Общо класиране за N3

Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
получените точки от конкретното класиране;
средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.

Възрастова група:


Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-180; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Стара Загора-71; Благоевград-3;

Oбщо 265 събития под егидата на PlovdivRun.

Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2018 г.

Име (Регистрационен номер) За текущ период (Общо точки) За текущ период (Общо бягания) За текущ период (Общо тегло)
1 Юрия Петрова(№64) 1521 (6917) 16 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 313.97 (1501.671)
2 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 2026 (13033) 21 (143) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 302.313 (2371.819)
3 Калоян Татаров(№109) 1243 (12512) 13 (132) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 269.283 (3076.971)
4 Йордан Андреев(№68) 1666 (14451) 18 (161) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 246.455 (2921.327)
5 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 685 (8363) 7 (86) Жълта фланелка Черна фланелка 223.582 (2128.88)
6 Тодор Петров Даков(№326) 1154 (5739) 12 (60) Жълта фланелка Черна фланелка 206.119 (1411.945)
7 Десислав Веселинов Димитров(№297) 1328 (6721) 14 (73) Жълта фланелка Черна фланелка 186.835 (1004.854)
8 Момчил Александров Найденов(№218) 966 (6917) 10 (73) Жълта фланелка Черна фланелка 173.695 (1603.355)
9 Бо Камп Дудек(№56) 399 (2270) 4 (23) 144.202 (807.813)
10 Димитър Цанков Димитров(№90260) 677 (677) 7 (7) 142.039 (142.039)
11 Боян Димитров Боянов(№154) 1731 (7895) 18 (84) Жълта фланелка Черна фланелка 138.343 (594.552)
12 Галина Николова Чотова(№123) 927 (9849) 10 (109) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 137.824 (2184.126)
13 Атанас Чакъров(№60) 773 (10517) 8 (110) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 133.904 (2264.756)
14 Александър Момчилов Найденов(№294) 760 (3870) 8 (41) Жълта фланелка 130.596 (864.683)
15 Димитър Маринов Маринов(№269) 474 (4819) 5 (50) Жълта фланелка Черна фланелка 107.595 (1449.756)
16 Таня Димитрова Димитрова(№270) 862 (6947) 9 (71) Жълта фланелка Черна фланелка 104.71 (1862.526)
17 Христо Василев Мандевски(№124) 588 (6081) 6 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 101.161 (1637.443)
18 Нягол Иванов Няголов(№205) 664 (3479) 7 (38) Жълта фланелка 99.795 (565.505)
19 Иван Станишев(№90268) 470 (470) 5 (5) 99.029 (99.029)
20 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 709 (8073) 8 (94) Жълта фланелка Черна фланелка 98.45 (1438.022)
21 Валентин Къдринов(№90251) 300 (400) 3 (4) 91.046 (115.248)
22 Станимира Станимирова Симеонова(№200) 715 (8673) 8 (104) Жълта фланелка Черна фланелка Оранжева фланелка 90.133 (756.366)
23 Леон Бенямин Анави(№261) 481 (6193) 5 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 75.184 (973.674)
24 Мария Стоянова Стоилова(№362) 491 (2269) 5 (24) 74.278 (290.078)
25 Стефан Ангелов(№286) 390 (1500) 4 (16) 74.03 (333.92)
26 Елица Павлова Събкова(№142) 533 (5347) 6 (62) Жълта фланелка Черна фланелка 70.404 (578.25)
27 Иван Желязков Стоянов(№273) 297 (4404) 3 (47) Жълта фланелка 68.974 (1243.642)
28 Йордан Христов Мандевски(№127) 527 (6089) 6 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 68.605 (853.103)
29 Николай Георгиев Христов(№165) 292 (4911) 3 (53) Жълта фланелка Черна фланелка 64.199 (1400.059)
30 Красимира Николаева Стоилова(№379) 657 (3244) 7 (36) Жълта фланелка 54.029 (328.742)
31 Андрей Трифонов(№90269) 195 (195) 2 (2) 51.567 (51.567)
32 Лиляна Георгиева(№90142) 192 (289) 2 (3) 48.372 (63.704)
33 Николас Камп Дудек(№58) 282 (930) 3 (10) 47.871 (156.845)
34 (№90270) 199 (199) 2 (2) 46.218 (46.218)
35 Иван Загорски(№90266) 278 (278) 3 (3) 45.641 (45.641)
36 Захарий Христов Мандевски(№128) 281 (5745) 3 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 44.359 (882.763)
37 Георги Петков Кравайков(№222) 691 (4422) 7 (49) Жълта фланелка 44.306 (593.667)
38 Анелия Ненкова(№90180) 269 (338) 3 (4) 43.044 (50.973)
39 Стоян Стаматев(№90272) 194 (194) 2 (2) 40.073 (40.073)
40 Георги Борисов Велков(№283) 197 (3921) 2 (40) Жълта фланелка 38.93 (975.068)
41 (№90264) 272 (272) 3 (3) 38.236 (38.236)
42 (№90263) 276 (276) 3 (3) 38.075 (38.075)
43 Илия Гинчев Кътев(№366) 193 (474) 2 (5) 37.469 (73.41)
44 Клаудия Тодорова(№90173) 192 (284) 2 (3) 35.48 (49.125)
45 Мартин Светлинов Проданов(№275) 99 (2180) 1 (23) 34.411 (575.042)
46 Нонка Стефанова Манолова(№375) 279 (2992) 3 (36) Жълта фланелка 33.223 (339.989)
47 Simon Rutter(№90253) 99 (199) 1 (2) 31.935 (69.829)
48 Линда Камп Дудек(№57) 250 (1012) 3 (12) 31.067 (140.801)
49 Юлиан Цветанов Петков(№296) 192 (287) 2 (3) 29.919 (46.12)
50 Александър Камп Дудек(№55) 180 (1221) 2 (14) 29.285 (180.498)
51 Добрин Веселинов Добрев(№437) 94 (94) 1 (1) 28.459 (28.459)
52 Кирил Живков Николов(№420) 100 (199) 1 (2) 28.249 (46.774)
53 Тома Георгиев Томов(№409) 181 (641) 2 (7) 28.036 (97.321)
54 Иван Георгиев Гергов(№171) 181 (5832) 2 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 28.033 (1198.505)
55 Георги Борисов Томов(№201) 196 (2889) 2 (32) Жълта фланелка 27.886 (688.524)
56 Недялко Христев Боруков(№343) 179 (3208) 2 (34) Жълта фланелка 26.942 (596.655)
57 Иво военен(№90259) 97 (97) 1 (1) 26.33 (26.33)
58 Нелина Стойчева(№90277) 173 (173) 2 (2) 24.457 (24.457)
59 Иван Стоянов Стойчев(№155) 185 (590) 2 (7) 22.103 (72.916)
60 Валентин Къдринов(№90271) 99 (99) 1 (1) 21.355 (21.355)
61 Гено Димитров Увардов(№150) 98 (4053) 1 (41) Жълта фланелка 21.157 (1176.135)
62 Минчо Давидов(№90184) 98 (154) 1 (2) 21.121 (26.202)
63 Михаела Стайкова Стайкова(№147) 96 (96) 1 (1) 19.656 (19.656)
64 Юлиян Савов(№90267) 100 (100) 1 (1) 19.26 (19.26)
65 Лидия Заирова(№90273) 96 (96) 1 (1) 19.048 (19.048)
66 Емил Кешкинов(№90005) 193 (285) 2 (3) 18.447 (23.065)
67 Алис Джонев(№90274) 95 (95) 1 (1) 18.425 (18.425)
68 Кристина Видолова Борукова(№121) 100 (2013) 1 (22) 18.369 (352.92)
69 Савина Антонова(№90243) 99 (197) 1 (2) 17.87 (35.675)
70 Петър Петров Маринов(№160) 94 (4705) 1 (56) Жълта фланелка Черна фланелка 16.503 (598.835)
71 Петър Кърчев(№90261) 100 (100) 1 (1) 16.171 (16.171)
72 Димитър Грозев(№90245) 100 (285) 1 (3) 15.723 (45.797)
73 Паулина Грозева(№90116) 99 (851) 1 (9) 15.556 (140.73)
74 Нелина Тодорова Дакова(№353) 99 (528) 1 (6) 15.488 (70.374)
75 Пламен Момчилов(№90244) 95 (95) 1 (1) 15.205 (15.205)
76 Стоян Ростиславов Георгиев(№139) 97 (2116) 1 (23) 14.969 (429.541)
77 Димитър Димитров(№90238) 97 (97) 1 (1) 14.932 (14.932)
78 Иван Панев(№90278) 94 (94) 1 (1) 14.845 (14.845)
79 Veni Dimpari Greece(№90080) 89 (189) 1 (2) 14.401 (75.877)
80 Илиян Почилеев(№433) 91 (91) 1 (1) 14.371 (14.371)
81 Евгени Койряков(№90265) 94 (94) 1 (1) 14.286 (14.286)
82 Ангелина Руменова Маркова(№209) 96 (1282) 1 (15) 14.176 (196.471)
83 Даниел Десиславов Димитров(№439) 297 (297) 3 (3) 14.153 (14.153)
84 Стефан Тодоров(№76) 92 (1403) 1 (15) 14.059 (231.613)
85 Деян Георгиев Дешков(№197) 89 (5712) 1 (64) Жълта фланелка Черна фланелка 13.811 (937.097)
86 Екатерина Борукова(№90168) 87 (299) 1 (4) 12.946 (37.391)
87 Петър Йончев(№90275) 88 (88) 1 (1) 12.835 (12.835)
88 Вера Делева(№90182) 87 (147) 1 (2) 12.58 (18.725)
89 Марина Русенова(№220) 91 (1575) 1 (20) 12.391 (180.708)
90 Гошо Воденичаров(№90276) 85 (85) 1 (1) 11.925 (11.925)
91 Николай Райчев(№417) 82 (263) 1 (3) 11.459 (38.574)
92 (№90262) 89 (89) 1 (1) 10.595 (10.595)
93 Георги Събков(№73) 82 (1177) 1 (15) 9.702 (120.303)
94 (№90241) 0 (94) 0 (1) 0 (12.44)
95 (№90081) 0 (99) 0 (1) 0 (30.812)
96 (№90239) 0 (97) 0 (1) 0 (14.6)
97 (№90027) 0 (100) 0 (1) 0 (31.133)
98 (№90240) 0 (95) 0 (1) 0 (12.579)
99 Ehsaan Ahmad(№193) 0 (564) 0 (6) 0 (159.496)
100 Ersah ihlamur(№228) 0 (381) 0 (4) 0 (69.882)
101 Karolina Gorska(№90079) 0 (88) 0 (1) 0 (11.417)
102 MAHDIYYA SALEEM(№195) 0 (185) 0 (2) 0 (30.212)
103 Maya Taneva(№90088) 0 (92) 0 (1) 0 (39.205)
104 Mira Rutter(№90254) 0 (89) 0 (1) 0 (11.661)
105 Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) 0 (487) 0 (5) 0 (89.636)
106 Philip Benson(№90024) 0 (200) 0 (2) 0 (70.02)
107 Xacud(№39) 0 (85) 0 (1) 0 (13.39)
108 Аврам Андреев Андреев(№179) 0 (97) 0 (1) 0 (18.385)
109 Аделина Георгиева Станчева(№187) 0 (53) 0 (1) 0 (5.397)
110 Адриана Станкова(№77) 0 (2411) 0 (28) 0 (446.852)
111 Алекс Сьоренсен(№90257) 0 (97) 0 (1) 0 (16.341)
112 Александра Гигова(№90036) 0 (82) 0 (1) 0 (3.859)
113 Александра Иванова Ташкова(№144) 0 (248) 0 (3) 0 (30.031)
114 Александър Ваканов(№90217) 0 (86) 0 (1) 0 (26.522)
115 Александър Златков Костадинов(№408) 0 (366) 0 (4) 0 (52.437)
116 Александър Йотевски(№90201) 0 (100) 0 (1) 0 (19.592)
117 Александър Михайлов(№8) 0 (99) 0 (1) 0 (16.176)
118 Александър Спасинов Станчев(№184) 0 (1630) 0 (19) 0 (220.281)
119 Александър Тричков(№90159) 0 (71) 0 (1) 0 (10.436)
120 Али Юмеров(№90121) 0 (183) 0 (2) 0 (57.72)
121 Алис Ханри Терлемезян(№319) 0 (78) 0 (1) 0 (12.687)
122 Анастасия Шокова(№90224) 0 (192) 0 (2) 0 (14.907)
123 Ангел Гаврилов Бургас(№90141) 0 (98) 0 (1) 0 (16.543)
124 Ангел Генчев (№90166) 0 (93) 0 (1) 0 (14.66)
125 Ангел Димитров Николов(№82) 0 (655) 0 (7) 0 (118.459)
126 Ангел Иванов(№90064) 0 (99) 0 (1) 0 (5.136)
127 Ангел Иванов Начев(№337) 0 (507) 0 (6) 0 (72.255)
128 Ангел Илиев Дойчинов(№225) 0 (280) 0 (3) 0 (26.499)
129 Ангел Площаков(№90045) 0 (83) 0 (1) 0 (12.092)
130 Ангелина Кибарева(№90008) 0 (89) 0 (1) 0 (3.466)
131 Андон Господинов Желев(№219) 0 (1065) 0 (11) 0 (201.279)
132 Андрей Стефанов(№90096) 0 (174) 0 (2) 0 (37.296)
133 Андрей Шанов(№90103) 0 (99) 0 (1) 0 (14.021)
134 Анелия Христева Николова(№272) 0 (723) 0 (9) 0 (118.216)
135 Анета Великова(№90100) 0 (92) 0 (1) 0 (26.838)
136 Анета Костова Димитрова(№231) 0 (616) 0 (7) 0 (63.515)
137 Анета Шондрова(№90152) 0 (78) 0 (1) 0 (14.148)
138 Анита Генова Кръстева(№266) 0 (290) 0 (3) 0 (64.575)
139 Антон Боянов(№117) 0 (300) 0 (4) 0 (38.195)
140 Антон Костадинов(№90042) 0 (93) 0 (1) 0 (15.699)
141 Антон Мраценков(№90145) 0 (87) 0 (1) 0 (18.371)
142 Антония Кунева(№90071) 0 (94) 0 (1) 0 (2.558)
143 Антония Рангелова(№90191) 0 (86) 0 (1) 0 (10.56)
144 Апостол Иванов(№90076) 0 (95) 0 (1) 0 (15.166)
145 Асен Василев(№90109) 0 (95) 0 (1) 0 (27.143)
146 Атанас Атанасов Дизов(№71) 0 (256) 0 (3) 0 (27.844)
147 Атанас Веселинов Дизов(№69) 0 (6375) 0 (67) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1510.479)
148 Атанас Димитров Вълев(№265) 0 (91) 0 (1) 0 (15.954)
149 Атанас Димитров Узунов(№131) 0 (497) 0 (6) 0 (76.666)
150 Атанас Китов(№90112) 0 (89) 0 (1) 0 (23.576)
151 Атанас Кутев(№90123) 0 (91) 0 (1) 0 (29.314)
152 Атанас Христов(№28) 0 (183) 0 (2) 0 (19.903)
153 Ахмед Мельов(№90216) 0 (87) 0 (1) 0 (27.59)
154 Ахмед Ялдъз(№90161) 0 (69) 0 (1) 0 (9.936)
155 Благовест Иванов Стефанов(№235) 0 (771) 0 (8) 0 (150.364)
156 Богдан Димитров Костадинов(№360) 0 (80) 0 (1) 0 (10.911)
157 Божидар Йорданов Стефанов(№174) 0 (98) 0 (1) 0 (18.76)
158 Божидар Найденов Стойчев(№380) 0 (299) 0 (3) 0 (29.75)
159 Бойко Ганев(№90170) 0 (86) 0 (1) 0 (13.729)
160 Бойчо Георгиев Стайков(№199) 0 (99) 0 (1) 0 (20.556)
161 Борис Гогов(№90158) 0 (72) 0 (1) 0 (10.592)
162 Борис Пехливанов(№90002) 0 (95) 0 (1) 0 (5.184)
163 Борис Фотев(№90187) 0 (100) 0 (1) 0 (18.262)
164 Борислав Димитров Увардов(№152) 0 (902) 0 (10) 0 (95.57)
165 Борислав Кехайов(№90059) 0 (97) 0 (1) 0 (15.798)
166 Боряна Асова(№90011) 0 (86) 0 (1) 0 (2.561)
167 Бояна Узунова(№90035) 0 (85) 0 (1) 0 (4.444)
168 Валентин Великов(№90099) 0 (94) 0 (1) 0 (30.342)
169 Валентин Дойнов(№90089) 0 (137) 0 (2) 0 (13.006)
170 Валентин Иванов(№90060) 0 (95) 0 (1) 0 (14.35)
171 Валентин Кадринов(№90172) 0 (94) 0 (1) 0 (14.287)
172 Валентин Недялков Димитров(№194) 0 (940) 0 (11) 0 (117.999)
173 Валентин Петков(№90204) 0 (80) 0 (1) 0 (9.183)
174 Валентина Стоянова Тонева(№120) 0 (4855) 0 (57) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (524.112)
175 Валъри Макалпин(№399) 0 (97) 0 (1) 0 (13.802)
176 Ваня Людмилова Панайотова(№221) 0 (100) 0 (1) 0 (10.045)
177 Вари Бельов(№90125) 0 (173) 0 (2) 0 (49.542)
178 Васил Григоров Димитров(№390) 0 (100) 0 (1) 0 (21.422)
179 Васил Даков(№90228) 0 (182) 0 (2) 0 (29.317)
180 Василена Томова(№22) 0 (54) 0 (1) 0 (5.501)
181 Велизар Канарини(№90014) 0 (90) 0 (1) 0 (18.876)
182 Велизар Канарини(№18) 0 (197) 0 (2) 0 (62.517)
183 Величка Рангелова Боянова(№67) 0 (377) 0 (4) 0 (67.162)
184 Величко Манолов(№213) 0 (775) 0 (8) 0 (261.191)
185 Велко Хаджиев(№90132) 0 (84) 0 (1) 0 (10.938)
186 Венцислав Камберов(№90135) 0 (97) 0 (1) 0 (25.564)
187 Венцислав Пламенов Пенов(№169) 0 (887) 0 (11) 0 (128.812)
188 Венцислав Станчев(№90055) 0 (96) 0 (1) 0 (18.898)
189 Веселин Розенов Маринов(№382) 0 (95) 0 (1) 0 (13.1)
190 Веселина Георгиева(№90208) 0 (100) 0 (1) 0 (23.901)
191 Виктория Аврамова(№90006) 0 (91) 0 (1) 0 (4.031)
192 Виктория Валентинова Владимирова(№282) 0 (2203) 0 (27) 0 (271.18)
193 Виолета Илиева(№90057) 0 (86) 0 (1) 0 (13.371)
194 Виолета Маронова Тотева(№305) 0 (182) 0 (2) 0 (94.022)
195 Виолета Трайкова(№90115) 0 (86) 0 (1) 0 (16.159)
196 Виргин Кацаров(№90074) 0 (176) 0 (2) 0 (31.987)
197 Витан Неделчев Порязов(№141) 0 (777) 0 (9) 0 (131.725)
198 Владимир Горняков(№90013) 0 (288) 0 (3) 0 (6.851)
199 Владимир Клявков(№10) 0 (497) 0 (5) 0 (121.29)
200 Габриела Апостолова(№33) 0 (77) 0 (1) 0 (12.549)
201 Габриела Велева(№90164) 0 (89) 0 (1) 0 (10.944)
202 Габриела Георгиева(№90122) 0 (89) 0 (1) 0 (11.95)
203 Габриела Койрушка(№90179) 0 (163) 0 (2) 0 (23.132)
204 Габриела Николаева Сиракова(№298) 0 (80) 0 (1) 0 (7.893)
205 Ганчо Иванов Младенов(№125) 0 (547) 0 (6) 0 (95.672)
206 Гени Видолов Семковски(№367) 0 (1711) 0 (18) 0 (357.705)
207 Генко Недев(№90090) 0 (80) 0 (1) 0 (48.379)
208 Генчо Стоицов(№48) 0 (6609) 0 (81) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (618.977)
209 Георги Боянов Митев(№245) 0 (93) 0 (1) 0 (14.971)
210 Георги Василев(№90062) 0 (280) 0 (3) 0 (77.194)
211 Георги Видолов Семковски(№374) 0 (665) 0 (7) 0 (37.334)
212 Георги Димитров Кръстев(№172) 0 (7086) 0 (76) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.113)
213 Георги Иванов Петров(№314) 0 (582) 0 (7) 0 (90.75)
214 Георги Илиев(№90056) 0 (94) 0 (1) 0 (17.141)
215 Георги Илиев София(№90134) 0 (95) 0 (1) 0 (32.313)
216 Георги Йорданов Петров(№148) 0 (1465) 0 (18) 0 (185.47)
217 Георги Николаев Ангелов(№183) 0 (66) 0 (1) 0 (9.208)
218 Георги Пенов(№188) 0 (553) 0 (7) 0 (78.65)
219 Георги Пловдив(№90118) 0 (164) 0 (2) 0 (18.3)
220 Георги Разсолков(№90131) 0 (81) 0 (1) 0 (19.384)
221 Георги Русев(№90043) 0 (90) 0 (1) 0 (14.822)
222 Георги Спасов(№90193) 0 (85) 0 (1) 0 (10.153)
223 Георги Сърбинов(№90128) 0 (85) 0 (1) 0 (22.876)
224 Георги Титюков(№15) 0 (86) 0 (1) 0 (7.096)
225 Георги Трайков(№90113) 0 (88) 0 (1) 0 (21.728)
226 Георги Търкаланов(№90175) 0 (81) 0 (1) 0 (10.272)
227 Георги Учкунов(№23) 0 (99) 0 (1) 0 (7.557)
228 Георги Хаджийски(№90183) 0 (59) 0 (1) 0 (6.038)
229 Георги Чонков(№90155) 0 (75) 0 (1) 0 (12.292)
230 Гергана Банева(№90101) 0 (63) 0 (1) 0 (6.899)
231 Гергана Кузманова(№90232) 0 (172) 0 (2) 0 (26.825)
232 Гергана Увадарова(№90010) 0 (87) 0 (1) 0 (2.597)
233 Гергана Христоскова(№90195) 0 (93) 0 (1) 0 (16.799)
234 Груди Делигрудев(№90012) 0 (100) 0 (1) 0 (6.612)
235 Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) 0 (77) 0 (1) 0 (7.031)
236 Дамян Петров(№90075) 0 (94) 0 (1) 0 (14.642)
237 Дамян Стефчев Тонев(№122) 0 (1385) 0 (16) 0 (211.033)
238 Данаил Ивайлов Павлов(№126) 0 (366) 0 (4) 0 (54.362)
239 Данаил Христов Русев(№292) 0 (80) 0 (1) 0 (25.284)
240 Даниел Бошнаков(№90110) 0 (94) 0 (1) 0 (26.709)
241 Даниел Пловдив(№90117) 0 (78) 0 (1) 0 (9.644)
242 Даниел Попов(№90030) 0 (93) 0 (1) 0 (5.84)
243 Даниела Апостолова(№90185) 0 (55) 0 (1) 0 (4.235)
244 Даниела Кисова(№90031) 0 (92) 0 (1) 0 (5.768)
245 Дарина Михайлова Боянова(№130) 0 (222) 0 (3) 0 (27.43)
246 Дарчо Чипев(№90220) 0 (77) 0 (1) 0 (19.546)
247 Девин - Община(№90009) 0 (88) 0 (1) 0 (3.293)
248 Делчо Тошев Делчев(№163) 0 (274) 0 (3) 0 (41.807)
249 Денис Кутев(№90143) 0 (89) 0 (1) 0 (18.909)
250 Денислав Борисов(№90038) 0 (80) 0 (1) 0 (3.419)
251 Десислава Генова Желязкова(№354) 0 (78) 0 (1) 0 (8.568)
252 Десислава Георгиева Чакърова(№349) 0 (227) 0 (3) 0 (30.645)
253 Десислава Господинова Ангелова(№260) 0 (1776) 0 (21) 0 (208.017)
254 Десислава Демирева(№90203) 0 (82) 0 (1) 0 (9.553)
255 Десислава Луканова(№900117) 0 (89) 0 (1) 0 (11.873)
256 Деян Евлогиев Борисов(№216) 0 (631) 0 (7) 0 (94.15)
257 Джорджиа Андреасен(№90256) 0 (291) 0 (3) 0 (51.336)
258 Дилян Иванов(№406) 0 (190) 0 (2) 0 (35.196)
259 Димитър Аргиров(№90252) 0 (97) 0 (1) 0 (21.479)
260 Димитър Аргиров(№90171) 0 (96) 0 (1) 0 (14.774)
261 Димитър Валентинов Димитров(№364) 0 (365) 0 (4) 0 (43.175)
262 Димитър Генов(№80) 0 (1213) 0 (13) 0 (293.348)
263 Димитър Димитров Кръстев(№90097) 0 (83) 0 (1) 0 (9.169)
264 Димитър Иванов Атанасов(№168) 0 (90) 0 (1) 0 (11.7)
265 Димитър Иванов Господинов(№192) 0 (186) 0 (2) 0 (23.41)
266 Димитър Иванов Мавродиев(№338) 0 (92) 0 (1) 0 (30.539)
267 Димитър Йорданов Аризанов(№309) 0 (1648) 0 (17) 0 (303.136)
268 Димитър Каменов(№90047) 0 (199) 0 (2) 0 (46.671)
269 Димитър Колев(№30) 0 (72) 0 (1) 0 (7.692)
270 Димитър Красимиров Инджов(№226) 0 (489) 0 (5) 0 (83.303)
271 Димитър Митев(№90147) 0 (84) 0 (1) 0 (13.191)
272 Димитър Начков(№90000) 0 (90) 0 (1) 0 (14.535)
273 Димитър Сергеев Костов(№355) 0 (83) 0 (1) 0 (12.961)
274 Димитър Терзиев(№90214) 0 (92) 0 (1) 0 (34.333)
275 Димитър Тодоров Грозев(№413) 0 (95) 0 (1) 0 (14.299)
276 Димитър Цанев(№90190) 0 (88) 0 (1) 0 (16.26)
277 Димо Събев(№90029) 0 (98) 0 (1) 0 (7.232)
278 Дичко Диков(№90061) 0 (92) 0 (1) 0 (12.507)
279 Добромир Такучев(№79) 0 (81) 0 (1) 0 (11.638)
280 Ева Димова(№90048) 0 (97) 0 (1) 0 (4.465)
281 Евгени Игнатов(№2) 0 (90) 0 (1) 0 (13.72)
282 Евгени Петков Бахчевански(№377) 0 (80) 0 (1) 0 (11.73)
283 Евелина Пиларска(№90023) 0 (96) 0 (1) 0 (3.979)
284 Екатерина Андреева(№90114) 0 (87) 0 (1) 0 (17.022)
285 Екатерина Костадинова(№90192) 0 (248) 0 (3) 0 (29.438)
286 Екатерина Петкова(№90108) 0 (79) 0 (1) 0 (9.207)
287 Елена Апостолова(№90200) 0 (83) 0 (1) 0 (9.674)
288 Елена Минчева(№90037) 0 (81) 0 (1) 0 (3.568)
289 Ели Разсолкова(№90129) 0 (83) 0 (1) 0 (21.722)
290 Елица Даскалова(№243) 0 (97) 0 (1) 0 (4.899)
291 Елка Гълева(№90111) 0 (90) 0 (1) 0 (24.379)
292 Емил Бойчев(№90018) 0 (180) 0 (2) 0 (30.01)
293 Емилия Минкова(№90223) 0 (194) 0 (2) 0 (15.407)
294 Емилиян Малинов(№90007) 0 (90) 0 (1) 0 (3.711)
295 Есай Тодоров Апостолов(№90104) 0 (336) 0 (4) 0 (35.74)
296 Живко Ангелов Ванчев(№344) 0 (374) 0 (4) 0 (63.413)
297 Захари Бойчев(№90052) 0 (198) 0 (2) 0 (58.836)
298 Звезделина Аврамова(№90236) 0 (164) 0 (2) 0 (25.577)
299 Звезделина Аврамова(№90249) 0 (99) 0 (1) 0 (4.829)
300 Здравко Герчев(№62) 0 (1289) 0 (16) 0 (146.348)
301 Златина Колева(№90194) 0 (60) 0 (1) 0 (7.68)
302 Златина Шокова(№90226) 0 (186) 0 (2) 0 (25.805)
303 Зорница Иванова Михайлова(№158) 0 (320) 0 (4) 0 (49.359)
304 Ива Бранимирова Петрова(№330) 0 (98) 0 (1) 0 (27.914)
305 Ива Кръстева(№181) 0 (64) 0 (1) 0 (8.859)
306 Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) 0 (451) 0 (5) 0 (70.923)
307 Ивайло Грудев(№90124) 0 (354) 0 (4) 0 (48.395)
308 Ивайло Минков(№90084) 0 (96) 0 (1) 0 (12.746)
309 Ивайло Огнянов Каменов(№335) 0 (403) 0 (5) 0 (54.813)
310 Ивайло Трифонов(№74) 0 (336) 0 (4) 0 (50.577)
311 Иван Антонов - Русия(№44) 0 (92) 0 (1) 0 (12.947)
312 Иван Генев Костурски(№242) 0 (636) 0 (7) 0 (145.631)
313 Иван Дамянов Стара Загора(№90247) 0 (84) 0 (1) 0 (11.224)
314 Иван Димитров Бургас(№90083) 0 (197) 0 (2) 0 (61.446)
315 Иван Евелинов Димитров(№267) 0 (864) 0 (10) 0 (318.114)
316 Иван Иванов(№90221) 0 (98) 0 (1) 0 (32.152)
317 Иван Иванов(№12) 0 (156) 0 (2) 0 (31.797)
318 Иван Илчев(№24) 0 (186) 0 (2) 0 (48.194)
319 Иван Йорданов Попов(№255) 0 (1109) 0 (12) 0 (106.681)
320 Иван Караколев(№90225) 0 (188) 0 (2) 0 (29.32)
321 Иван Костов Иванов(№403) 0 (282) 0 (3) 0 (38.116)
322 Иван Мадолев(№90126) 0 (172) 0 (2) 0 (41.511)
323 Иван Минков(№90222) 0 (196) 0 (2) 0 (17.903)
324 Иван Нанков(№36) 0 (63) 0 (1) 0 (8.073)
325 Иван Причкапов(№90120) 0 (94) 0 (1) 0 (31.932)
326 Иван Проданов(№90058) 0 (172) 0 (2) 0 (22.68)
327 Иван Станишев(№90092) 0 (252) 0 (3) 0 (49.758)
328 Иван Стефанов Станчев(№404) 0 (99) 0 (1) 0 (39.027)
329 Иван Стоянов(№90054) 0 (183) 0 (2) 0 (67.444)
330 Ивана Борисова Сачкова(№341) 0 (66) 0 (1) 0 (9.504)
331 Ивана Иванова(№90106) 0 (96) 0 (1) 0 (13.644)
332 Иво Крълев(№90162) 0 (68) 0 (1) 0 (9.792)
333 Ивон Манева(№90186) 0 (54) 0 (1) 0 (4.155)
334 Ивон Топчалева(№90178) 0 (72) 0 (1) 0 (8.408)
335 Изабел Ушева(№90130) 0 (82) 0 (1) 0 (19.626)
336 Илиана Костадинова Козанова(№264) 0 (98) 0 (1) 0 (4.81)
337 Илиян Антонов Боянов(№135) 0 (256) 0 (3) 0 (38.712)
338 Илиян Николов Тодоров(№401) 0 (99) 0 (1) 0 (15.947)
339 Илияна Клявкова(№151) 0 (172) 0 (2) 0 (25.154)
340 Илко Буюклиев(№90098) 0 (87) 0 (1) 0 (12.587)
341 Ина Димитрова Манчева(№301) 0 (75) 0 (1) 0 (9.635)
342 Ирена Чанова(№37) 0 (87) 0 (1) 0 (13.898)
343 Ирена Чехова(№90210) 0 (98) 0 (1) 0 (13.222)
344 Исуф Пъстромарски(№90213) 0 (93) 0 (1) 0 (36.567)
345 Йожеф Биро(№90078) 0 (172) 0 (2) 0 (69.243)
346 Йонко Красимиров(№90028) 0 (86) 0 (1) 0 (17.104)
347 Йонко Красимиров Стара Загора(№90250) 0 (99) 0 (1) 0 (19.216)
348 Йордан Арабаджиев(№90127) 0 (177) 0 (2) 0 (23.947)
349 Йордан Гавазов(№90044) 0 (88) 0 (1) 0 (14.249)
350 Йордан Пейчанов(№90020) 0 (98) 0 (1) 0 (18.948)
351 Йордан Петров Петров(№288) 0 (89) 0 (1) 0 (31.82)
352 Йордан Стоилов Генев(№342) 0 (180) 0 (2) 0 (52.201)
353 Йордан Тодоров Тодоров(№203) 0 (296) 0 (3) 0 (55.541)
354 Йордана Минкова(№90231) 0 (174) 0 (2) 0 (28.028)
355 Йорданка Йончева(№90229) 0 (178) 0 (2) 0 (24.695)
356 Кай Стошич(№90255) 0 (193) 0 (2) 0 (33.479)
357 Калоян Чанев(№90242) 0 (93) 0 (1) 0 (12.561)
358 Карина Манолова(№90219) 0 (78) 0 (1) 0 (20.397)
359 Катерина Кирчева(№90077) 0 (191) 0 (2) 0 (19.753)
360 Катето Канада(№90207) 0 (94) 0 (1) 0 (10.775)
361 Катя Герчева(№90102) 0 (95) 0 (1) 0 (3.287)
362 Кирил Димов Димов(№212) 0 (1933) 0 (21) 0 (299.087)
363 Кирил Иванов Кирилов(№63) 0 (1835) 0 (20) 0 (320.333)
364 Кирил Николов(№90258) 0 (276) 0 (3) 0 (69.378)
365 Константин Борисов Кочуков(№313) 0 (197) 0 (2) 0 (55.472)
366 Костадин Кесов(№90199) 0 (86) 0 (1) 0 (14.052)
367 Костадин Недялков Кръстев(№233) 0 (95) 0 (1) 0 (5.142)
368 Костадин Сачков(№90144) 0 (88) 0 (1) 0 (18.673)
369 Красимир Иванов Иванов(№274) 0 (177) 0 (2) 0 (53.98)
370 Красимир Стоянов Чотов(№262) 0 (2332) 0 (24) 0 (844.692)
371 Красимира Муташова(№90189) 0 (87) 0 (1) 0 (10.688)
372 Кремена Борисова(№90039) 0 (178) 0 (2) 0 (8.267)
373 Крис Георгиева(№32) 0 (82) 0 (1) 0 (14.128)
374 Криск КП(№90046) 0 (182) 0 (2) 0 (49.567)
375 Кристиан Василев(№90146) 0 (93) 0 (1) 0 (12.276)
376 Кристиан Янков(№90148) 0 (92) 0 (1) 0 (12.01)
377 Кристина Коларова(№29) 0 (85) 0 (1) 0 (14.757)
378 Кристина Лазарова Топалова(№328) 0 (253) 0 (3) 0 (29.378)
379 КЦМ(№90015) 0 (94) 0 (1) 0 (4.694)
380 Лилия Гергиева Филипва(№263) 0 (182) 0 (2) 0 (16.825)
381 Липсва име(№90198) 0 (837) 0 (9) 0 (83.263)
382 Лоик Дюфо(№90017) 0 (100) 0 (1) 0 (21.478)
383 Лора Добрева(№90091) 0 (166) 0 (2) 0 (16.409)
384 Лъчезар Иванчев(№90085) 0 (187) 0 (2) 0 (23.639)
385 Лъчезар Николов(№78) 0 (1866) 0 (19) 0 (577.146)
386 Лъчезар Христов(№90212) 0 (96) 0 (1) 0 (39.969)
387 Люба Гюрова(№90034) 0 (86) 0 (1) 0 (4.599)
388 Любен Пламенов Павлев(№254) 0 (91) 0 (1) 0 (14.987)
389 Любомир Бурнарски(№90050) 0 (438) 0 (5) 0 (67.235)
390 Любомир Ноков(№90022) 0 (92) 0 (1) 0 (15.928)
391 Любомир Христов Кирков(№258) 0 (95) 0 (1) 0 (6.474)
392 Малина Маринова Вацкичева(№331) 0 (186) 0 (2) 0 (67.706)
393 Мариета Николова Костадинова(№327) 0 (349) 0 (4) 0 (27.923)
394 Марио Виолетов Кръстев(№146) 0 (411) 0 (5) 0 (62.49)
395 Мария Александрова Тодорова(№185) 0 (2434) 0 (28) 0 (438.781)
396 Мария Ангелова Анчева(№259) 0 (3364) 0 (39) Жълта фланелка 0 (721.813)
397 Мария Величкова Влашева(№129) 0 (2465) 0 (29) 0 (346.424)
398 Мария Нановска(№40) 0 (69) 0 (1) 0 (8.305)
399 Мария Пейчева Маджарова(№214) 0 (736) 0 (8) 0 (45.654)
400 Мария Серкеджиева(№31) 0 (84) 0 (1) 0 (14.573)
401 Мария Стоилова(№90026) 0 (554) 0 (6) 0 (40.444)
402 Мария Стойчева(№90181) 0 (66) 0 (1) 0 (7.458)
403 Мария Филипова Панова(№237) 0 (853) 0 (10) 0 (101.334)
404 Марк Осита(№6) 0 (88) 0 (1) 0 (15.493)
405 Мартин Йорданов Славов(№132) 0 (2190) 0 (25) 0 (398.84)
406 Мартин Костадинов(№4) 0 (77) 0 (1) 0 (7.797)
407 Мартин Митев(№90094) 0 (98) 0 (1) 0 (15.058)
408 Мартина Георгиева Иванова(№191) 0 (1113) 0 (12) 0 (285.689)
409 Милен Кусаров(№90150) 0 (80) 0 (1) 0 (15.219)
410 Милен Стефанов Чакърова(№350) 0 (304) 0 (4) 0 (40.145)
411 Милена Божакова(№90202) 0 (89) 0 (1) 0 (13.976)
412 Милена Петьова Колева(№232) 0 (97) 0 (1) 0 (5.673)
413 Милена Хараламбиева Трайкова(№186) 0 (3201) 0 (38) Жълта фланелка 0 (376.109)
414 Мирослав Белев(№900116) 0 (88) 0 (1) 0 (9.982)
415 Мирослав Кузмов(№25) 0 (98) 0 (1) 0 (19.854)
416 Мирослав Пенков(№90073) 0 (340) 0 (4) 0 (64.464)
417 Мирослав Пенков Стара Загора(№90246) 0 (90) 0 (1) 0 (14.61)
418 Моника Чиликова(№90235) 0 (166) 0 (2) 0 (26.74)
419 Мустафа Атипов(№90139) 0 (93) 0 (1) 0 (23.415)
420 Мустафа Газин(№90140) 0 (92) 0 (1) 0 (23.152)
421 Мустафа Медаров(№90156) 0 (74) 0 (1) 0 (12.101)
422 Надежда Георгиева Джелепова(№159) 0 (4131) 0 (51) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (567.479)
423 Надежда Тодорова Николова(№321) 0 (73) 0 (1) 0 (7.467)
424 Надка Начова(№90095) 0 (281) 0 (3) 0 (46.536)
425 Наталия Ботева(№90040) 0 (78) 0 (1) 0 (3.197)
426 Неделчо Танчев Гаджалов(№281) 0 (1749) 0 (19) 0 (216.075)
427 Недялко Джелепов(№90065) 0 (77) 0 (1) 0 (10.228)
428 Недялко Келепов(№42) 0 (369) 0 (4) 0 (67.456)
429 Нели Дечева(№21) 0 (55) 0 (1) 0 (5.799)
430 Ники Василев(№90033) 0 (88) 0 (1) 0 (5.116)
431 Никола Атанасов(№90025) 0 (88) 0 (1) 0 (15.058)
432 Никола Бурнаров(№11) 0 (64) 0 (1) 0 (7.67)
433 Никола Василев(№90093) 0 (87) 0 (1) 0 (12.233)
434 Никола Кирилов Петков(№398) 0 (284) 0 (3) 0 (53.353)
435 Никола Стойчев(№90205) 0 (79) 0 (1) 0 (9.064)
436 Никола Стоянов Игнатов(№271) 0 (94) 0 (1) 0 (35.837)
437 Николай Георгиев Мазгалов(№75) 0 (523) 0 (7) 0 (50.186)
438 Николай Димов(№90174) 0 (88) 0 (1) 0 (12.391)
439 Николай Павлов Личев(№336) 0 (366) 0 (4) 0 (66.12)
440 Николай Проданов(№90063) 0 (85) 0 (1) 0 (9.655)
441 Николай Тодоров(№41) 0 (241) 0 (3) 0 (33.731)
442 Николай Тошев(№19) 0 (132) 0 (2) 0 (18.432)
443 Николай Трънков(№90053) 0 (296) 0 (3) 0 (108.418)
444 Николай Узунов(№27) 0 (99) 0 (1) 0 (7.2)
445 Николай Филипов(№90049) 0 (169) 0 (2) 0 (33.347)
446 Николай Христов Николов(№358) 0 (643) 0 (8) 0 (114.951)
447 Павел Атанасов Костадинов(№246) 0 (417) 0 (5) 0 (74.151)
448 Павел Петков(№90107) 0 (91) 0 (1) 0 (13.863)
449 Павката Канада(№90206) 0 (97) 0 (1) 0 (13.332)
450 Павлин Христозов(№90119) 0 (99) 0 (1) 0 (16.434)
451 Павлин Якимов Петков(№230) 0 (189) 0 (2) 0 (34.455)
452 Павлина Сачкова(№90165) 0 (65) 0 (1) 0 (9.36)
453 Паруш Иванов(№5) 0 (92) 0 (1) 0 (11.923)
454 Пейчо Георгиев Маджаров(№176) 0 (6147) 0 (63) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (1635.952)
455 Пенка Йосифова Кочанкова(№217) 0 (1504) 0 (17) 0 (209.504)
456 Пенка Николова Станева(№407) 0 (92) 0 (1) 0 (12.686)
457 Петко Антонов Петков(№345) 0 (340) 0 (4) 0 (45.417)
458 Петко Божков (№90069) 0 (97) 0 (1) 0 (14.724)
459 Петко Петров Стойчев(№410) 0 (177) 0 (2) 0 (21.67)
460 Петко Търкаланов(№90176) 0 (80) 0 (1) 0 (10.103)
461 Петър Абрашев(№90105) 0 (161) 0 (2) 0 (13.794)
462 Петър Бояров(№90003) 0 (94) 0 (1) 0 (4.852)
463 Петър Калчев(№90019) 0 (97) 0 (1) 0 (4.399)
464 Петър Караджов(№90068) 0 (87) 0 (1) 0 (15.888)
465 Петър Кънев Порязов(№279) 0 (263) 0 (3) 0 (31.882)
466 Петър Петров(№90082) 0 (96) 0 (1) 0 (15.494)
467 Петя Александрова(№90032) 0 (177) 0 (2) 0 (12.371)
468 Петя Иванова Петрова(№299) 0 (1076) 0 (13) 0 (152.608)
469 Пламен Лилков Пампулов(№347) 0 (74) 0 (1) 0 (8.81)
470 Радка Иванова(№90151) 0 (79) 0 (1) 0 (15.023)
471 Радослав Петров Попов(№339) 0 (99) 0 (1) 0 (29.044)
472 Радослав Цоков Петров(№72) 0 (1194) 0 (15) 0 (115.345)
473 Ралица Цанева(№34) 0 (70) 0 (1) 0 (10.404)
474 Ральо Ралев(№90177) 0 (79) 0 (1) 0 (9.835)
475 Рангел Димитров Филипов(№236) 0 (579) 0 (6) 0 (101.069)
476 Рашит Цирев(№90149) 0 (83) 0 (1) 0 (16.115)
477 Розали Минкова(№90234) 0 (168) 0 (2) 0 (23.014)
478 Розалия Велъова Кюртева(№207) 0 (880) 0 (10) 0 (87.746)
479 Росен Станчев(№90086) 0 (76) 0 (1) 0 (6.929)
480 Росица Личканова(№90087) 0 (75) 0 (1) 0 (6.574)
481 Румяна Василева Пиларска(№238) 0 (1159) 0 (12) 0 (59.436)
482 Руси Чернев(№90066) 0 (175) 0 (2) 0 (22.918)
483 Сабри Кьосов(№90136) 0 (96) 0 (1) 0 (25.16)
484 Сабри Сирачки(№90157) 0 (73) 0 (1) 0 (11.107)
485 Сава Мадолев(№90154) 0 (76) 0 (1) 0 (12.464)
486 Савина Станчева(№20) 0 (385) 0 (5) 0 (38.568)
487 Самиос Филипос(№90041) 0 (456) 0 (5) 0 (103.287)
488 Светлин Васков Иванов(№310) 0 (196) 0 (2) 0 (68.905)
489 Селиан Мельов(№90137) 0 (95) 0 (1) 0 (24.885)
490 Сенаш(№14) 0 (94) 0 (1) 0 (10.28)
491 Симеон Мечков(№16) 0 (87) 0 (1) 0 (13.484)
492 Симона Венциславова Стехова(№307) 0 (261) 0 (3) 0 (25.647)
493 Симона Проданова(№90051) 0 (98) 0 (1) 0 (5.773)
494 Славея Костадинова(№3) 0 (81) 0 (1) 0 (10.06)
495 Слави Георгиев Георгиев(№363) 0 (95) 0 (1) 0 (31.005)
496 Сонай Муса(№90163) 0 (67) 0 (1) 0 (9.648)
497 Спасимир Делибашев(№90188) 0 (95) 0 (1) 0 (15.06)
498 Стамен Атанасов(№90072) 0 (72) 0 (1) 0 (12.579)
499 Станимир Илчев(№90230) 0 (176) 0 (2) 0 (24.11)
500 Станимира Караколева(№90197) 0 (98) 0 (1) 0 (4.365)
501 Станислав Грудев(№90133) 0 (93) 0 (1) 0 (16.692)
502 Станислав Думчев(№9) 0 (74) 0 (1) 0 (11.018)
503 Станислав Павлов(№7) 0 (81) 0 (1) 0 (12.72)
504 Станислава Колева(№43) 0 (79) 0 (1) 0 (11.127)
505 Стефани Иванова Тодорова(№202) 0 (460) 0 (6) 0 (40.333)
506 Стефания Сотирова(№90167) 0 (88) 0 (1) 0 (10.816)
507 Стефка Христева Калева(№302) 0 (2641) 0 (33) Жълта фланелка 0 (297.866)
508 Стефчо Тонев(№134) 0 (6104) 0 (70) Жълта фланелка Черна фланелка 0 (941.79)
509 Стивън Стивън(№1) 0 (98) 0 (1) 0 (20.958)
510 Стойко Стоилов(№26) 0 (88) 0 (1) 0 (15.714)
511 Стоян Ивайлов Иванов(№182) 0 (633) 0 (7) 0 (108.011)
512 Стоян Илиев Боянов(№66) 0 (178) 0 (2) 0 (29.674)
513 Стоян Минев(№90196) 0 (84) 0 (1) 0 (10.029)
514 Стоян Стоянов(№90067) 0 (81) 0 (1) 0 (8.438)
515 Таньо Панчов(№13) 0 (885) 0 (10) 0 (228.015)
516 Таня Петрова Петкова(№411) 0 (99) 0 (1) 0 (16.999)
517 Таня Цонева Тонева(№156) 0 (348) 0 (5) 0 (41.534)
518 Тасим Къшев(№90153) 0 (77) 0 (1) 0 (13.495)
519 Татяна Георгиева(№90248) 0 (100) 0 (1) 0 (4.938)
520 Татяна Георгиева(№90237) 0 (162) 0 (2) 0 (22.475)
521 Татяна Любенова Трифонова(№133) 0 (71) 0 (1) 0 (7.582)
522 Теодор Андреев Арабаджиян(№190) 0 (94) 0 (1) 0 (17.857)
523 Теодор Ганев(№90169) 0 (95) 0 (1) 0 (17.684)
524 Теодора Владева(№90227) 0 (184) 0 (2) 0 (25.205)
525 Теодора Илиева(№17) 0 (85) 0 (1) 0 (12.793)
526 Тина Пищолова(№90004) 0 (100) 0 (1) 0 (3.923)
527 Тодор Атанасов Малинов(№289) 0 (282) 0 (3) 0 (65.093)
528 Тодор Василев(№90218) 0 (80) 0 (1) 0 (22.324)
529 Тодор Зотев(№90160) 0 (70) 0 (1) 0 (10.08)
530 Тома Томов(№90021) 0 (97) 0 (1) 0 (18.413)
531 Томислав Тодоров Йовков(№178) 0 (158) 0 (2) 0 (17.304)
532 Тони - Прослав(№90211) 0 (95) 0 (1) 0 (11.145)
533 Тошо Апостолов Михайлов(№206) 0 (1334) 0 (14) 0 (266.923)
534 Хасан Атипов(№90138) 0 (94) 0 (1) 0 (24.611)
535 Хасеб(№38) 0 (348) 0 (4) 0 (52.392)
536 Хасини Ранасинсха(№90070) 0 (96) 0 (1) 0 (14.733)
537 Христиан Андреев(№90016) 0 (97) 0 (1) 0 (15.655)
538 Христина Малинова(№90001) 0 (96) 0 (1) 0 (5.59)
539 Христина Филипова Гърбева(№295) 0 (74) 0 (1) 0 (6.064)
540 Християна Баирска(№35) 0 (64) 0 (1) 0 (8.205)
541 Християна Събева(№90209) 0 (99) 0 (1) 0 (23.639)
542 Христо Вихъров Ласков(№329) 0 (87) 0 (1) 0 (24.307)
543 Христо Любенов Кирков(№251) 0 (371) 0 (4) 0 (64.275)
544 Христо Тодоров Кръстев(№318) 0 (60) 0 (1) 0 (6.53)
545 Цачо Вълев Събев(№138) 0 (1334) 0 (15) 0 (208.843)
546 Цветан Банков(№90215) 0 (91) 0 (1) 0 (33.757)
547 Цветелина Терзийска(№90233) 0 (170) 0 (2) 0 (23.585)
548 Цветеслава Стефчова Георгиева(№118) 0 (85) 0 (1) 0 (12.326)
549 Цветко Гогов(№45) 0 (97) 0 (1) 0 (15.147)
550 Цветомир Стефанов Минчев(№161) 0 (1217) 0 (13) 0 (217.131)
551 Явор Стефанов Белаков(№239) 0 (99) 0 (1) 0 (19.753)
552 Ясен Владимиров Куртев(№247) 0 (92) 0 (1) 0 (14.465)