Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-193; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-71; Благоевград-3;

Oбщо 278 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2018 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 3108 (14215) 32 (155) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 462.703 (2536.406)
2 Калоян Татаров(№109) 2124 (13492) 22 (142) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 447.457 (3276.182)
3 Юрия Петрова(№64) 1918 (7314) 20 (80) Жълта фланелка Черна фланелка 396.728 (1584.43)
4 Йордан Андреев(№68) 2433 (15218) 26 (169) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 362.512 (3037.384)
5 Галина Николова Чотова(№123) 1915 (10937) 20 (120) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 321.265 (2388.826)
6 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1354 (9128) 14 (94) Жълта фланелка Черна фланелка 318.24 (2240.227)
7 Тодор Петров Даков(№326) 1350 (5935) 14 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 242.173 (1447.998)
8 Момчил Александров Найденов(№218) 1262 (7311) 13 (77) Жълта фланелка Черна фланелка 224.884 (1671.618)
9 Десислав Веселинов Димитров(№297) 1611 (7004) 17 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 221.932 (1039.951)
10 Боян Димитров Боянов(№154) 2813 (9076) 29 (96) Жълта фланелка Черна фланелка 207.419 (667.779)
11 Бо Камп Дудек(№56) 499 (2470) 5 (25) 187.12 (893.65)
12 Димитър Маринов Маринов(№269) 673 (5117) 7 (53) Жълта фланелка Черна фланелка 183.15 (1561.245)
13 Валентин Къдринов(№446) 600 (700) 6 (7) 181.184 (205.386)
14 Иван Станишев(№90268) 1043 (1043) 11 (11) 170.243 (170.243)
15 Александър Момчилов Найденов(№294) 956 (4163) 10 (44) Жълта фланелка 164.79 (915.765)
16 Димитър Цанков Димитров(№90260) 677 (677) 7 (7) 142.039 (142.039)
17 Христо Василев Мандевски(№124) 688 (6181) 7 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 141.177 (1677.459)
18 Николай Георгиев Христов(№165) 583 (5202) 6 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 134.953 (1470.814)
19 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 983 (8435) 11 (98) Жълта фланелка Черна фланелка 134.525 (1485.076)
20 Атанас Чакъров(№60) 773 (10517) 8 (110) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 133.904 (2264.756)
21 Георги Петков Кравайков(№222) 1573 (5304) 16 (58) Жълта фланелка Черна фланелка 129.53 (678.892)
22 Ангел Цанков Бояджиев(№452) 685 (685) 7 (7) 114.922 (114.922)
23 Иван Желязков Стоянов(№273) 585 (4692) 6 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 112.921 (1287.588)
24 Таня Димитрова Димитрова(№270) 958 (7043) 10 (72) Жълта фланелка Черна фланелка 110.767 (1868.582)
25 Красимира Николаева Стоилова(№379) 1120 (3796) 12 (42) Жълта фланелка 101.851 (388.696)
26 Нягол Иванов Няголов(№205) 664 (3479) 7 (38) Жълта фланелка 99.795 (565.505)
27 Петър Стоянчев(№90281) 585 (585) 6 (6) 93.715 (93.715)
28 Мария Стоянова Стоилова(№362) 789 (2567) 8 (27) 92.681 (308.481)
29 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 715 (8673) 8 (104) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 90.133 (756.366)
30 Леон Бенямин Анави(№261) 481 (6193) 5 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 75.184 (973.674)
31 Илиян Почилеев(№433) 565 (660) 6 (7) 74.272 (88.843)
32 Стефан Ангелов(№286) 390 (1500) 4 (16) 74.03 (333.92)
33 Елица Павлова Събкова(№142) 533 (5347) 6 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 70.404 (578.25)
34 Йордан Христов Мандевски(№127) 527 (6089) 6 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 68.605 (853.103)
35 Стоян Стаматев(№90272) 294 (294) 3 (3) 62.236 (62.236)
36 Николас Камп Дудек(№58) 375 (1116) 4 (12) 61.962 (185.027)
37 Иван Загорски(№90266) 373 (373) 4 (4) 61.421 (61.421)
38 Юлиян Савов(№90267) 298 (298) 3 (3) 59.362 (59.362)
39 Деян Атанасов Димов(№459) 382 (382) 4 (4) 57.63 (57.63)
40 Георги Борисов Велков(№283) 297 (4121) 3 (42) Жълта фланелка 57.085 (1011.379)
41 Андрей Трифонов(№90269) 195 (195) 2 (2) 51.567 (51.567)
42 Лиляна Георгиева(№90142) 192 (289) 2 (3) 48.372 (63.704)
43 Георги Борисов Томов(№201) 296 (2989) 3 (33) Жълта фланелка 47.966 (708.604)
44 Александър Камп Дудек(№55) 279 (1419) 3 (16) 46.727 (215.382)
45 (№90270) 199 (199) 2 (2) 46.218 (46.218)
46 Захарий Христов Мандевски(№128) 281 (5745) 3 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 44.359 (882.763)
47 Анелия Ненкова(№90180) 269 (338) 3 (4) 43.044 (50.973)
48 Гено Димитров Увардов(№150) 288 (4333) 3 (44) Жълта фланелка 41.904 (1209.515)
49 (№90264) 272 (272) 3 (3) 38.236 (38.236)
50 (№90263) 276 (276) 3 (3) 38.075 (38.075)
51 Делчо Тошев Делчев(№163) 295 (569) 3 (6) 38.023 (79.83)
52 Илия Гинчев Кътев(№366) 193 (474) 2 (5) 37.469 (73.41)
53 Клаудия Тодорова(№90173) 192 (284) 2 (3) 35.48 (49.125)
54 Линда Камп Дудек(№57) 348 (1208) 4 (14) 34.937 (148.54)
55 Мартин Светлинов Проданов(№275) 99 (2180) 1 (23) 34.411 (575.042)
56 Нонка Стефанова Манолова(№375) 279 (2992) 3 (36) Жълта фланелка 33.223 (339.989)
57 Simon Rutter(№90253) 99 (199) 1 (2) 31.935 (69.829)
58 Рая Спасова Попова(№445) 190 (190) 2 (2) 30.813 (30.813)
59 Юлиан Цветанов Петков(№296) 192 (287) 2 (3) 29.919 (46.12)
60 Петър Петров Маринов(№160) 191 (4802) 2 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 29.769 (612.101)
61 Иван Генев Костурски(№242) 190 (918) 2 (10) 28.988 (187.953)
62 Добрин Веселинов Добрев(№437) 94 (94) 1 (1) 28.459 (28.459)
63 Кирил Живков Николов(№420) 100 (199) 1 (2) 28.249 (46.774)
64 Тома Георгиев Томов(№409) 181 (641) 2 (7) 28.036 (97.321)
65 Иван Георгиев Гергов(№171) 181 (5832) 2 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 28.033 (1198.505)
66 Недялко Христев Боруков(№343) 179 (3208) 2 (34) Жълта фланелка 26.942 (596.655)
67 Иво военен(№90259) 97 (97) 1 (1) 26.33 (26.33)
68 Нелина Стойчева(№90277) 173 (173) 2 (2) 24.457 (24.457)
69 Красимир Стоянов Чотов(№262) 100 (2432) 1 (25) 23.629 (868.321)
70 Даниел Десиславов Димитров(№439) 494 (494) 5 (5) 23.425 (23.425)
71 Иван Стоянов Стойчев(№155) 185 (590) 2 (7) 22.103 (72.916)
72 Валентин Къдринов(№90271) 99 (99) 1 (1) 21.355 (21.355)
73 Минчо Давидов(№90184) 98 (154) 1 (2) 21.121 (26.202)
74 Руско Кадиев(№90251) 98 (98) 1 (1) 19.742 (19.742)
75 Михаела Стайкова Стайкова(№147) 96 (96) 1 (1) 19.656 (19.656)
76 Величко Манолов(№213) 99 (874) 1 (9) 19.643 (280.834)
77 Лидия Заирова(№90273) 96 (96) 1 (1) 19.048 (19.048)
78 Емил Кешкинов(№90005) 193 (285) 2 (3) 18.447 (23.065)
79 Алис Джонев(№90274) 95 (95) 1 (1) 18.425 (18.425)
80 Кристина Видолова Борукова(№121) 100 (2013) 1 (22) 18.369 (352.92)
81 Савина Антонова(№90243) 99 (197) 1 (2) 17.87 (35.675)
82 Лилия Заирова(№90283) 99 (99) 1 (1) 17.045 (17.045)
83 Тодор Иванов Русков(№257) 97 (97) 1 (1) 16.441 (16.441)
84 (№90280) 98 (98) 1 (1) 16.204 (16.204)
85 Петър Кърчев(№90261) 100 (100) 1 (1) 16.171 (16.171)
86 Димитър Грозев(№90245) 100 (285) 1 (3) 15.723 (45.797)
87 Паулина Грозева(№90116) 99 (851) 1 (9) 15.556 (140.73)
88 Нелина Тодорова Дакова(№353) 99 (528) 1 (6) 15.488 (70.374)
89 (№90279) 96 (96) 1 (1) 15.365 (15.365)
90 Любен Николов Чавдаров(№436) 94 (94) 1 (1) 15.349 (15.349)
91 Пламен Момчилов(№90244) 95 (95) 1 (1) 15.205 (15.205)
92 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 97 (2116) 1 (23) 14.969 (429.541)
93 Димитър Димитров(№90238) 97 (97) 1 (1) 14.932 (14.932)
94 Иван Панев(№90278) 94 (94) 1 (1) 14.845 (14.845)
95 Veni Dimpari Greece(№90080) 89 (189) 1 (2) 14.401 (75.877)
96 Красимир Иванов Ангелов(№447) 94 (188) 1 (2) 14.4 (28.799)
97 Атанас Веселинов Дизов(№69) 94 (6469) 1 (68) Жълта фланелка Черна фланелка 14.312 (1524.79)
98 Евгени Койряков(№90265) 94 (94) 1 (1) 14.286 (14.286)
99 Ангелина Руменова Маркова(№209) 96 (1282) 1 (15) 14.176 (196.471)
100 Стефан Тодоров(№76) 92 (1403) 1 (15) 14.059 (231.613)
101 Деян Георгиев Дешков(№197) 89 (5712) 1 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 13.811 (937.097)
102 Паолина Димитрова Грозева(№414) 91 (91) 1 (1) 13.367 (13.367)
103 Николай Павлов Личев(№336) 90 (456) 1 (5) 13.212 (79.332)
104 Мирослав Манахилов(№90282) 91 (182) 1 (2) 13.181 (26.362)
105 Екатерина Борукова(№90168) 87 (299) 1 (4) 12.946 (37.391)
106 Петър Йончев(№90275) 88 (88) 1 (1) 12.835 (12.835)
107 Вера Делева(№90182) 87 (147) 1 (2) 12.58 (18.725)
108 Георги Атанасов Воденичаров(№440) 89 (89) 1 (1) 12.416 (12.416)
109 Марина Русенова(№220) 91 (1575) 1 (20) 12.391 (180.708)
110 Гошо Воденичаров(№90276) 85 (85) 1 (1) 11.925 (11.925)
111 Николай Райчев(№417) 82 (263) 1 (3) 11.459 (38.574)
112 (№90262) 89 (89) 1 (1) 10.595 (10.595)
113 Георги Събков(№73) 82 (1177) 1 (15) 9.702 (120.303)
114 Мария Ангелова Анчева(№259) 99 (3463) 1 (40) Жълта фланелка 8.424 (730.237)
115 (№90241) 0 (94) 0 (1) 0 (12.44)
116 (№90081) 0 (99) 0 (1) 0 (30.812)
117 (№90239) 0 (97) 0 (1) 0 (14.6)
118 (№90027) 0 (100) 0 (1) 0 (31.133)
119 (№90240) 0 (95) 0 (1) 0 (12.579)
120 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
121 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
122 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
123 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
124 Maya Taneva(№90088) 0 (92) 0 (1) 0 (39.205)
125 Mira Rutter(№90254) 0 (89) 0 (1) 0 (11.661)
126 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 0 (487) 0 (5) 0 (89.636)
127 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
128 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
129 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
130 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
131 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
132 Алекс Сьоренсен(№90257) 0 (97) 0 (1) 0 (16.341)
133 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
134 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
135 Александър Ваканов(№90217) 0 (86) 0 (1) 0 (26.522)
136 Александър Златков Костадинов(№408) 0 (366) 0 (4) 0 (52.437)
137 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
138 Александър Михайлов(№8) 0 (99) 0 (1) 0 (16.176)
139 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
140 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
141 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
142 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
143 Анастасия Шокова(№90224) 0 (192) 0 (2) 0 (14.907)
144 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 0 (98) 0 (1) 0 (16.543)
145 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
146 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
147 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
148 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
149 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
150 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
151 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
152 Андон Господинов Желев(№219) 0 (1065) 0 (11) 0 (201.279)
153 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
154 Андрей Шанов(№90103) 0 (99) 0 (1) 0 (14.021)
155 Анелия Христева Николова(№272) 0 (723) 0 (9) 0 (118.216)
156 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
157 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
158 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
159 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
160 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
161 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
162 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
163 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
164 Антония Рангелова(№90191) 0 (86) 0 (1) 0 (10.56)
165 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
166 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
167 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
168 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
169 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
170 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
171 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
172 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
173 Ахмед Мельов(№90216) 0 (87) 0 (1) 0 (27.59)
174 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
175 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
176 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
177 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
178 Божидар Найденов Стойчев(№380) 0 (299) 0 (3) 0 (29.75)
179 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
180 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
181 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
182 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
183 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
184 Борислав Димитров Увардов(№152) 0 (902) 0 (10) 0 (95.57)
185 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
186 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
187 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
188 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
189 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
190 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
191 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
192 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
193 Валентин Петков(№90204) 0 (80) 0 (1) 0 (9.183)
194 Валентина Стоянова Тонева(№120) 0 (4855) 0 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (524.112)
195 Валъри Макалпин(№399) 0 (97) 0 (1) 0 (13.802)
196 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
197 Вари Бельов(№90125) 0 (173) 0 (2) 0 (49.542)
198 Васил Григоров Димитров(№390) 0 (100) 0 (1) 0 (21.422)
199 Васил Даков(№90228) 0 (182) 0 (2) 0 (29.317)
200 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
201 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
202 Велизар Канарини(№18) 0 (197) 0 (2) 0 (62.517)
203 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
204 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
205 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
206 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
207 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
208 Веселин Розенов Маринов(№382) 0 (95) 0 (1) 0 (13.1)
209 Веселина Георгиева(№90208) 0 (100) 0 (1) 0 (23.901)
210 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
211 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
212 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
213 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
214 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
215 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
216 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
217 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
218 Владимир Клявков(№10) 0 (497) 0 (5) 0 (121.29)
219 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
220 Габриела Велева(№90164) 0 (89) 0 (1) 0 (10.944)
221 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
222 Габриела Койрушка(№90179) 0 (163) 0 (2) 0 (23.132)
223 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
224 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
225 Гени Видолов Семковски(№367) 0 (1711) 0 (18) 0 (357.705)
226 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
227 Генчо Стоицов(№48) 0 (6609) 0 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (618.977)
228 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
229 Георги Василев(№90062) 0 (280) 0 (3) 0 (77.194)
230 Георги Видолов Семковски(№374) 0 (665) 0 (7) 0 (37.334)
231 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
232 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
233 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
234 Георги Илиев София(№90134) 0 (95) 0 (1) 0 (32.313)
235 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
236 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
237 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
238 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
239 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
240 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
241 Георги Спасов(№90193) 0 (85) 0 (1) 0 (10.153)
242 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
243 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
244 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
245 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
246 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
247 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
248 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
249 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
250 Гергана Кузманова(№90232) 0 (172) 0 (2) 0 (26.825)
251 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
252 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
253 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
254 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
255 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
256 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
257 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 0 (366) 0 (4) 0 (54.362)
258 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
259 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
260 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
261 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
262 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
263 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
264 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
265 Дарчо Чипев(№90220) 0 (77) 0 (1) 0 (19.546)
266 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
267 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
268 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
269 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
270 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
271 Десислава Господинова Ангелова(№260) 0 (1776) 0 (21) 0 (208.017)
272 Десислава Демирева(№90203) 0 (82) 0 (1) 0 (9.553)
273 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
274 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
275 Джорджиа Андреасен(№90256) 0 (291) 0 (3) 0 (51.336)
276 Дилян Иванов(№406) 0 (190) 0 (2) 0 (35.196)
277 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
278 Димитър Аргиров(№90252) 0 (97) 0 (1) 0 (21.479)
279 Димитър Валентинов Димитров(№364) 0 (365) 0 (4) 0 (43.175)
280 Димитър Генов(№80) 0 (1213) 0 (13) 0 (293.348)
281 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
282 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
283 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
284 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
285 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 0 (1648) 0 (17) 0 (303.136)
286 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
287 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
288 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
289 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
290 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
291 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
292 Димитър Терзиев(№90214) 0 (92) 0 (1) 0 (34.333)
293 Димитър Тодоров Грозев(№413) 0 (95) 0 (1) 0 (14.299)
294 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
295 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
296 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
297 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
298 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
299 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
300 Евгени Петков Бахчевански(№377) 0 (80) 0 (1) 0 (11.73)
301 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
302 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
303 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
304 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
305 Елена Апостолова(№90200) 0 (83) 0 (1) 0 (9.674)
306 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
307 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
308 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
309 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
310 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
311 Емилия Минкова(№90223) 0 (194) 0 (2) 0 (15.407)
312 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
313 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
314 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
315 Захари Бойчев(№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
316 Звезделина Аврамова(№90236) 0 (164) 0 (2) 0 (25.577)
317 Звезделина Аврамова(№90249) 0 (99) 0 (1) 0 (4.829)
318 Здравко Герчев(№62) 0 (1289) 0 (16) 0 (146.348)
319 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
320 Златина Шокова(№90226) 0 (186) 0 (2) 0 (25.805)
321 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
322 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
323 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
324 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (451) 0 (5) 0 (70.923)
325 Ивайло Грудев(№90124) 0 (354) 0 (4) 0 (48.395)
326 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
327 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
328 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
329 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
330 Иван Дамянов Стара Загора(№90247) 0 (84) 0 (1) 0 (11.224)
331 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
332 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
333 Иван Иванов(№90221) 0 (98) 0 (1) 0 (32.152)
334 Иван Иванов(№12) 0 (156) 0 (2) 0 (31.797)
335 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
336 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
337 Иван Караколев(№90225) 0 (188) 0 (2) 0 (29.32)
338 Иван Костов Иванов(№403) 0 (282) 0 (3) 0 (38.116)
339 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
340 Иван Минков(№90222) 0 (196) 0 (2) 0 (17.903)
341 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
342 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
343 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
344 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
345 Иван Стефанов Станчев(№404) 0 (99) 0 (1) 0 (39.027)
346 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
347 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
348 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
349 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
350 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
351 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
352 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
353 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
354 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
355 Илиян Николов Тодоров(№401) 0 (99) 0 (1) 0 (15.947)
356 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
357 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
358 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
359 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
360 Ирена Чехова(№90210) 0 (98) 0 (1) 0 (13.222)
361 Исуф Пъстромарски(№90213) 0 (93) 0 (1) 0 (36.567)
362 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
363 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
364 Йонко Красимиров Стара Загора(№90250) 0 (99) 0 (1) 0 (19.216)
365 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
366 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
367 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
368 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
369 Йордан Стоилов Генев(№342) 0 (180) 0 (2) 0 (52.201)
370 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 0 (296) 0 (3) 0 (55.541)
371 Йордана Минкова(№90231) 0 (174) 0 (2) 0 (28.028)
372 Йорданка Йончева(№90229) 0 (178) 0 (2) 0 (24.695)
373 Кай Стошич(№90255) 0 (193) 0 (2) 0 (33.479)
374 Калоян Чанев(№90242) 0 (93) 0 (1) 0 (12.561)
375 Карина Манолова(№90219) 0 (78) 0 (1) 0 (20.397)
376 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
377 Катето Канада(№90207) 0 (94) 0 (1) 0 (10.775)
378 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
379 Кирил Димов Димов(№212) 0 (1933) 0 (21) 0 (299.087)
380 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
381 Кирил Николов(№90258) 0 (276) 0 (3) 0 (69.378)
382 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
383 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
384 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
385 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
386 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
387 Красимира Муташова(№90189) 0 (87) 0 (1) 0 (10.688)
388 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
389 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
390 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
391 Кристиан Василев(№90146) 0 (93) 0 (1) 0 (12.276)
392 Кристиан Янков(№90148) 0 (92) 0 (1) 0 (12.01)
393 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
394 Кристина Лазарова Топалова(№328) 0 (253) 0 (3) 0 (29.378)
395 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
396 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
397 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
398 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
399 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
400 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
401 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
402 Лъчезар Христов(№90212) 0 (96) 0 (1) 0 (39.969)
403 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
404 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
405 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
406 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
407 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
408 Малина Маринова Вацкичева(№331) 0 (186) 0 (2) 0 (67.706)
409 Мариета Николова Костадинова(№327) 0 (349) 0 (4) 0 (27.923)
410 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
411 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
412 Мария Величкова Влашева(№129) 0 (2465) 0 (29) 0 (346.424)
413 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
414 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
415 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
416 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
417 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
418 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
419 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
420 Мартин Йорданов Славов(№132) 0 (2190) 0 (25) 0 (398.84)
421 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
422 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
423 Мартина Георгиева Иванова(№191) 0 (1113) 0 (12) 0 (285.689)
424 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
425 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
426 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
427 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
428 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 0 (3201) 0 (38) Жълта фланелка 0 (376.109)
429 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
430 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
431 Мирослав Пенков(№90073) 0 (340) 0 (4) 0 (64.464)
432 Мирослав Пенков Стара Загора(№90246) 0 (90) 0 (1) 0 (14.61)
433 Моника Чиликова(№90235) 0 (166) 0 (2) 0 (26.74)
434 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
435 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
436 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
437 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4131) 0 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (567.479)
438 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
439 Надка Начова(№90095) 0 (281) 0 (3) 0 (46.536)
440 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
441 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
442 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
443 Недялко Келепов(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
444 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
445 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
446 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
447 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
448 Никола Василев(№90093) 0 (87) 0 (1) 0 (12.233)
449 Никола Кирилов Петков(№398) 0 (284) 0 (3) 0 (53.353)
450 Никола Стойчев(№90205) 0 (79) 0 (1) 0 (9.064)
451 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
452 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
453 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
454 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
455 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
456 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
457 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
458 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
459 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
460 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
461 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
462 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
463 Павката Канада(№90206) 0 (97) 0 (1) 0 (13.332)
464 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
465 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
466 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
467 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
468 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
469 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 0 (1504) 0 (17) 0 (209.504)
470 Пенка Николова Станева(№407) 0 (92) 0 (1) 0 (12.686)
471 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
472 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
473 Петко Петров Стойчев(№410) 0 (177) 0 (2) 0 (21.67)
474 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
475 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
476 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
477 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
478 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
479 Петър Кънев Порязов(№279) 0 (263) 0 (3) 0 (31.882)
480 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
481 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
482 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
483 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
484 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
485 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
486 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
487 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
488 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
489 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
490 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
491 Розали Минкова(№90234) 0 (168) 0 (2) 0 (23.014)
492 Розалия Велъова Кюртева(№207) 0 (880) 0 (10) 0 (87.746)
493 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
494 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
495 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
496 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
497 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
498 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
499 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
500 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
501 Самиос Филипос(№90041) 0 (456) 0 (5) 0 (103.287)
502 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
503 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
504 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
505 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
506 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
507 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
508 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
509 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
510 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
511 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
512 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
513 Станимир Илчев(№90230) 0 (176) 0 (2) 0 (24.11)
514 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
515 Станислав Грудев(№90133) 0 (93) 0 (1) 0 (16.692)
516 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
517 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
518 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
519 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
520 Стефания Сотирова(№90167) 0 (88) 0 (1) 0 (10.816)
521 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
522 Стефчо Тонев(№134) 0 (6104) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (941.79)
523 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
524 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
525 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
526 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
527 Стоян Минев(№90196) 0 (84) 0 (1) 0 (10.029)
528 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
529 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
530 Таня Петрова Петкова(№411) 0 (99) 0 (1) 0 (16.999)
531 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
532 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
533 Татяна Георгиева(№90248) 0 (100) 0 (1) 0 (4.938)
534 Татяна Георгиева(№90237) 0 (162) 0 (2) 0 (22.475)
535 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
536 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
537 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
538 Теодора Владева(№90227) 0 (184) 0 (2) 0 (25.205)
539 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
540 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
541 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
542 Тодор Василев(№90218) 0 (80) 0 (1) 0 (22.324)
543 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
544 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
545 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
546 Тони - Прослав(№90211) 0 (95) 0 (1) 0 (11.145)
547 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
548 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
549 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
550 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
551 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
552 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
553 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
554 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
555 Християна Събева(№90209) 0 (99) 0 (1) 0 (23.639)
556 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
557 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
558 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
559 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
560 Цветан Банков(№90215) 0 (91) 0 (1) 0 (33.757)
561 Цветелина Терзийска(№90233) 0 (170) 0 (2) 0 (23.585)
562 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
563 Цветко Гогов(№45) 0 (97) 0 (1) 0 (15.147)
564 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
565 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
566 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)