта фланелка Черна фланелка 283.231 (2080.94)
15 Елица Павлова Събкова(№142) 2588 (4733) 29 (55) Жълта фланелка Черна фланелка 282.446 (498.579)
16 Христо Василев Мандевски(№124) 1064 (5300) 11 (55) Жълта фланелка Черна фланелка 282.444 (1502.621)
17 Бо Камп Дудек(№56) 598 (1771) 6 (18) 240.421 (619.009)
18 Стефчо Тонев(№134) 1373 (6104) 15 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 237.621 (941.79)
19 Деян Георгиев Дешков(№197) 1284 (5445) 14 (61) Жълта фланелка Черна фланелка 218.767 (896.122)
20 Александър Момчилов Найденов(№294) 1166 (2918) 12 (31) Жълта фланелка 205.277 (700.424)
21 Гени Видолов Семковски(№367) 1023 (1611) 11 (17) 190.576 (318.226)
22 Захарий Христов Мандевски(№128) 1030 (5372) 11 (60) Жълта фланелка Черна фланелка 172.933 (824.091)
23 Йордан Христов Мандевски(№127) 1233 (5476) 14 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 166.138 (774.498)
24 Мария Стоянова Стоилова(№362) 1310 (1585) 14 (17) 165.668 (194.746)
25 Атанас Веселинов Дизов(№69) 775 (6282) 8 (66) Жълта фланелка Черна фланелка 156.65 (1495.43)
26 Иван Желязков Стоянов(№273) 581 (4007) 6 (43) Жълта фланелка 155.935 (1155.106)
27 Красимира Николаева Стоилова(№379) 1338 (2315) 15 (26) 154.658 (246.889)
28 Николай Георгиев Христов(№165) 585 (4619) 6 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 151.963 (1335.861)
29 Георги Борисов Велков(№283) 589 (3724) 6 (38) Жълта фланелка 144.99 (936.139)
30 Недялко Христев Боруков(№343) 756 (2939) 8 (31) Жълта фланелка 138.901 (555.65)
31 Боян Димитров Боянов(№154) 2148 (5965) 22 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 132.724 (444.95)
32 Георги Борисов Томов(№201) 827 (2606) 9 (29) 130.668 (650.592)
33 Петър Петров Маринов(№160) 921 (4528) 10 (54) Жълта фланелка Черна фланелка 123.23 (571.8)
34 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 1086 (7792) 13 (94) Жълта фланелка Черна фланелка 122.474 (647.572)
35 Гено Димитров Увардов(№150) 400 (3955) 4 (40) Жълта фланелка 121.98 (1154.978)
36 Валентина Стоянова Тонева(№120) 789 (4855) 9 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 96.565 (524.112)
37 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 651 (1504) 7 (17) 90.624 (209.504)
38 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 487 (487) 5 (5) 89.636 (89.636)
39 Мартин Светлинов Проданов(№275) 467 (2081) 5 (22) 86.876 (540.631)
40 Мария Ангелова Анчева(№259) 362 (3364) 4 (39) Жълта фланелка 77.395 (721.813)
41 Величко Манолов(№213) 200 (675) 2 (7) 77.041 (242.049)
42 Мартина Георгиева Иванова(№191) 293 (1113) 3 (12) 70.237 (285.689)
43 Генчо Стоицов(№48) 611 (6609) 7 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 69.465 (618.977)
44 Кирил Николов(№90258) 276 (276) 3 (3) 69.378 (69.378)
45 Тома Георгиев Томов(№409) 460 (460) 5 (5) 69.285 (69.285)
46 Анелия Христева Николова(№272) 296 (723) 4 (9) 65.272 (118.216)
47 Николас Камп Дудек(№58) 282 (463) 3 (5) 57.427 (78.705)
48 Нонка Стефанова Манолова(№375) 499 (2713) 6 (33) Жълта фланелка 57.173 (306.766)
49 Никола Кирилов Петков(№398) 284 (284) 3 (3) 53.353 (53.353)
50 Александър Златков Костадинов(№408) 366 (366) 4 (4) 52.437 (52.437)
51 Мирослав Пенков(№90073) 269 (340) 3 (4) 52.129 (64.464)
52 Джорджиа Андреасен(№90256) 291 (291) 3 (3) 51.336 (51.336)
53 Георги Събков(№73) 428 (1095) 5 (14) 51.112 (110.601)
54 Ивайло Грудев(№90124) 354 (354) 4 (4) 48.395 (48.395)
55 Кристина Видолова Борукова(№121) 295 (1814) 4 (20) 47.538 (316.564)
56 Стефан Ангелов(№286) 288 (916) 3 (10) 47.278 (225.54)
57 Паулина Грозева(№90116) 373 (654) 4 (7) 46.089 (107.674)
58 Велизар Канарини(№18) 97 (197) 1 (2) 40.721 (62.517)
59 Лъчезар Христов(№90212) 96 (96) 1 (1) 39.969 (39.969)
60 Maya Taneva(№90088) 92 (92) 1 (1) 39.205 (39.205)
61 Иван Стефанов Станчев(№404) 99 (99) 1 (1) 39.027 (39.027)
62 Десислава Господинова Ангелова(№260) 339 (1776) 4 (21) 38.491 (208.017)
63 Юрия Петрова(№64) 284 (5211) 3 (58) Жълта фланелка Черна фланелка 38.243 (1157.848)
64 Иван Костов Иванов(№403) 282 (282) 3 (3) 38.116 (38.116)
65 Simon Rutter(№90253) 100 (100) 1 (1) 37.893 (37.893)
66 Георги Василев(№90062) 94 (280) 1 (3) 37.27 (77.194)
67 Иван Генев Костурски(№242) 180 (636) 2 (7) 36.788 (145.631)
68 Исуф Пъстромарски(№90213) 93 (93) 1 (1) 36.567 (36.567)
69 Дилян Иванов(№406) 190 (190) 2 (2) 35.196 (35.196)
70 Димитър Терзиев(№90214) 92 (92) 1 (1) 34.333 (34.333)
71 Цветан Банков(№90215) 91 (91) 1 (1) 33.757 (33.757)
72 Кай Стошич(№90255) 193 (193) 2 (2) 33.479 (33.479)
73 Малина Маринова Вацкичева(№331) 90 (186) 1 (2) 33.059 (67.706)
74 Георги Илиев София(№90134) 95 (95) 1 (1) 32.313 (32.313)
75 Иван Иванов(№90221) 98 (98) 1 (1) 32.152 (32.152)
76 Нелина Тодорова Дакова(№353) 279 (429) 3 (5) 31.911 (54.886)
77 Александър Камп Дудек(№55) 187 (951) 2 (11) 31.844 (139.213)
78 Йордан Стоилов Генев(№342) 89 (180) 1 (2) 31.681 (52.201)
79 Илия Гинчев Кътев(№366) 185 (281) 2 (3) 31.46 (35.941)
80 (№90027) 100 (100) 1 (1) 31.133 (31.133)
81 (№90081) 99 (99) 1 (1) 30.812 (30.812)
82 Линда Камп Дудек(№57) 260 (674) 3 (8) 30.235 (99.42)
83 Димитър Грозев(№90245) 185 (185) 2 (2) 30.073 (30.073)
84 Божидар Найденов Стойчев(№380) 299 (299) 3 (3) 29.75 (29.75)
85 Иван Караколев(№90225) 188 (188) 2 (2) 29.32 (29.32)
86 Васил Даков(№90228) 182 (182) 2 (2) 29.317 (29.317)
87 Самиос Филипос(№90041) 177 (456) 2 (5) 28.138 (103.287)
88 Йордана Минкова(№90231) 174 (174) 2 (2) 28.028 (28.028)
89 Ахмед Мельов(№90216) 87 (87) 1 (1) 27.59 (27.59)
90 Николай Райчев(№417) 181 (181) 2 (2) 27.115 (27.115)
91 Гергана Кузманова(№90232) 172 (172) 2 (2) 26.825 (26.825)
92 Моника Чиликова(№90235) 166 (166) 2 (2) 26.74 (26.74)
93 Александър Ваканов(№90217) 86 (86) 1 (1) 26.522 (26.522)
94 Златина Шокова(№90226) 186 (186) 2 (2) 25.805 (25.805)
95 Звезделина Аврамова(№90236) 164 (164) 2 (2) 25.577 (25.577)
96 Теодора Владева(№90227) 184 (184) 2 (2) 25.205 (25.205)
97 Ангелина Руменова Маркова(№209) 172 (1186) 2 (14) 25.155 (182.295)
98 Йорданка Йончева(№90229) 178 (178) 2 (2) 24.695 (24.695)
99 Валентин Къдринов(№90251) 100 (100) 1 (1) 24.201 (24.201)
100 Станимир Илчев(№90230) 176 (176) 2 (2) 24.11 (24.11)
101 Веселина Георгиева(№90208) 100 (100) 1 (1) 23.901 (23.901)
102 Християна Събева(№90209) 99 (99) 1 (1) 23.639 (23.639)
103 Вари Бельов(№90125) 84 (173) 1 (2) 23.608 (49.542)
104 Цветелина Терзийска(№90233) 170 (170) 2 (2) 23.585 (23.585)
105 Владимир Клявков(№10) 99 (497) 1 (5) 23.349 (121.29)
106 Розали Минкова(№90234) 168 (168) 2 (2) 23.014 (23.014)
107 Иван Иванов(№12) 81 (156) 1 (2) 22.681 (31.797)
108 Нягол Иванов Няголов(№205) 100 (2815) 1 (31) Жълта фланелка 22.664 (465.71)
109 Татяна Георгиева(№90237) 162 (162) 2 (2) 22.475 (22.475)
110 Тодор Василев(№90218) 80 (80) 1 (1) 22.324 (22.324)
111 Петко Петров Стойчев(№410) 177 (177) 2 (2) 21.67 (21.67)
112 Димитър Аргиров(№90252) 97 (97) 1 (1) 21.479 (21.479)
113 Васил Григоров Димитров(№390) 100 (100) 1 (1) 21.422 (21.422)
114 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 99 (1648) 1 (17) 21.361 (303.136)
115 Карина Манолова(№90219) 78 (78) 1 (1) 20.397 (20.397)
116 Мария Величкова Влашева(№129) 98 (2465) 1 (29) 20.176 (346.424)
117 Дарчо Чипев(№90220) 77 (77) 1 (1) 19.546 (19.546)
118 Йонко Красимиров Стара Загора(№90250) 99 (99) 1 (1) 19.216 (19.216)
119 Георги Видолов Семковски(№374) 269 (665) 3 (7) 18.843 (37.334)
120 Кирил Живков Николов(№420) 99 (99) 1 (1) 18.525 (18.525)
121 Иван Минков(№90222) 196 (196) 2 (2) 17.903 (17.903)
122 Савина Антонова(№90243) 98 (98) 1 (1) 17.805 (17.805)
123 Андон Господинов Желев(№219) 99 (1065) 1 (11) 17.152 (201.279)
124 Таня Петрова Петкова(№411) 99 (99) 1 (1) 16.999 (16.999)
125 Станислав Грудев(№90133) 93 (93) 1 (1) 16.692 (16.692)
126 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 98 (98) 1 (1) 16.543 (16.543)
127 Здравко Герчев(№62) 173 (1289) 2 (16) 16.44 (146.348)
128 Алекс Сьоренсен(№90257) 97 (97) 1 (1) 16.341 (16.341)
129 Александър Михайлов(№8) 99 (99) 1 (1) 16.176 (16.176)
130 Илиян Николов Тодоров(№401) 99 (99) 1 (1) 15.947 (15.947)
131 Кристина Лазарова Топалова(№328) 99 (253) 1 (3) 15.566 (29.378)
132 Кирил Димов Димов(№212) 98 (1933) 1 (21) 15.457 (299.087)
133 Емилия Минкова(№90223) 194 (194) 2 (2) 15.407 (15.407)
134 Мартин Йорданов Славов(№132) 99 (2190) 1 (25) 15.278 (398.84)
135 Цветко Гогов(№45) 97 (97) 1 (1) 15.147 (15.147)
136 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 96 (296) 1 (3) 14.981 (55.541)
137 Анастасия Шокова(№90224) 192 (192) 2 (2) 14.907 (14.907)
138 Габриела Койрушка(№90179) 92 (163) 1 (2) 14.848 (23.132)
139 Мирослав Пенков Стара Загора(№90246) 90 (90) 1 (1) 14.61 (14.61)
140 (№90239) 97 (97) 1 (1) 14.6 (14.6)
141 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 90 (366) 1 (4) 14.526 (54.362)
142 Димитър Тодоров Грозев(№413) 95 (95) 1 (1) 14.299 (14.299)
143 Андрей Шанов(№90103) 99 (99) 1 (1) 14.021 (14.021)
144 Валъри Макалпин(№399) 97 (97) 1 (1) 13.802 (13.802)
145 Павката Канада(№90206) 97 (97) 1 (1) 13.332 (13.332)
146 Ирена Чехова(№90210) 98 (98) 1 (1) 13.222 (13.222)
147 Веселин Розенов Маринов(№382) 95 (95) 1 (1) 13.1 (13.1)
148 Борислав Димитров Увардов(№152) 97 (902) 1 (10) 12.969 (95.57)
149 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 90 (451) 1 (5) 12.719 (70.923)
150 Пенка Николова Станева(№407) 92 (92) 1 (1) 12.686 (12.686)
151 (№90240) 95 (95) 1 (1) 12.579 (12.579)
152 Калоян Чанев(№90242) 93 (93) 1 (1) 12.561 (12.561)
153 (№90241) 94 (94) 1 (1) 12.44 (12.44)
154 Кристиан Василев(№90146) 93 (93) 1 (1) 12.276 (12.276)
155 Никола Василев(№90093) 87 (87) 1 (1) 12.233 (12.233)
156 Розалия Велъова Кюртева(№207) 90 (880) 1 (10) 12.071 (87.746)
157 Кристиан Янков(№90148) 92 (92) 1 (1) 12.01 (12.01)
158 Евгени Петков Бахчевански(№377) 80 (80) 1 (1) 11.73 (11.73)
159 Mira Rutter(№90254) 89 (89) 1 (1) 11.661 (11.661)
160 Иван Дамянов Стара Загора(№90247) 84 (84) 1 (1) 11.224 (11.224)
161 Тони - Прослав(№90211) 95 (95) 1 (1) 11.145 (11.145)
162 Габриела Велева(№90164) 89 (89) 1 (1) 10.944 (10.944)
163 Стефания Сотирова(№90167) 88 (88) 1 (1) 10.816 (10.816)
164 Катето Канада(№90207) 94 (94) 1 (1) 10.775 (10.775)
165 Красимира Муташова(№90189) 87 (87) 1 (1) 10.688 (10.688)
166 Надка Начова(№90095) 84 (281) 1 (3) 10.633 (46.536)
167 Антония Рангелова(№90191) 86 (86) 1 (1) 10.56 (10.56)
168 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 94 (3201) 1 (38) Жълта фланелка 10.505 (376.109)
169 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 88 (4131) 1 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 10.18 (567.479)
170 Георги Спасов(№90193) 85 (85) 1 (1) 10.153 (10.153)
171 Стоян Минев(№90196) 84 (84) 1 (1) 10.029 (10.029)
172 Екатерина Борукова(№90168) 81 (212) 1 (3) 9.773 (24.444)
173 Елена Апостолова(№90200) 83 (83) 1 (1) 9.674 (9.674)
174 Димитър Валентинов Димитров(№364) 95 (365) 1 (4) 9.639 (43.175)
175 Десислава Демирева(№90203) 82 (82) 1 (1) 9.553 (9.553)
176 Валентин Петков(№90204) 80 (80) 1 (1) 9.183 (9.183)
177 Никола Стойчев(№90205) 79 (79) 1 (1) 9.064 (9.064)
178 Мариета Николова Костадинова(№327) 91 (349) 1 (4) 8.624 (27.923)
179 Марина Русенова(№220) 89 (1484) 1 (19) 7.992 (168.317)
180 Стефан Тодоров(№76) 99 (1311) 1 (14) 6.102 (217.555)
181 Петър Кънев Порязов(№279) 99 (263) 1 (3) 6.018 (31.882)
182 Татяна Георгиева(№90248) 100 (100) 1 (1) 4.938 (4.938)
183 Звезделина Аврамова(№90249) 99 (99) 1 (1) 4.829 (4.829)
184 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
185 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
186 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
187 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
188 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
189 Veni Dimpari Greece(№90080) 0 (100) 0 (1) 0 (61.475)
190 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
191 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
192 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
193 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
194 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
195 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
196 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
197 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
198 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
199 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
200 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
201 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
202 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
203 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
204 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
205 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
206 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
207 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
208 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
209 Анелия Ненкова(№90180) 0 (69) 0 (1) 0 (7.929)
210 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
211 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
212 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
213 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
214 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
215 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
216 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
217 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
218 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
219 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
220 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
221 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
222 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
223 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
224 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
225 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
226 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
227 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
228 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
229 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
230 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
231 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
232 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
233 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
234 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
235 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
236 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
237 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
238 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
239 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
240 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
241 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
242 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
243 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
244 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
245 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
246 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
247 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
248 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
249 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
250 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
251 Вера Делева(№90182) 0 (60) 0 (1) 0 (6.145)
252 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
253 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
254 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
255 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
256 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
257 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
258 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
259 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
260 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
261 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
262 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
263 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
264 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
265 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
266 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
267 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
268 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
269 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
270 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
271 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
272 Георги Петков Кравайков(№222) 0 (3731) 0 (42) Жълта фланелка 0 (549.362)
273 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
274 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
275 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
276 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
277 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
278 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
279 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
280 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
281 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
282 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
283 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
284 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
285 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
286 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
287 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
288 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
289 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
290 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
291 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
292 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
293 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
294 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
295 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
296 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
297 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
298 Делчо Тошев Делчев(№163) 0 (274) 0 (3) 0 (41.807)
299 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
300 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
301 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
302 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
303 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
304 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
305 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
306 Димитър Генов(№80) 0 (1128) 0 (12) 0 (281.824)
307 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
308 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
309 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
310 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
311 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
312 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
313 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
314 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
315 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
316 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
317 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
318 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
319 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
320 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
321 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
322 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
323 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
324 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
325 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
326 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
327 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
328 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
329 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
330 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
331 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
332 Емил Кешкинов(№90005) 0 (92) 0 (1) 0 (4.617)
333 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
334 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
335 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
336 Захари Бойчев (№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
337 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
338 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
339 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
340 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
341 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
342 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
343 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
344 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
345 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
346 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
347 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
348 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
349 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
350 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
351 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
352 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
353 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
354 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
355 Иван Стоянов Стойчев(№155) 0 (405) 0 (5) 0 (50.813)
356 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
357 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
358 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
359 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
360 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
361 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
362 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
363 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
364 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
365 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
366 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
367 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
368 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
369 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
370 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
371 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
372 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
373 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
374 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
375 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
376 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
377 Клаудия Тодорова(№90173) 0 (92) 0 (1) 0 (13.644)
378 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
379 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
380 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
381 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
382 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
383 Красимир Стоянов Чотов(№262) 0 (2332) 0 (24) 0 (844.692)
384 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
385 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
386 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
387 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
388 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
389 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
390 Лиляна Георгиева(№90142) 0 (97) 0 (1) 0 (15.332)
391 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
392 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
393 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
394 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
395 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
396 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
397 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
398 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
399 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
400 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
401 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
402 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
403 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
404 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
405 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
406 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
407 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
408 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
409 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
410 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
411 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
412 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
413 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
414 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
415 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
416 Минчо Давидов(№90184) 0 (56) 0 (1) 0 (5.081)
417 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
418 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
419 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
420 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
421 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
422 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
423 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
424 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
425 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
426 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
427 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
428 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
429 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
430 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
431 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
432 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
433 Николай Павлов Личев(№336) 0 (366) 0 (4) 0 (66.12)
434 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
435 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
436 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
437 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
438 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
439 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
440 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
441 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
442 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
443 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
444 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
445 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
446 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
447 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
448 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
449 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
450 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
451 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
452 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
453 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
454 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
455 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
456 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
457 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
458 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
459 Пламена Чотова(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
460 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
461 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
462 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
463 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
464 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
465 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
466 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
467 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
468 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
469 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
470 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
471 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
472 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
473 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
474 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
475 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
476 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
477 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
478 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
479 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
480 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
481 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
482 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
483 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
484 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
485 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
486 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
487 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
488 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
489 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
490 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
491 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
492 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
493 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
494 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
495 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
496 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 0 (2019) 0 (22) 0 (414.572)
497 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
498 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
499 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
500 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
501 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
502 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
503 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
504 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
505 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
506 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
507 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
508 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
509 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
510 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
511 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
512 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
513 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
514 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
515 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
516 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
517 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
518 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
519 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
520 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
521 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
522 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
523 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
524 Юлиан Цветанов Петков(№296) 0 (95) 0 (1) 0 (16.201)
525 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
526 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)